Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİPSK3151610Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 17:30-18:15

Perşembe 18:30-19:15

Perşembe 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu BUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar ve araştırmalara odaklanarak toplumsal cinsiyetin nasıl yapılandırıldığını, sürdürüldüğünü ve yaşamımızın farklı alanlarındaki anlamlarını tartışmak, cinsiyet ayrımcılığını ve cinsiyet rollerinin sonuçlarını farklı açılardan değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumsal Cinsiyet Psikolojisine Giriş,Toplumsal Cinsiyet Psikolojisinde Temel Kavramlar,Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar,Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı,Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları,Kadın-Erkek İlişkileri, Evlilik ve Anne-Baba Olmak,Erkeklik,Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim,Toplumsal Cinsiyet ve İşgücü,Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet,Toplumsal Cinsiyet ve Medya,Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,Dönemin Gözden Geçirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel kavramları tanımlayabilir, farklı bakış açışlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.10, 9A
2. Cinsiyet farklılıklarının biyolojik, çevresel ve toplumsal unsurlarını irdeleyebilir.10, 9A
3. Toplumsal cinsiyetle ilgili çeşitli sosyal konuları değerlendirebilir.10, 19, 9A
4. Toplumsal cinsiyete ilişkin mevcut kalıpyargıları analiz edebilir, toplumsal cinsiyetin üretildiği ve sürdürüldüğü mekanizmaları yorumlayabilir.10, 19, 9A
5. Toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.19, 9A
6. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile, iş yaşamı, medya, eğitim gibi farklı toplumsal kurumlar ve referansla tartışabilir.19, 9A
7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine olumlu yönde nasıl katkı sağlayabileceğini açıklayabilir.19, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumsal Cinsiyet Psikolojisine GirişÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2Toplumsal Cinsiyet Psikolojisinde Temel KavramlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel KuramlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet AyrımcılığıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5Cinsiyet Benzerlikleri ve FarklılıklarıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6Kadın-Erkek İlişkileri, Evlilik ve Anne-Baba OlmakÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7ErkeklikÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8Toplumsal Cinsiyet ve EğitimÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9Toplumsal Cinsiyet ve İşgücüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Toplumsal Cinsiyet ve ŞiddetÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11Toplumsal Cinsiyet ve MedyaÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal PolitikaÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13Toplumsal Cinsiyet EşitliğiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14Dönemin Gözden GeçirilmesiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynak
Ders notları
Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Saygılıgil, F. (Ed.) (2016.) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. Hooks, B. (2002). Feminizm Herkes İçindir (Çev. E. Aydın, B. Kurt, Ş. Özgün ve A. Yıldırım). İstanbul: bgst Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3824
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10550
Proje Sunumu / Seminer144
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(175/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİPSK3151610Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Perşembe 17:30-18:15

Perşembe 18:30-19:15

Perşembe 19:30-20:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Erol YILDIRIM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu BUĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile ilgili kuramlar ve araştırmalara odaklanarak toplumsal cinsiyetin nasıl yapılandırıldığını, sürdürüldüğünü ve yaşamımızın farklı alanlarındaki anlamlarını tartışmak, cinsiyet ayrımcılığını ve cinsiyet rollerinin sonuçlarını farklı açılardan değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Toplumsal Cinsiyet Psikolojisine Giriş,Toplumsal Cinsiyet Psikolojisinde Temel Kavramlar,Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar,Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı,Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları,Kadın-Erkek İlişkileri, Evlilik ve Anne-Baba Olmak,Erkeklik,Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim,Toplumsal Cinsiyet ve İşgücü,Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet,Toplumsal Cinsiyet ve Medya,Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika,Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,Dönemin Gözden Geçirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel kavramları tanımlayabilir, farklı bakış açışlarını eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.10, 9A
2. Cinsiyet farklılıklarının biyolojik, çevresel ve toplumsal unsurlarını irdeleyebilir.10, 9A
3. Toplumsal cinsiyetle ilgili çeşitli sosyal konuları değerlendirebilir.10, 19, 9A
4. Toplumsal cinsiyete ilişkin mevcut kalıpyargıları analiz edebilir, toplumsal cinsiyetin üretildiği ve sürdürüldüğü mekanizmaları yorumlayabilir.10, 19, 9A
5. Toplumsal cinsiyetle ilgili araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.19, 9A
6. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aile, iş yaşamı, medya, eğitim gibi farklı toplumsal kurumlar ve referansla tartışabilir.19, 9A
7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine olumlu yönde nasıl katkı sağlayabileceğini açıklayabilir.19, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Toplumsal Cinsiyet Psikolojisine GirişÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
2Toplumsal Cinsiyet Psikolojisinde Temel KavramlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
3Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel KuramlarÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
4Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet AyrımcılığıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
5Cinsiyet Benzerlikleri ve FarklılıklarıÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
6Kadın-Erkek İlişkileri, Evlilik ve Anne-Baba OlmakÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
7ErkeklikÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
8Toplumsal Cinsiyet ve EğitimÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
9Toplumsal Cinsiyet ve İşgücüÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
10Toplumsal Cinsiyet ve ŞiddetÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
11Toplumsal Cinsiyet ve MedyaÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
12Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal PolitikaÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
13Toplumsal Cinsiyet EşitliğiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
14Dönemin Gözden GeçirilmesiÖğretim görevlisi tarafından verilen materyallerin çalışılması
Kaynak
Ders notları
Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Saygılıgil, F. (Ed.) (2016.) Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. Hooks, B. (2002). Feminizm Herkes İçindir (Çev. E. Aydın, B. Kurt, Ş. Özgün ve A. Yıldırım). İstanbul: bgst Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
X
2
PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
X
3
PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir.
X
4
PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir.
5
PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
6
PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir.
X
7
PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir.
8
PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir.
9
PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir.
10
PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
11
PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir.
12
PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir.
13
PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder.
14
PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:32Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:33