Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARINA GİRİŞINT2214429Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere milliyetçilik çalışmalarında bilimsel gelenekler ve tartışmaları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bir diğer dersin amacı, öğrencileri milliyetçiliğin tarihsel gelişimi ve küresel yayılması siyasete etkisi ile ilgili aşina olmasıdır. Öğrenciler, çağdaş olduğu kadar teorik tartışmalarla da milliyetçilik ve küresel politika konuları tartışmalarına katılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders İzlencesi Tanıtımı,
Milliyetçilik çalışması: Tanımlar, kavramlar ve
tartışmalar,
Milliyetçilik teorileri I: Modernist paradigma,
Milliyetçilik teorileri II: Etnosmbolizm,Milliyetçilik teorileri III: Çağdaş
yaklaşımlar,Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet,Ara Sınav,Milliyetçiliği bireyciliğin ötesinde incelemek ve
grupculuk - Tartışma,Avrupa ve Kuzey Amerika'da erken milliyetçilik,
Milliyetçiliğin küresel yayılması,
Banal ve sıcak milliyetçilikler: Küresel eğilimler,
Çağdaş Avrupa'da popülist milliyetçilik,Milliyetçiliğin Geleceği- Tartışma,Hazırlık ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 19, 9A
10, 16, 19, 23, 6, 9A
10, 16, 19, 6, 9A
10, 14, 16, 19, 6, 9A
10, 13, 16, 19, 23, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders İzlencesi Tanıtımı
2
Milliyetçilik çalışması: Tanımlar, kavramlar ve
tartışmalar
U. Özkirimli (2010) Theories of Nationalism: A critical introduction, 2nd Edition. Palgrave Macmillan, ch.2.
2
Milliyetçilik teorileri I: Modernist paradigma
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.4 Tavsiye Edilen Okumalar: B. Anderson (1991) Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, pp.1- 46. E. Hobsbawm (1992) “Mass-Producing Traditions: Europe, 1870- 1914”. In: The Invention of Tradition. Cambridge University Press, pp.263-307.
4
Milliyetçilik teorileri II: Etnosmbolizm
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.5 Tavsiye Edilen Okumalar: A.D. Smith (1999) “Chosen Peoples: Why Ethnic Groups Survive”. In: A.D. Smith, Myths and Memories of the Nation. Oxford University Press, pp. 125-147.
5Milliyetçilik teorileri III: Çağdaş
yaklaşımlar
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.6 Tavsiye Edilen Okumalar: M. Freeden (1998) ‘Is Nationalism a Distinct Ideology?’, Political Studies, 46(4), 748–765.
6Milliyetçilik ve Toplumsal CinsiyetOkuma: N. Yuval-Davis (1997) Gender and Nation, SAGE, Ch.1 [in Turkish: Cinsiyet ve Millet]. Tavsiye Edilen Okumalar: N. Yuval-Davis (1997) “Cultural Reproduction and Gender Relations”. In: ibid., Ch.3. J. White (2003), ‘State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman’, NWSA Journal, 15(3), pp. 145-159.
7Ara Sınav
8Milliyetçiliği bireyciliğin ötesinde incelemek ve
grupculuk - Tartışma
Essential readings: C. Calhoun (2003) ‘”Belonging”’ in the cosmopolitan imaginary’, Ethnicities 3(4): 531–568. Recommended: R. Brubaker (2003) ‘Neither Individualism nor 'Groupism': A Reply to Craig Calhoun’, Ethnicities 3(4): 553-557 AND C. Calhoun (2003) ‘The Variability of Belonging: A Reply to Rogers Brubaker’, Ethnicities 3(4): 558-568.
9Avrupa ve Kuzey Amerika'da erken milliyetçilikEssential reading: J. Breuilly (2014) ‘Nationalism’. In: Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, (eds) The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. Oxford University Press, pp. 387-400. Recommended: E. Kedourie (1960) Nationalism. Hutchinson, Ch.1.
