Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARŞILAŞTIRMALI SİYASETINT3272260Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ChatGPT Bu ders, öğrencilere karşılaştırmalı siyasetin ana konularını tanıtmayı amaçlar. Öğrencilere, siyaseti karşılaştırmalı bir bakış açısından anlamak için analitik beceriler sağlar. Demokratik ve demokratik olmayan rejimleri nasıl sınıflandırıyoruz? Politika yapma süreçlerini belirleyen nedir? Yürütme-yasama ilişkilerinin farklı biçimleri politika sonuçlarını nasıl etkiler? Politik partilerin farklı rejimlerdeki rolü nedir? Vatandaşlar siyasetle nasıl etkileşimde bulunur? Günümüzdeki demokratik gerileme vakalarının temel özellikleri nelerdir? Bu soruları tartışmak için ders, karşılaştırmalı siyasetin çeşitli teorilerini ve yöntemlerini kullanır. Dersin sonunda dünya genelinde rejimleri ve siyasi sistemlerin özelliklerini öğrenmeniz beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Karşılaştırmalı siyasette yöntem ve yaklaşımlar,Devlet inşaası, ulus devlet ve küreselleşme,Siyasi rejimler: Demokrasiler,Siyaseti rejimler: Otoriter rejimler ,Hükümetler, bürokrasi ve yasama-yürütme ilişkileri,Anayasa ve yargı, seçimler,Siyasi partiler, parti sistemleri ve çıkar grupları,Federalizm, adem-i merkeziyetçilik ve yerel siyaset,Siyasi kültür,Siyasi katılım, siyasi aktivizm, sosyal hareketler,Siyasi iletişim ve medya-siyaset ilişkileri,Politika yapımı, performans ve refah devleti
,Günümüzde demokratik gerileme, yolsuzluk, kutuplaşma ve popülizm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karşılaştırmalı siyasetin temel kavramlarını izah eder.10, 16, 9A
2. Siyasi sistemler, rejimler, partiler, seçimler, devletler arası ilişkiler gibi önemli siyasi kurumları karşılaştırmalı siyasetin temel kavramlarını kullanarak analiz eder.10, 16, 9A
3. Çeşitli ülkelerdeki yasama, yürütme, yargı ve diğer siyasi kurumların işleyişini karşılaştırmalı bir perspektiften analiz eder.10, 16, 9A
4. Farklı siyasi sistemleri karşılaştırarak benzerlikleri, farklılıkları ve neden-sonuç ilişkilerini analiz eder.10, 16, 9A
5. Karşılaştırmalı siyaset literatüründe demokrasi, insan hakları, azınlıklar ve milliyetçilik gibi güncel sorunlar ile belirli siyasal sistemleri karşılaştırır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Karşılaştırmalı siyasette yöntem ve yaklaşımlar
3Devlet inşaası, ulus devlet ve küreselleşme
4Siyasi rejimler: Demokrasiler
5Siyaseti rejimler: Otoriter rejimler
6Hükümetler, bürokrasi ve yasama-yürütme ilişkileri
7Anayasa ve yargı, seçimler
8Siyasi partiler, parti sistemleri ve çıkar grupları
9Federalizm, adem-i merkeziyetçilik ve yerel siyaset
10Siyasi kültür
11Siyasi katılım, siyasi aktivizm, sosyal hareketler
12Siyasi iletişim ve medya-siyaset ilişkileri
13Politika yapımı, performans ve refah devleti
14Günümüzde demokratik gerileme, yolsuzluk, kutuplaşma ve popülizm
Kaynak
Caramani Daniele. 2020. Comparative Politics Fifth ed. Oxford: Oxford University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15050
Genel Sınav ve Hazırlığı17878
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(170/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARŞILAŞTIRMALI SİYASETINT3272260Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ChatGPT Bu ders, öğrencilere karşılaştırmalı siyasetin ana konularını tanıtmayı amaçlar. Öğrencilere, siyaseti karşılaştırmalı bir bakış açısından anlamak için analitik beceriler sağlar. Demokratik ve demokratik olmayan rejimleri nasıl sınıflandırıyoruz? Politika yapma süreçlerini belirleyen nedir? Yürütme-yasama ilişkilerinin farklı biçimleri politika sonuçlarını nasıl etkiler? Politik partilerin farklı rejimlerdeki rolü nedir? Vatandaşlar siyasetle nasıl etkileşimde bulunur? Günümüzdeki demokratik gerileme vakalarının temel özellikleri nelerdir? Bu soruları tartışmak için ders, karşılaştırmalı siyasetin çeşitli teorilerini ve yöntemlerini kullanır. Dersin sonunda dünya genelinde rejimleri ve siyasi sistemlerin özelliklerini öğrenmeniz beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Karşılaştırmalı siyasette yöntem ve yaklaşımlar,Devlet inşaası, ulus devlet ve küreselleşme,Siyasi rejimler: Demokrasiler,Siyaseti rejimler: Otoriter rejimler ,Hükümetler, bürokrasi ve yasama-yürütme ilişkileri,Anayasa ve yargı, seçimler,Siyasi partiler, parti sistemleri ve çıkar grupları,Federalizm, adem-i merkeziyetçilik ve yerel siyaset,Siyasi kültür,Siyasi katılım, siyasi aktivizm, sosyal hareketler,Siyasi iletişim ve medya-siyaset ilişkileri,Politika yapımı, performans ve refah devleti
,Günümüzde demokratik gerileme, yolsuzluk, kutuplaşma ve popülizm; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karşılaştırmalı siyasetin temel kavramlarını izah eder.10, 16, 9A
2. Siyasi sistemler, rejimler, partiler, seçimler, devletler arası ilişkiler gibi önemli siyasi kurumları karşılaştırmalı siyasetin temel kavramlarını kullanarak analiz eder.10, 16, 9A
3. Çeşitli ülkelerdeki yasama, yürütme, yargı ve diğer siyasi kurumların işleyişini karşılaştırmalı bir perspektiften analiz eder.10, 16, 9A
4. Farklı siyasi sistemleri karşılaştırarak benzerlikleri, farklılıkları ve neden-sonuç ilişkilerini analiz eder.10, 16, 9A
5. Karşılaştırmalı siyaset literatüründe demokrasi, insan hakları, azınlıklar ve milliyetçilik gibi güncel sorunlar ile belirli siyasal sistemleri karşılaştırır.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Karşılaştırmalı siyasette yöntem ve yaklaşımlar
3Devlet inşaası, ulus devlet ve küreselleşme
4Siyasi rejimler: Demokrasiler
5Siyaseti rejimler: Otoriter rejimler
6Hükümetler, bürokrasi ve yasama-yürütme ilişkileri
7Anayasa ve yargı, seçimler
8Siyasi partiler, parti sistemleri ve çıkar grupları
9Federalizm, adem-i merkeziyetçilik ve yerel siyaset
10Siyasi kültür
11Siyasi katılım, siyasi aktivizm, sosyal hareketler
12Siyasi iletişim ve medya-siyaset ilişkileri
13Politika yapımı, performans ve refah devleti
14Günümüzde demokratik gerileme, yolsuzluk, kutuplaşma ve popülizm
Kaynak
Caramani Daniele. 2020. Comparative Politics Fifth ed. Oxford: Oxford University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54