Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİINT1210664Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Makroekonomiye giriş,Milli gelirin hesaplanması,Ekonomik büyüme,Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem,Enflasyon,Para arzı ve talebi,İşgücü piyasası ve işsizlik,Mal ve para piyasalarındaki toplam talep,Toplam arz ve denge fiyat düzeyi,Finansal krizler,Maliye ve para politikası,Uluslararası Ticaret,Uluslararası finans,Makroekonomide alternatif görüşler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5.Uluslararası ekonomik gelişmeleri değerlendirir.10, 13, 14, 9
1. Ekonominin genel olarak nasıl çalıştığını açıklar.10, 14, 9A, G
1.1 Finansal piyasaların nasıl çalıştığını anlatır.10, 14, 9
1.2 Ekonomiyi milli gelir ve istihdam düzeyi açısından değerlendirir.10, 12, 14, 9
1.3 Finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar.10, 14, 9
2. Ekonomi politikasına ilişkin önerilerde bulunur.10, 13, 14, 9
2.1 Merkez bankasının aldığı kararları değerlendirir10, 13, 14, 9
2.2 Teorik olarak uygulanan para politikası ve maliye politikasını eleştirir.10, 13, 14, 9
2.3 Ekonomik kalkınma için gerekli olan uzun vadeli ekonomi politikalarını yorumlar.10, 14, 9
3. Güncel ekonomik olayları analiz eder.10, 13, 14, 9
3.1. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerdeki değişiklikleri yorumlar.10, 13, 14, 9
3.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal değişkenlerin ekonomi üzerindeki etkilerini tartışır.10, 13, 14, 9
3.3 Ekonomideki değişimler ışığında Türkiye ekonomisinin genel durumunu analiz eder.10, 13, 14, 9
4. İktisadi düşünce ekollerini farklı yönlerden karşılaştırır.10, 14, 9
4.1 Klasik ekolün iktisat bilimine genel yaklaşımını yorumlar.10, 14, 9
4.2 Keynesyen okulun ekonomiye genel yaklaşımını yorumlar.10, 14, 9
4.3 Give suggestions regarding the economic policy of the other schools of economic thought.10, 14, 9
5.1 Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerini açıklar.10, 13, 14, 9
5.2 Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirir.10, 13, 14, 9
5.3 Küresel ticari ilişkiler hakkında yorumlar yapar.10, 13, 14, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makroekonomiye giriş
2Milli gelirin hesaplanması
3Ekonomik büyüme
4Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem
5Enflasyon
6Para arzı ve talebi
7İşgücü piyasası ve işsizlik
8Mal ve para piyasalarındaki toplam talep
9Toplam arz ve denge fiyat düzeyi
10Finansal krizler
11Maliye ve para politikası
12Uluslararası Ticaret
13Uluslararası finans
14Makroekonomide alternatif görüşler
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİINT1210664Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hakan YILDIZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Makroekonomiye giriş,Milli gelirin hesaplanması,Ekonomik büyüme,Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem,Enflasyon,Para arzı ve talebi,İşgücü piyasası ve işsizlik,Mal ve para piyasalarındaki toplam talep,Toplam arz ve denge fiyat düzeyi,Finansal krizler,Maliye ve para politikası,Uluslararası Ticaret,Uluslararası finans,Makroekonomide alternatif görüşler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5.Uluslararası ekonomik gelişmeleri değerlendirir.10, 13, 14, 9
1. Ekonominin genel olarak nasıl çalıştığını açıklar.10, 14, 9A, G
1.1 Finansal piyasaların nasıl çalıştığını anlatır.10, 14, 9
1.2 Ekonomiyi milli gelir ve istihdam düzeyi açısından değerlendirir.10, 12, 14, 9
1.3 Finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar.10, 14, 9
2. Ekonomi politikasına ilişkin önerilerde bulunur.10, 13, 14, 9
2.1 Merkez bankasının aldığı kararları değerlendirir10, 13, 14, 9
2.2 Teorik olarak uygulanan para politikası ve maliye politikasını eleştirir.10, 13, 14, 9
2.3 Ekonomik kalkınma için gerekli olan uzun vadeli ekonomi politikalarını yorumlar.10, 14, 9
3. Güncel ekonomik olayları analiz eder.10, 13, 14, 9
3.1. Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerdeki değişiklikleri yorumlar.10, 13, 14, 9
3.2. Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal değişkenlerin ekonomi üzerindeki etkilerini tartışır.10, 13, 14, 9
3.3 Ekonomideki değişimler ışığında Türkiye ekonomisinin genel durumunu analiz eder.10, 13, 14, 9
4. İktisadi düşünce ekollerini farklı yönlerden karşılaştırır.10, 14, 9
4.1 Klasik ekolün iktisat bilimine genel yaklaşımını yorumlar.10, 14, 9
4.2 Keynesyen okulun ekonomiye genel yaklaşımını yorumlar.10, 14, 9
4.3 Give suggestions regarding the economic policy of the other schools of economic thought.10, 14, 9
5.1 Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerini açıklar.10, 13, 14, 9
5.2 Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirir.10, 13, 14, 9
5.3 Küresel ticari ilişkiler hakkında yorumlar yapar.10, 13, 14, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makroekonomiye giriş
2Milli gelirin hesaplanması
3Ekonomik büyüme
4Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem
5Enflasyon
6Para arzı ve talebi
7İşgücü piyasası ve işsizlik
8Mal ve para piyasalarındaki toplam talep
9Toplam arz ve denge fiyat düzeyi
10Finansal krizler
11Maliye ve para politikası
12Uluslararası Ticaret
13Uluslararası finans
14Makroekonomide alternatif görüşler
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54