Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULARPSK4265380Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ, Doç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin YardımcılarıOn dört haftayı kapsayan bu ders, Jacques Lacan'ın teorik ve klinik çalışmalarına bir giriştir. İlk olarak Freud ve Lacan'ın bazı çok temel teorik kavramları incelenecek, ardından, semptomun tedavinin başında ve sonunda oynadığı rol irdelenecektir. Lacan'ın histeri, obsesyon, perversiyon ve psikoz olarak tanımladığı dört temel klinik yapı ele alınacak ve her yapıyı açıklamak için klinik örnekler kullanılacaktır. Son olarak Lacancı Nöropsikanaliz üzerine tartışılacaktır.
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin temel Lacancı kavramlarla tanışmasını sağlamaktır. Bu kavramları, okumaların derslerde tartışılması ile anlaşılması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu kavramların nevroz, perversiyon ve psikozun tedavisinde nasıl ilişkilendirileceğinin öğrenilmesi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Giriş,Genel Giriş: Lacancı Psikanaliz,Lacan'In Çalışmalarına Giriş,Lacancı Terimlere Giriş: Analizde Arzu,Analitik İlişki,Analizde Yorum,Tanıya Lacancı Bir Yaklaşım,Psikoz,Nevroz,Nevroz,Sapkınlık,Jouissance,Lacancı Özne-Simgesel, İmgesel-Gerçek,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilerin temel Lacancı kavramlarla tanışmasını sağlamaktır. Bu kavramları, okumaların derslerde tartışılması ile anlaşılması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu kavramların nevroz, perversiyon ve psikozun tedavisinde nasıl ilişkilendirileceğinin öğrenilmesi amaçlamaktadır.10, 13, 14, 16, 19, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Giriş
2Genel Giriş: Lacancı Psikanaliz
3Lacan'In Çalışmalarına Giriş
4Lacancı Terimlere Giriş: Analizde Arzu
5Analitik İlişkiFink (2016), 1. 2. 3. Bölüm
6Analizde YorumFink (2016). 4. 5. Bölüm
7Tanıya Lacancı Bir YaklaşımFink (2016). 6. Bölüm
8PsikozFink (2016). 7. Bölüm
9NevrozFink (2016). 8. Bölüm
10NevrozFink (2016). 8. bölüm
11SapkınlıkFink (2016). 9. Bölüm
12JouissanceFink (2016). 10. bölüm
13Lacancı Özne-Simgesel, İmgesel-GerçekFink (2020). 3. bölüm
14Genel Tekrar
Kaynak
Fink, Bruce (2016). Lacancı Psikanalize Bir Giriş. Çev. Özgür Öğütçen. Encore yay. İstanbul. Fink, Bruce (2020). Lacancı Özne. Çev: Kemal Güleç. Encore yay. İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14040
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULARPSK4265380Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Fatma GİRGİN KARDEŞ, Doç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin YardımcılarıOn dört haftayı kapsayan bu ders, Jacques Lacan'ın teorik ve klinik çalışmalarına bir giriştir. İlk olarak Freud ve Lacan'ın bazı çok temel teorik kavramları incelenecek, ardından, semptomun tedavinin başında ve sonunda oynadığı rol irdelenecektir. Lacan'ın histeri, obsesyon, perversiyon ve psikoz olarak tanımladığı dört temel klinik yapı ele alınacak ve her yapıyı açıklamak için klinik örnekler kullanılacaktır. Son olarak Lacancı Nöropsikanaliz üzerine tartışılacaktır.
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin temel Lacancı kavramlarla tanışmasını sağlamaktır. Bu kavramları, okumaların derslerde tartışılması ile anlaşılması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu kavramların nevroz, perversiyon ve psikozun tedavisinde nasıl ilişkilendirileceğinin öğrenilmesi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Giriş,Genel Giriş: Lacancı Psikanaliz,Lacan'In Çalışmalarına Giriş,Lacancı Terimlere Giriş: Analizde Arzu,Analitik İlişki,Analizde Yorum,Tanıya Lacancı Bir Yaklaşım,Psikoz,Nevroz,Nevroz,Sapkınlık,Jouissance,Lacancı Özne-Simgesel, İmgesel-Gerçek,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilerin temel Lacancı kavramlarla tanışmasını sağlamaktır. Bu kavramları, okumaların derslerde tartışılması ile anlaşılması sağlanacaktır. Aynı zamanda bu kavramların nevroz, perversiyon ve psikozun tedavisinde nasıl ilişkilendirileceğinin öğrenilmesi amaçlamaktadır.10, 13, 14, 16, 19, 23, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Giriş
2Genel Giriş: Lacancı Psikanaliz
3Lacan'In Çalışmalarına Giriş
4Lacancı Terimlere Giriş: Analizde Arzu
5Analitik İlişkiFink (2016), 1. 2. 3. Bölüm
6Analizde YorumFink (2016). 4. 5. Bölüm
7Tanıya Lacancı Bir YaklaşımFink (2016). 6. Bölüm
8PsikozFink (2016). 7. Bölüm
9NevrozFink (2016). 8. Bölüm
10NevrozFink (2016). 8. bölüm
11SapkınlıkFink (2016). 9. Bölüm
12JouissanceFink (2016). 10. bölüm
13Lacancı Özne-Simgesel, İmgesel-GerçekFink (2020). 3. bölüm
14Genel Tekrar
Kaynak
Fink, Bruce (2016). Lacancı Psikanalize Bir Giriş. Çev. Özgür Öğütçen. Encore yay. İstanbul. Fink, Bruce (2020). Lacancı Özne. Çev: Kemal Güleç. Encore yay. İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33