Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİINT1148670Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet ADAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; iktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonomiye Giriş,Mikro Ekonomide Temel Konular,Arz ve Talep,Piyasa Dengesi,Esneklik,Hanehalkı Tercihi ve Tüketici Davranışı,Üretim Süreci,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası,Tekel Piyasası,Oligopol ve Monopolcü Rekabet,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
1. Mikro iktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir.13, 16, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar.16, 9A
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir13, 16, 9A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar. 12, 13, 16, 9A
2.1. Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler12, 13, 16, 9A
2.2. Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar.12, 13, 16, 9A
3. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 12, 13, 16, 9A
3.1. Fayda kavramını gözümler. 12, 13, 16, 9A
3.2. Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler12, 13, 16, 9A
4. Firma davranışlarını çözümler.12, 13, 16, 9A
4.1. Üretim teknolojilerini çözümler.12, 13, 16, 9A
4.2. Farklı maliyet türlerini çözümler12, 13, 16, 9A
4.3. Kar kavramını çözümler12, 13, 16, 9A
5.1. Piyasa türlerini tanımlar.12, 13, 16, 9A
5.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.12, 13, 16, 9A
5.3. Piyasaları karşılaştırır12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonomiye Girişİlgili okumalar
2Mikro Ekonomide Temel Konularİlgili okumalar
3Arz ve Talepİlgili okumalar
4Piyasa Dengesiİlgili okumalar
5Esneklikİlgili okumalar
6Hanehalkı Tercihi ve Tüketici Davranışıİlgili okumalar
7Üretim Süreciİlgili okumalar
8Kısa Dönem Maliyetlerİlgili Okumalar
9Uzun Dönem Maliyetlerİlgili okumalar
10Faktör Piyasalarıİlgili okumalar
11Tam Rekabet Piyasasıİlgili okumalar
12Tekel Piyasasıİlgili okumalar
13Oligopol ve Monopolcü Rekabetİlgili okumalar
14Konu Tekrarıİlgili okumalar
Kaynak
Case, Fair and Oster," Principles of Economics", Pearson
- Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, 2006. - Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2510
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21530
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı14242
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİINT1148670Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet ADAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; iktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonomiye Giriş,Mikro Ekonomide Temel Konular,Arz ve Talep,Piyasa Dengesi,Esneklik,Hanehalkı Tercihi ve Tüketici Davranışı,Üretim Süreci,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası,Tekel Piyasası,Oligopol ve Monopolcü Rekabet,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
1. Mikro iktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir.13, 16, 9A
1.1. Temel kavramları tanımlar.16, 9A
1.2. Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir13, 16, 9A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklar. 12, 13, 16, 9A
2.1. Fiyat ve miktarı etkileyen faktörleri çözümler12, 13, 16, 9A
2.2. Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar.12, 13, 16, 9A
3. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 12, 13, 16, 9A
3.1. Fayda kavramını gözümler. 12, 13, 16, 9A
3.2. Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler12, 13, 16, 9A
4. Firma davranışlarını çözümler.12, 13, 16, 9A
4.1. Üretim teknolojilerini çözümler.12, 13, 16, 9A
4.2. Farklı maliyet türlerini çözümler12, 13, 16, 9A
4.3. Kar kavramını çözümler12, 13, 16, 9A
5.1. Piyasa türlerini tanımlar.12, 13, 16, 9A
5.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.12, 13, 16, 9A
5.3. Piyasaları karşılaştırır12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonomiye Girişİlgili okumalar
2Mikro Ekonomide Temel Konularİlgili okumalar
3Arz ve Talepİlgili okumalar
4Piyasa Dengesiİlgili okumalar
5Esneklikİlgili okumalar
6Hanehalkı Tercihi ve Tüketici Davranışıİlgili okumalar
7Üretim Süreciİlgili okumalar
8Kısa Dönem Maliyetlerİlgili Okumalar
9Uzun Dönem Maliyetlerİlgili okumalar
10Faktör Piyasalarıİlgili okumalar
11Tam Rekabet Piyasasıİlgili okumalar
12Tekel Piyasasıİlgili okumalar
13Oligopol ve Monopolcü Rekabetİlgili okumalar
14Konu Tekrarıİlgili okumalar
Kaynak
Case, Fair and Oster," Principles of Economics", Pearson
- Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, 2006. - Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54