10
Milliyetçiliğin küresel yayılması
Essential reading: J. Breuilly (2014) [deepen the essential reading of week9]; Recommended: B. Anderson (1996) ‘Census, Map, Museum’. In: G. Eley and R. Suny (eds) Becoming National, Oxford University Press, pp.243-259. A. Eckert (2013) ‘Anti-Western Doctrines of Nationalism’. In: J. Breuilly (ed.) The Oxford Handbook of The History of Nationalism. Oxford University Press, 56–74.
11
Banal ve sıcak milliyetçilikler: Küresel eğilimler
Essential reading: M. Billig (1995) ‘Remembering Banal Nationalism’. In Banal Nationalism. London: Sage, pp.37-59. Recommended: F. Bieber (2018) ‘Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends’, Ethnopolitics, 17(5): 519-540.
12
Çağdaş Avrupa'da popülist milliyetçilik
Essential reading: D. Halikiopoulou, Mock, S. and Vasilopoulou, S. (2013) ‘The civic Zeitgeist’, Nations and Nationalism 19(1): 107-127. Recommended: R. Brubaker (2017) ‘Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective’, Ethnic and Racial Studies, 40(8): 1191-1226.
13Milliyetçiliğin Geleceği- TartışmaEssential readings: F. Fukuyama (2018) ‘Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy’, Foreign Affairs; Recommended: J.W. Müller (2019) ‘False Flags: The Myth of the Nationalist Resurgence’, Foreign Affairs 98(2).
14Hazırlık ve tekrar
Kaynak
U. Özkirimli (2010) Theories of Nationalism: A critical introduction, 2nd Edition. Palgrave Macmillan; J. Breuilly (2014) ‘Nationalism’. In: Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, (eds) The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. Oxford University Press, pp. 387-400.
B. Anderson (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso; J. Breuilly (ed) (2013) The Oxford Handbook of the History of Nationalism. Oxford University Press; G. Delanty, K. Kumar (eds) (2006) The SAGE Handbook of Nations and Nationalism. Sage. Website: http://www.nationalismproject.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARINA GİRİŞINT2214429Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere milliyetçilik çalışmalarında bilimsel gelenekler ve tartışmaları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bir diğer dersin amacı, öğrencileri milliyetçiliğin tarihsel gelişimi ve küresel yayılması siyasete etkisi ile ilgili aşina olmasıdır. Öğrenciler, çağdaş olduğu kadar teorik tartışmalarla da milliyetçilik ve küresel politika konuları tartışmalarına katılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders İzlencesi Tanıtımı,
Milliyetçilik çalışması: Tanımlar, kavramlar ve
tartışmalar,
Milliyetçilik teorileri I: Modernist paradigma,
Milliyetçilik teorileri II: Etnosmbolizm,Milliyetçilik teorileri III: Çağdaş
yaklaşımlar,Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet,Ara Sınav,Milliyetçiliği bireyciliğin ötesinde incelemek ve
grupculuk - Tartışma,Avrupa ve Kuzey Amerika'da erken milliyetçilik,
Milliyetçiliğin küresel yayılması,
Banal ve sıcak milliyetçilikler: Küresel eğilimler,
Çağdaş Avrupa'da popülist milliyetçilik,Milliyetçiliğin Geleceği- Tartışma,Hazırlık ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 19, 9A
10, 16, 19, 23, 6, 9A
10, 16, 19, 6, 9A
10, 14, 16, 19, 6, 9A
10, 13, 16, 19, 23, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders İzlencesi Tanıtımı
2
Milliyetçilik çalışması: Tanımlar, kavramlar ve
tartışmalar
U. Özkirimli (2010) Theories of Nationalism: A critical introduction, 2nd Edition. Palgrave Macmillan, ch.2.
2
Milliyetçilik teorileri I: Modernist paradigma
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.4 Tavsiye Edilen Okumalar: B. Anderson (1991) Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, pp.1- 46. E. Hobsbawm (1992) “Mass-Producing Traditions: Europe, 1870- 1914”. In: The Invention of Tradition. Cambridge University Press, pp.263-307.
