Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİINT3172170Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıIPE veya uluslararası politik ekonomi, siyasi aktörlerin dünya ekonomisindeki piyasa aktörleriyle nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Bu ders size bu çalışma alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Başlıca teorilerin uygulanması yoluyla küresel ekonomik süreçlerin anlaşılmasını ve eleştirel bir değerlendirmesini kazanacaksınız. Disiplinin gelişen teorik yaklaşımları ve uluslararası siyasi ve ekonomik güçlerin (finansal krizler, küreselleşme ve kalkınma gibi) getirdiği zorluklar ve fırsatlar gibi IPE'nin farklı yönlerini incelemek için akademik makaleleri ve güncel olayları bir mercek olarak kullanacağız. Günün sonunda, bu ders size hükümetlerin, yerel oyuncuların, yabancı kuruluşların ve çok uluslu şirketlerin kendilerini zenginleştirmek için siyaseti ve ekonomiyi nasıl yönlendirmeye çalıştıklarını anlamanız için gerekli araçları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu dersin amaçlarından biri, öğrencilerin dünya sahnesindeki başlıca aktörleri, kurumları ve bunların ortak ve çatışan çıkarlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ders, devlet ve devlet dışı aktörlerin küresel bağlamda nasıl zenginlik ve güç peşinde koştuklarını incelemektedir. Temel ekonomik kavramların yanı sıra iç ve uluslararası politika arasındaki etkileşimi vurgulayan IPE, sadece küresel ekonominin nasıl işlediğini açıklamakla kalmaz; aynı zamanda öğrencileri küreselleşme bağlamında ekonomi politikasının nasıl yapıldığı konusunda eleştirel düşünmeye teşvik eder.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse genel bakış,Ünite 1: IPE Nedir?,Ünite 2 & 3: Liberal & Merkantilist Kuram,Ünite 4 & Ünite 5 (Marksist Kuram & Alternatif Kuramlar),Ünite 6: Küresel Üretim Yapısı,Ünite 7: Uluslararası Ticari Sistem,Ünite 8: Uluslararası Finans ve Para,Ünite 9: Küresel Güvenlik,Ünite 10: Bilgi ve Teknolojinin Küresel Üretimi,Örnek Vaka: Kalkınma,Örnek Vaka: AB Politik Ekonomisi,Örnek Vaka: Ortadoğu Politik Ekonomisi,Örnek Vaka: Küreselleşmenin Karanlık Yüzü,Örnek Vaka: Küresel Sağlık ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
16, 6A, G
10, 16, 23, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse genel bakış
2Ünite 1: IPE Nedir?
3Ünite 2 & 3: Liberal & Merkantilist Kuram
4Ünite 4 & Ünite 5 (Marksist Kuram & Alternatif Kuramlar)
5Ünite 6: Küresel Üretim Yapısı
6Ünite 7: Uluslararası Ticari Sistem
7Ünite 8: Uluslararası Finans ve Para
8Ünite 9: Küresel Güvenlik
9Ünite 10: Bilgi ve Teknolojinin Küresel Üretimi
10Örnek Vaka: Kalkınma
11Örnek Vaka: AB Politik Ekonomisi
12Örnek Vaka: Ortadoğu Politik Ekonomisi
13Örnek Vaka: Küreselleşmenin Karanlık Yüzü
14Örnek Vaka: Küresel Sağlık
Kaynak
Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to international political economy. Routledge, 2018., 7th Edition
Haftalık akışta işlenen konu ve kavramlara uygun olarak dergi, gazete, süreli yayınlar ve YouTube gibi platformlardan makale ve görsel materyaller eklenir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİINT3172170Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıIPE veya uluslararası politik ekonomi, siyasi aktörlerin dünya ekonomisindeki piyasa aktörleriyle nasıl etkileşime girdiğinin incelenmesidir. Bu ders size bu çalışma alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Başlıca teorilerin uygulanması yoluyla küresel ekonomik süreçlerin anlaşılmasını ve eleştirel bir değerlendirmesini kazanacaksınız. Disiplinin gelişen teorik yaklaşımları ve uluslararası siyasi ve ekonomik güçlerin (finansal krizler, küreselleşme ve kalkınma gibi) getirdiği zorluklar ve fırsatlar gibi IPE'nin farklı yönlerini incelemek için akademik makaleleri ve güncel olayları bir mercek olarak kullanacağız. Günün sonunda, bu ders size hükümetlerin, yerel oyuncuların, yabancı kuruluşların ve çok uluslu şirketlerin kendilerini zenginleştirmek için siyaseti ve ekonomiyi nasıl yönlendirmeye çalıştıklarını anlamanız için gerekli araçları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu dersin amaçlarından biri, öğrencilerin dünya sahnesindeki başlıca aktörleri, kurumları ve bunların ortak ve çatışan çıkarlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ders, devlet ve devlet dışı aktörlerin küresel bağlamda nasıl zenginlik ve güç peşinde koştuklarını incelemektedir. Temel ekonomik kavramların yanı sıra iç ve uluslararası politika arasındaki etkileşimi vurgulayan IPE, sadece küresel ekonominin nasıl işlediğini açıklamakla kalmaz; aynı zamanda öğrencileri küreselleşme bağlamında ekonomi politikasının nasıl yapıldığı konusunda eleştirel düşünmeye teşvik eder.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse genel bakış,Ünite 1: IPE Nedir?,Ünite 2 & 3: Liberal & Merkantilist Kuram,Ünite 4 & Ünite 5 (Marksist Kuram & Alternatif Kuramlar),Ünite 6: Küresel Üretim Yapısı,Ünite 7: Uluslararası Ticari Sistem,Ünite 8: Uluslararası Finans ve Para,Ünite 9: Küresel Güvenlik,Ünite 10: Bilgi ve Teknolojinin Küresel Üretimi,Örnek Vaka: Kalkınma,Örnek Vaka: AB Politik Ekonomisi,Örnek Vaka: Ortadoğu Politik Ekonomisi,Örnek Vaka: Küreselleşmenin Karanlık Yüzü,Örnek Vaka: Küresel Sağlık ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
16, 6A, G
10, 16, 23, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse genel bakış
2Ünite 1: IPE Nedir?
3Ünite 2 & 3: Liberal & Merkantilist Kuram
4Ünite 4 & Ünite 5 (Marksist Kuram & Alternatif Kuramlar)
5Ünite 6: Küresel Üretim Yapısı
6Ünite 7: Uluslararası Ticari Sistem
7Ünite 8: Uluslararası Finans ve Para
8Ünite 9: Küresel Güvenlik
9Ünite 10: Bilgi ve Teknolojinin Küresel Üretimi
10Örnek Vaka: Kalkınma
11Örnek Vaka: AB Politik Ekonomisi
12Örnek Vaka: Ortadoğu Politik Ekonomisi
13Örnek Vaka: Küreselleşmenin Karanlık Yüzü
14Örnek Vaka: Küresel Sağlık
Kaynak
Balaam, David N., and Bradford Dillman. Introduction to international political economy. Routledge, 2018., 7th Edition
Haftalık akışta işlenen konu ve kavramlara uygun olarak dergi, gazete, süreli yayınlar ve YouTube gibi platformlardan makale ve görsel materyaller eklenir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54