Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) lisans programı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Diplomasi, Dış Politika, Yönetim, Siyasal Sistemler ve Aktörler alanlarında; temel kavramları, kuramları, ilkeleri, yöntemleri, yaklaşımlar ile sorunları anlamayı ve çözümlemede kullanılacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT1172090 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
INT1145960 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 5
INT1123560 SOSYOLOJİYE GİRİŞ İngilizce 3 5
INT1172110 MESLEKİ, SOSYAL VE İLETİŞİM BECERİLERİ İngilizce 2 2
INT1145970 İLERİ İNGİLİZCE İngilizce 4 4
INT1148670 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 5
ATA1110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT1242380 ANAYASA HUKUKU İngilizce 3 5
INT1222740 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ İngilizce 3 5
INT1213304 ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMA İngilizce 3 3
INT1213305 OSMANLI DİPLOMASI TARİHİ İngilizce 3 4
INT1212715 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK İngilizce 3 4
INT1210664 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 5
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA1210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT2149820 ULUSLARARASI HUKUK İngilizce 3 5
INT2149720 DİPLOMASİ TARİHİ I İngilizce 3 5
INT2149750 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I İngilizce 3 5
INT2113307 UYGULAMALI BİLGİSAYAR BECERİLERİ İngilizce 3 5
INT2113308 DİN, ETİK VE SİYASET İngilizce 3 5
INT2113309 KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEME GİRİŞ İngilizce 3 5
INT2172210 ULUSLARARASI İKTİSAT İngilizce 3 5
INT2112744 ORTADOĞU'DA TOPLUM VE DEVLET İngilizce 3 5
INT2149760 MEDYA VE SİYASET İngilizce 3 5
INT2166210 POLİTİKA YAPIMI VE ANALİZİ İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT2249790 DİPLOMASİ TARİHİ II İngilizce 3 5
INT2249810 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II İngilizce 3 5
INT2217212 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ İngilizce 3 6
INT2213686 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 3 6
INT2213312 OSMANLI TARİHİNDE SEÇME KONULAR İngilizce 3 5
INT2213313 DEMOKRASİ VE OTOKRASİ İngilizce 3 5
INT2213314 DÜNYA SİYASETİNDE DEVLET DIŞI AKTÖRLER İngilizce 3 5
INT2210809 BÖLGESEL GÜÇLER İngilizce 3 5
INT2210379 MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARINA GİRİŞ İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT3172170 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ İngilizce 3 6
INT3172180 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK İngilizce 3 6
INT3113687 DIŞ POLİTİKA ANALİZİ İngilizce 3 6
INT3117212 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ İngilizce 3 6
INT3111119 RUSÇA I Türkçe 3 6
INT3112746 ULUSLARARASI GÜVENLİK İngilizce 3 6
INT3117227 TÜRK İDARİ TARİHİ İngilizce 3 6
INT3172190 AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ İngilizce 3 6
INT3111118 RUSYA SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKA İngilizce 3 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT3272260 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET İngilizce 3 6
INT3272160 KÜRESEL YÖNETİM VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER İngilizce 3 6
INT3217213 TÜRKİYE SİYASETİ İngilizce 3 6
INT3212805 OSMANLI SİYASİ TARİHİ İngilizce 3 6
INT3211121 RUSÇA II Türkçe 3 6
INT3272280 İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE POLİTİKA İngilizce 3 6
INT3210369 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET İngilizce 3 6
INT3210371 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI İngilizce 3 6
INT3210372 TERÖRİZM, İSYAN VE İÇ SAVAŞ İngilizce 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT4111122 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I İngilizce 3 6
INT4111124 DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER İngilizce 3 6
INT4113296 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU İngilizce 3 6
INT4112114 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KARŞILAŞTIRMALI SİYASET İngilizce 3 6
INT4111127 GÜNEYDOĞU AVRUPA VE BALKAN ÇALIŞMALARI İngilizce 3 6
INT4113315 AVRUPA BİRLİĞİ VE ALMAN İÇ VE DIŞ POLİTİKASI İngilizce 3 6
INT4113316 AFRİKA'DA ÇAĞDAŞ SİYASET İngilizce 3 6
INT4112217 ORTADOĞU'DA SİYASET İngilizce 3 6
INT4111128 ULUSLARARASI ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ İngilizce 3 6
INT4112115 DİPLOMATİK BELGELERİN VE METİNLERİN ANALİZİ İngilizce 3 6
INT4113323 STAJ İngilizce - 6
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
INT4211131 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II İngilizce 3 6
INT4211132 KAFKASYA VE ORTA ASYA POLİTİKALARI İngilizce 3 6
INT4213318 KÜRESEL ENERJİ SİYASETİ İngilizce 3 6
INT4213319 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 6
INT4213321 SOSYAL PSİKOLOJİ İngilizce 3 6
INT4213322 SİYASAL İLETİŞİM İngilizce 3 6
INT4211133 ULUSLARARASI GÖÇ İngilizce 3 6
INT4211134 TÜRK SİYASETİNDE MESELELER İngilizce 3 6
INT4211135 PROJE YÖNETİMİ İngilizce 3 6
INT4212987 KÜRESEL DÜZENDE İNSAN HAKLARI İngilizce 3 6
INT4213323 STAJ İngilizce - 6

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 452531113144
ANAYASA HUKUKU 424442205054
AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ 454424444354
DİPLOMASİ TARİHİ I 252120455221
DİPLOMASİ TARİHİ II 252120455221
DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER 554522555255
GÜNEYDOĞU AVRUPA VE BALKAN ÇALIŞMALARI 444343535333
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 414323533443
İLERİ İNGİLİZCE 555555555555
İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE POLİTİKA 255321521115
KÜRESEL YÖNETİM VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 455311314243
MEDYA VE SİYASET 323232435322
MİKROEKONOMİ 011000000000
MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARINA GİRİŞ 434431555334
RUSÇA I 111111540311
RUSYA SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKA 353541234124
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 543331334222
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I 522331425112
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II 443443444444
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 022330433013
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET 443553544433
TÜRK SİYASETİNDE MESELELER 343553535333
TÜRKİYE SİYASETİ 543552445223
ULUSLARARASI GÖÇ 444442545535
ULUSLARARASI HUKUK 344440305043
ULUSLARARASI İKTİSAT 244332334333
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 555544544444
İlişkili ders sayısı / 27/69911008993834810483107637884
İlişki ağırlığı333332434233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Canlı DestekBilgi Talep Formu