4
Milliyetçilik teorileri II: Etnosmbolizm
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.5 Tavsiye Edilen Okumalar: A.D. Smith (1999) “Chosen Peoples: Why Ethnic Groups Survive”. In: A.D. Smith, Myths and Memories of the Nation. Oxford University Press, pp. 125-147.
5Milliyetçilik teorileri III: Çağdaş
yaklaşımlar
Okuma: U. Özkirimli 2010, ch.6 Tavsiye Edilen Okumalar: M. Freeden (1998) ‘Is Nationalism a Distinct Ideology?’, Political Studies, 46(4), 748–765.
6Milliyetçilik ve Toplumsal CinsiyetOkuma: N. Yuval-Davis (1997) Gender and Nation, SAGE, Ch.1 [in Turkish: Cinsiyet ve Millet]. Tavsiye Edilen Okumalar: N. Yuval-Davis (1997) “Cultural Reproduction and Gender Relations”. In: ibid., Ch.3. J. White (2003), ‘State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman’, NWSA Journal, 15(3), pp. 145-159.
7Ara Sınav
8Milliyetçiliği bireyciliğin ötesinde incelemek ve
grupculuk - Tartışma
Essential readings: C. Calhoun (2003) ‘”Belonging”’ in the cosmopolitan imaginary’, Ethnicities 3(4): 531–568. Recommended: R. Brubaker (2003) ‘Neither Individualism nor 'Groupism': A Reply to Craig Calhoun’, Ethnicities 3(4): 553-557 AND C. Calhoun (2003) ‘The Variability of Belonging: A Reply to Rogers Brubaker’, Ethnicities 3(4): 558-568.
9Avrupa ve Kuzey Amerika'da erken milliyetçilikEssential reading: J. Breuilly (2014) ‘Nationalism’. In: Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, (eds) The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. Oxford University Press, pp. 387-400. Recommended: E. Kedourie (1960) Nationalism. Hutchinson, Ch.1.
10
Milliyetçiliğin küresel yayılması
Essential reading: J. Breuilly (2014) [deepen the essential reading of week9]; Recommended: B. Anderson (1996) ‘Census, Map, Museum’. In: G. Eley and R. Suny (eds) Becoming National, Oxford University Press, pp.243-259. A. Eckert (2013) ‘Anti-Western Doctrines of Nationalism’. In: J. Breuilly (ed.) The Oxford Handbook of The History of Nationalism. Oxford University Press, 56–74.
11
Banal ve sıcak milliyetçilikler: Küresel eğilimler
Essential reading: M. Billig (1995) ‘Remembering Banal Nationalism’. In Banal Nationalism. London: Sage, pp.37-59. Recommended: F. Bieber (2018) ‘Is Nationalism on the Rise? Assessing Global Trends’, Ethnopolitics, 17(5): 519-540.
12
Çağdaş Avrupa'da popülist milliyetçilik
Essential reading: D. Halikiopoulou, Mock, S. and Vasilopoulou, S. (2013) ‘The civic Zeitgeist’, Nations and Nationalism 19(1): 107-127. Recommended: R. Brubaker (2017) ‘Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective’, Ethnic and Racial Studies, 40(8): 1191-1226.
13Milliyetçiliğin Geleceği- TartışmaEssential readings: F. Fukuyama (2018) ‘Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy’, Foreign Affairs; Recommended: J.W. Müller (2019) ‘False Flags: The Myth of the Nationalist Resurgence’, Foreign Affairs 98(2).
14Hazırlık ve tekrar
Kaynak
U. Özkirimli (2010) Theories of Nationalism: A critical introduction, 2nd Edition. Palgrave Macmillan; J. Breuilly (2014) ‘Nationalism’. In: Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, (eds) The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. Oxford University Press, pp. 387-400.
B. Anderson (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso; J. Breuilly (ed) (2013) The Oxford Handbook of the History of Nationalism. Oxford University Press; G. Delanty, K. Kumar (eds) (2006) The SAGE Handbook of Nations and Nationalism. Sage. Website: http://www.nationalismproject.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54