Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DIŞ POLİTİKASI IIINT4211131Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Habibe ÖZDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere 1980-2023 yılları arasında Türk dış politikasının ana aktörleri, dinamikleri, sürekliliği ve değişen unsurları ile dünya siyasetiyle etkileşimi hakkında genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dönemde üç dönem bulunmaktadır: 1980-1990, 1991-2001, 2002-2023. Büyük güçlere, komşu devletlere ve bölgesel güçlere yönelik Türk dış politikası analiz edilecektir. Türk uluslararası politikasındaki süreklilikler ve değişimlerin yanı sıra küresel sistemin Türk dış politikası üzerindeki etkisi de incelenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta
I. Dönem 1980-1990 - Darbe sonrası Türk dış politikası,3. Hafta:
I. Dönem 1980-1990 - Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri
,4. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik Türk dış politikası,5. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Türkiye ve Orta Doğu & Sovyetler Birliği ile İlişkiler,6. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türk dış politikası üzerindeki etkisi ,7. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin ABD ile ilişkileri ,8. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ,9. Hafta
9. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik politikası,10. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik Türk dış politikası,11. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri,12. Hafta
Dönem III: AKP'nin 2002 sonrası dış politikası,13. Hafta: Simülasyon,14. Hafta: Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Öğrenciler 1980'den bu yana Türk dış politikasının temel dinamiklerini analiz ederler.10, 13, 16, 9A
- Öğrenciler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin Türkiye'nin uluslararası ilişkileri üzerindeki etkisini inceler.10, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türk dış politikasındaki temel gelişmeleri kavramsal ve teorik bir perspektiften keşfeder.10, 13, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türkiye'nin küresel ilişkilerine ışık tutar.10, 16, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta
I. Dönem 1980-1990 - Darbe sonrası Türk dış politikası
William Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, London, Routledge, 2013, p. 118-131.
33. Hafta:
I. Dönem 1980-1990 - Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri
Baskın Oran (ed.), Turkish Foreign Policy 1919-2006. Facts and Analysis with Documents, trans. by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, p. 569-580.
44. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik Türk dış politikası
Oran (ed.), Turkish Foreign Policy, p. 581-593, 623-631.
55. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Türkiye ve Orta Doğu & Sovyetler Birliği ile İlişkiler
Oran (Hrsg.), Turkish Foreign Policy, p. 595-622.
66. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türk dış politikası üzerindeki etkisi
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 135-157
77. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin ABD ile ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 158-165.
88. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 174-187.
99. Hafta
9. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik politikası
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 194-206.
1010. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik Türk dış politikası
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 207-225.
1111. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 226-242. Behlül Özkan, “Relations between Turkey and Syria in the 1980’s and 1990’s: Political Islam, Muslim Brotherhood and Intelligence Wars”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 16, No 2, 2019, S. 5-25. (https://uidergisi.com.tr/yazilar/1980-ve-1990%E2%80%99larda-turkiye-ve-suriye-arasindaki-iliskiler-siyasi-islam-musluman-kardesler-ve-istihbarat-savaslari)
1212. Hafta
Dönem III: AKP'nin 2002 sonrası dış politikası
Ziya Öniş and Mustafa Kutlay, “The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey”, Australian Journal of International Affairs, 2017, Vol. 71, No 2, p. 164-183.
