Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞINT1172090Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders PSIR öğrencilerinin siyaset bilimi ve kavramları hakkındaki temel anlayışlarını geliştirmeleri için bir giriş dersidir. Öğrencilere siyaset biliminin ve çağdaş dünyanın temel kavramlarını, teorilerini, konularını, felsefelerini, yöntemlerini, yaklaşımlarını ve tartışmalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin temel amacı, öğrencilerin siyaset bilimcilerin merceğinden siyaseti ve temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle ders, belirli kavramlar, teoriler ve yaklaşımlar aracılığıyla çağdaş dünyanın ve siyasetin bilimsel analizi üzerine inşa edilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hafta 1: Giriş,Hafta 2: Siyaset Nedir?,Hafta 3: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler,Hafta 4: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler 2 ,Hafta 5: Siyaset ve Devlet,Hafta 6: Demokrasi ve Meşruiyet,Hafta 7: Milletler ve Miliyetçilik,Hafta 8: Politik Ekonomi ve Küreselleşme,Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma,Partiler ve Parti Sistemleri,Hükümetler, Sistemler ve Rejimler,Kamu Politikası ve Bürokrasi,Multilevel Siyaset,Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel siyasi ideolojileri sıralar, aralarındaki farklılıkları açıklar. 10, 14, 16, 9C
Siyaset Bilimi'nin temel kavramlarını sıralar.10, 14, 16, 9C
Demokrasiyi tanımlar, demokratik yönetimin ne olduğunu açıklar ve temel özelliklerini açıklar.10, 14, 16, 9C
Millet ve milliyetçilik kavramlarını açıklar,, milliyetçilik üzerine farklı yaklaşımları tanımlayabilirler 10, 14, 16, 9C
Farklı seçim sistemlerini tanımlar, aralarındaki farkları açıklar. 10, 14, 16, 9C
Yerel, ulusal ve uluslararası siyaset aktörlerini tanımlar, farklı düzeylerdeki iktidarlar arasındaki karmaşık ilişkileri tartışabilir. 10, 14, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hafta 1: Giriş-
2Hafta 2: Siyaset Nedir?
3Hafta 3: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler
4Hafta 4: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler 2
5Hafta 5: Siyaset ve Devlet
6Hafta 6: Demokrasi ve Meşruiyet
7Hafta 7: Milletler ve Miliyetçilik
8Hafta 8: Politik Ekonomi ve Küreselleşme
9Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma
10Partiler ve Parti Sistemleri
11Hükümetler, Sistemler ve Rejimler
12Kamu Politikası ve Bürokrasi
13Multilevel Siyaset
14Tekrar
Kaynak
Andrew Heywood. 2013. Politics. NY: Palgrave Macmillan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3721
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(148/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞINT1172090Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders PSIR öğrencilerinin siyaset bilimi ve kavramları hakkındaki temel anlayışlarını geliştirmeleri için bir giriş dersidir. Öğrencilere siyaset biliminin ve çağdaş dünyanın temel kavramlarını, teorilerini, konularını, felsefelerini, yöntemlerini, yaklaşımlarını ve tartışmalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin temel amacı, öğrencilerin siyaset bilimcilerin merceğinden siyaseti ve temel kavramlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu nedenle ders, belirli kavramlar, teoriler ve yaklaşımlar aracılığıyla çağdaş dünyanın ve siyasetin bilimsel analizi üzerine inşa edilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Hafta 1: Giriş,Hafta 2: Siyaset Nedir?,Hafta 3: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler,Hafta 4: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler 2 ,Hafta 5: Siyaset ve Devlet,Hafta 6: Demokrasi ve Meşruiyet,Hafta 7: Milletler ve Miliyetçilik,Hafta 8: Politik Ekonomi ve Küreselleşme,Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma,Partiler ve Parti Sistemleri,Hükümetler, Sistemler ve Rejimler,Kamu Politikası ve Bürokrasi,Multilevel Siyaset,Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Temel siyasi ideolojileri sıralar, aralarındaki farklılıkları açıklar. 10, 14, 16, 9C
Siyaset Bilimi'nin temel kavramlarını sıralar.10, 14, 16, 9C
Demokrasiyi tanımlar, demokratik yönetimin ne olduğunu açıklar ve temel özelliklerini açıklar.10, 14, 16, 9C
Millet ve milliyetçilik kavramlarını açıklar,, milliyetçilik üzerine farklı yaklaşımları tanımlayabilirler 10, 14, 16, 9C
Farklı seçim sistemlerini tanımlar, aralarındaki farkları açıklar. 10, 14, 16, 9C
Yerel, ulusal ve uluslararası siyaset aktörlerini tanımlar, farklı düzeylerdeki iktidarlar arasındaki karmaşık ilişkileri tartışabilir. 10, 14, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hafta 1: Giriş-
2Hafta 2: Siyaset Nedir?
3Hafta 3: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler
4Hafta 4: Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler 2
5Hafta 5: Siyaset ve Devlet
6Hafta 6: Demokrasi ve Meşruiyet
7Hafta 7: Milletler ve Miliyetçilik
8Hafta 8: Politik Ekonomi ve Küreselleşme
9Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma
10Partiler ve Parti Sistemleri
11Hükümetler, Sistemler ve Rejimler
12Kamu Politikası ve Bürokrasi
13Multilevel Siyaset
14Tekrar
Kaynak
Andrew Heywood. 2013. Politics. NY: Palgrave Macmillan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54