Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FELSEFEYE GİRİŞPSK1164380Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZONUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, felsefe geleneğinin temel düşünür ve kavramlarını psikoloji bölümü öğrencilerinin kendi alanlarıyla ilişkilendirmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda ruh, beden ve zihin arasındaki bağı -ve ilişkiyi- anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve felsefe,Sokrates ve Platon,Aristoteles,Augustinius,Thomas Aquinas,Rene Descartes,Baruch Spinoza,David Hume,John Locke, Immanuel Kant ve Karl Popper,Auguste Comte,Francis Bacon, Tommaso Campanella ve Thomas Hobbes,Martin Heidegger,Friedrich Nietzsche,Michel Foucault; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Felsefe tarihinin temel kavramlarına aşina olmak14, 9A
2.Temel felsefe görüşlerini öğrenmek14, 9A
3.Felsefe geleneğinin temel bölümlerini (bilgi, ahlak, varlık, anlam) öğrenmek14, 9A
4.Farklı kavram ve düşünceleri bir sorunsal bağlamında ele almayı öğrenmek19, 9A
5.Psikolojinin felsefi arka planını anlamak9A
6.Felsefi sorunlarla psikoloji alanı arasındaki bağlantıyı kurmak9A
7.Ruh ve beden ilişkisi ile aralarındaki etkileşimin farklı boyutlarını anlamak9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve felsefe
2Sokrates ve Platon
3Aristoteles
4Augustinius
5Thomas Aquinas
6Rene Descartes
7Baruch Spinoza
8David Hume
9John Locke, Immanuel Kant ve Karl Popper
10Auguste Comte
11Francis Bacon, Tommaso Campanella ve Thomas Hobbes
12Martin Heidegger
13Friedrich Nietzsche
14Michel Foucault
Kaynak
Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Kabalcı Yayınları, 2015. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 1999. Yardımcı Kaynaklar: -Platon, Devlet, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. - Platon, Phaidon. Ruh Üzerine, Kabalcı Yayınları, 2012. - Aristoteles, Ruh Üzerine, Birleşik Dağıtım Kitabevi2011. - Aristo, Etik, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1997. -Thomas Aquinas, Varlık ve Öz, Say Yayınları, 2007. - Descartes, Meditasyonlar, Bilgesu Yayıncılık, 2007. - Descartes, Ruhun Tutkuları, Say Yayınları, 2014. - Spinoza, Etika, Dost Kitabevi, 2009. - Hume, İnsan Zihni Üzerine bir Araştırma, İlke Kitabevi, 1998. -Thomas Hobbes, Leivathan, Yapı Kredi Yayınları, 2023. -Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, İdea Yayınevi, 2010 -Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma, Bilgesu Yayıncılık, 2015. -Francis Bacon, Yeni Atlantis, Say Yayınları, 2022. -Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi, Say Yayınları, 2019. -Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Alfa Yayınları, 2020. -Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, İskele Yayıncılık, 2022. -Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları, 2023. -Michel Foucault, Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Ayrıntı Yayınları, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)155
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(155/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FELSEFEYE GİRİŞPSK1164380Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Perşembe 15:30-16:15

Perşembe 16:30-17:15

Perşembe 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZONUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, felsefe geleneğinin temel düşünür ve kavramlarını psikoloji bölümü öğrencilerinin kendi alanlarıyla ilişkilendirmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda ruh, beden ve zihin arasındaki bağı -ve ilişkiyi- anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim ve felsefe,Sokrates ve Platon,Aristoteles,Augustinius,Thomas Aquinas,Rene Descartes,Baruch Spinoza,David Hume,John Locke, Immanuel Kant ve Karl Popper,Auguste Comte,Francis Bacon, Tommaso Campanella ve Thomas Hobbes,Martin Heidegger,Friedrich Nietzsche,Michel Foucault; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Felsefe tarihinin temel kavramlarına aşina olmak14, 9A
2.Temel felsefe görüşlerini öğrenmek14, 9A
3.Felsefe geleneğinin temel bölümlerini (bilgi, ahlak, varlık, anlam) öğrenmek14, 9A
4.Farklı kavram ve düşünceleri bir sorunsal bağlamında ele almayı öğrenmek19, 9A
5.Psikolojinin felsefi arka planını anlamak9A
6.Felsefi sorunlarla psikoloji alanı arasındaki bağlantıyı kurmak9A
7.Ruh ve beden ilişkisi ile aralarındaki etkileşimin farklı boyutlarını anlamak9A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve felsefe
2Sokrates ve Platon
3Aristoteles
4Augustinius
5Thomas Aquinas
6Rene Descartes
7Baruch Spinoza
8David Hume
9John Locke, Immanuel Kant ve Karl Popper
10Auguste Comte
11Francis Bacon, Tommaso Campanella ve Thomas Hobbes
12Martin Heidegger
13Friedrich Nietzsche
14Michel Foucault
Kaynak
Alfred Weber, Felsefe Tarihi, Kabalcı Yayınları, 2015. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 1999. Yardımcı Kaynaklar: -Platon, Devlet, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. - Platon, Phaidon. Ruh Üzerine, Kabalcı Yayınları, 2012. - Aristoteles, Ruh Üzerine, Birleşik Dağıtım Kitabevi2011. - Aristo, Etik, Ankara, Ayraç Yayınevi, 1997. -Thomas Aquinas, Varlık ve Öz, Say Yayınları, 2007. - Descartes, Meditasyonlar, Bilgesu Yayıncılık, 2007. - Descartes, Ruhun Tutkuları, Say Yayınları, 2014. - Spinoza, Etika, Dost Kitabevi, 2009. - Hume, İnsan Zihni Üzerine bir Araştırma, İlke Kitabevi, 1998. -Thomas Hobbes, Leivathan, Yapı Kredi Yayınları, 2023. -Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, İdea Yayınevi, 2010 -Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma, Bilgesu Yayıncılık, 2015. -Francis Bacon, Yeni Atlantis, Say Yayınları, 2022. -Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi, Say Yayınları, 2019. -Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, Alfa Yayınları, 2020. -Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, İskele Yayıncılık, 2022. -Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Ayrıntı Yayınları, 2023. -Michel Foucault, Akıl Hastalığı ve Psikoloji, Ayrıntı Yayınları, 2021

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33