1313. Hafta: Simülasyon
1414. Hafta: Sunumlar
Kaynak
William Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, London, Routledge, 2013 Baskın Oran (Hrsg.), Turkish Foreign Policy 1919-2006. Facts and Analysis with Documents, trans. By Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II: 1980-2001, İstanbul, İletişim, 2001. Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III: 2001-2012, İstanbul, İletişim, 2013. Pınar Gözen Ercan (ed.), Turkish Foreign Policy, Palgrave, 2017, S. 63-82. İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Ankara, İmge, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DIŞ POLİTİKASI IIINT4211131Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Habibe ÖZDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere 1980-2023 yılları arasında Türk dış politikasının ana aktörleri, dinamikleri, sürekliliği ve değişen unsurları ile dünya siyasetiyle etkileşimi hakkında genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dönemde üç dönem bulunmaktadır: 1980-1990, 1991-2001, 2002-2023. Büyük güçlere, komşu devletlere ve bölgesel güçlere yönelik Türk dış politikası analiz edilecektir. Türk uluslararası politikasındaki süreklilikler ve değişimlerin yanı sıra küresel sistemin Türk dış politikası üzerindeki etkisi de incelenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta
I. Dönem 1980-1990 - Darbe sonrası Türk dış politikası,3. Hafta:
I. Dönem 1980-1990 - Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri
,4. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik Türk dış politikası,5. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Türkiye ve Orta Doğu & Sovyetler Birliği ile İlişkiler,6. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türk dış politikası üzerindeki etkisi ,7. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin ABD ile ilişkileri ,8. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ,9. Hafta
9. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik politikası,10. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik Türk dış politikası,11. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri,12. Hafta
Dönem III: AKP'nin 2002 sonrası dış politikası,13. Hafta: Simülasyon,14. Hafta: Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Öğrenciler 1980'den bu yana Türk dış politikasının temel dinamiklerini analiz ederler.10, 13, 16, 9A
- Öğrenciler, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin Türkiye'nin uluslararası ilişkileri üzerindeki etkisini inceler.10, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türk dış politikasındaki temel gelişmeleri kavramsal ve teorik bir perspektiften keşfeder.10, 13, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türkiye'nin küresel ilişkilerine ışık tutar.10, 16, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta
I. Dönem 1980-1990 - Darbe sonrası Türk dış politikası
William Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, London, Routledge, 2013, p. 118-131.
33. Hafta:
I. Dönem 1980-1990 - Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile ilişkileri
Baskın Oran (ed.), Turkish Foreign Policy 1919-2006. Facts and Analysis with Documents, trans. by Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press, p. 569-580.
44. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik Türk dış politikası
Oran (ed.), Turkish Foreign Policy, p. 581-593, 623-631.
55. Hafta:
I. Dönem 1980-1990- Türkiye ve Orta Doğu & Sovyetler Birliği ile İlişkiler
Oran (Hrsg.), Turkish Foreign Policy, p. 595-622.
66. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türk dış politikası üzerindeki etkisi
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 135-157
77. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin ABD ile ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 158-165.
88. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 174-187.
99. Hafta
9. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs ve Balkan ülkelerine yönelik politikası
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 194-206.
1010. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Rusya, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik Türk dış politikası
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 207-225.
1111. Hafta:
Dönem II: 1991-2001 - Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri
Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, p. 226-242. Behlül Özkan, “Relations between Turkey and Syria in the 1980’s and 1990’s: Political Islam, Muslim Brotherhood and Intelligence Wars”, Uluslararası İlişkiler, Vol. 16, No 2, 2019, S. 5-25. (https://uidergisi.com.tr/yazilar/1980-ve-1990%E2%80%99larda-turkiye-ve-suriye-arasindaki-iliskiler-siyasi-islam-musluman-kardesler-ve-istihbarat-savaslari)
1212. Hafta
Dönem III: AKP'nin 2002 sonrası dış politikası
Ziya Öniş and Mustafa Kutlay, “The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey”, Australian Journal of International Affairs, 2017, Vol. 71, No 2, p. 164-183.
1313. Hafta: Simülasyon
1414. Hafta: Sunumlar
Kaynak
William Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, London, Routledge, 2013 Baskın Oran (Hrsg.), Turkish Foreign Policy 1919-2006. Facts and Analysis with Documents, trans. By Mustafa Akşin, Salt Lake City, The University of Utah Press Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II: 1980-2001, İstanbul, İletişim, 2001. Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III: 2001-2012, İstanbul, İletişim, 2013. Pınar Gözen Ercan (ed.), Turkish Foreign Policy, Palgrave, 2017, S. 63-82. İlhan Uzgel, Ulusal Çıkar ve Dış Politika, Ankara, İmge, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54