Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AFRİKA'DA ÇAĞDAŞ SİYASETINT4113316Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Afrika kıtasındaki siyasete ileri düzeyde bir giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, güncel konuları kıtanın geçmişini şekillendiren daha geniş tarihsel temalar, eğilimler ve meseleler içine yerleştirerek, 50 ülke ve yaklaşık bir milyar insanı kapsayan Afrika siyasetine ilişkin temel kavramlar ve tartışmalarla tanışacaklardır. Dersler, okumalar, filmler ve sınıf ödevleri aracılığıyla bu ders, öğrencilere on dokuzuncu yüzyılın ortalarından ve resmi sömürge yönetiminin başlangıcından bağımsızlık dönemine ve günümüze kadar kuzey ve Sahra altı Afrika'nın bütünleşik bir yorumunu sunacaktır. Bu ders, Afrika'daki tek tek ülkelerin incelenmesi olarak tasarlanmamıştır, ancak tema temelli bir derstir. Ders kapsamında ele alınacak konular, Afrika'da devletin tarihsel gelişim örüntüleri, kimlik siyaseti, Afrika'da ekonomik ve siyasi değişim, göç, iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi ulusötesi konular ve devlet dışı aktörlerin kamu politikası ve siyaset üzerindeki rolü gibi geniş konular etrafında düzenlenmiştir. Bu dersin sonunda öğrencilerin Afrika siyasetine ilişkin temel literatüre farklı perspektiflerden aşina olmaları ve dünyanın bu bölgesindeki yaygın eğilimleri daha iyi anlamaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. HAFTA: Derse Genel Bakış ve Afrika Siyasetine Giriş,2. HAFTA: Günümüzde Afrika Siyasetini İncelemek: Kavramlar/Tanımlamalar,3. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Sömürge Öncesi Afrika,4. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Afrika'da Sömürge Mirası,5. HAFTA: Afrika Sömürgecilik Karşıtı/Ulusal Kurtuluş Mücadelesi,6. HAFTA: Sömürge Sonrası Afrika: Afrika Devlet Sistemi,7. HAFTA: Afrika'da Kimlik Politikaları: Etnisite, Sınıf ve Din,8. HAFTA: Çatışma ve Zorlama: Afrika Siyasetinde Askeri Kurallar ve Müdahaleler,9. HAFTA: Uluslararası Politikada Afrika: Afrika Siyasetine Dış Müdahale,10. HAFTA: Demokrasi Mücadelesi: Afrika'da Değişen Siyaset Modelleri,11. HAFTA: Yönetişim ve Piyasa Ekonomisi: Afrika Devletlerinin Ekonomi Politiği,12. HAFTA: Afrika'da Yönetişim Krizi ve Devlet Başarısızlığı,13. HAFTA: Bölgesel Yönetişim ve Afrika Birliği,14. HAFTA: Toparlama ve Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
- Bu ders, Afrika siyasetinin incelenmesi ile ilgili temel teorik yaklaşımlar, ideolojik perspektifler ve kavramlar hakkında bilgi ve anlayış sağlayacaktır.10, 13, 19, 9A
-Bu ders, köleleştirme, sömürgecilik ve Soğuk Savaş'ın Afrika'daki siyaset ve sosyo-ekonomik kalkınma politikalarında oynadığı rollere derinlemesine bir bakış sağlayacaktır.10, 13, 19, 9A
-Öğrenciler, günümüzde Afrika'da siyasete hakim olan başlıca sosyal, ekonomik ve siyasi konular ve tartışmalar ile Afrika'nın uluslararası siyasetteki yeri hakkında bilinçli diyaloglara girme becerisine sahip olacaklardır.10, 13, 19, 9A
- Kıtadaki çeşitli ülkeler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, her öğrenci Afrika'daki belirli bir ülke hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaktır.13, 16, 5, 9A
- Öğrenciler, kaynakları yorumlama ve kendilerine ait iyi belgelenmiş açıklamalar yazma konusunda deneyim sahibi olacaklardır.10, 13, 9A
- Öğrenciler araştırma makalesi yazma becerisi kazanacaklardır.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. HAFTA: Derse Genel Bakış ve Afrika Siyasetine Giriş
22. HAFTA: Günümüzde Afrika Siyasetini İncelemek: Kavramlar/TanımlamalarHyden, Chapter 1: The Study of Politics and Africa (pg.1-24) - Bentahar, Ziad. 2011. “Continental Drift: The Disjunction of North and Sub-Saharan Africa.” Research in African Literatures, 42:1, pg.1-13
33. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Sömürge Öncesi AfrikaThomson, Chapter 2: History: Africa’s Pre-Colonial and Colonial Inheritance (pg.7-10) - Mamdani, Mahmood. 1996. “Decentralized Despotism,” Chapter 2 in Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (pg.37-48)
44. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Afrika'da Sömürge MirasıThomson, Chapter 2: History: Africa’s Pre-Colonial and Colonial Inheritance (pg.11-30) - Crowder, Michael. 1964. “Indirect Rule: French and British Style.” Africa: Journal of the International African Institute, 34:3 (pg.197-205)
55. HAFTA: Afrika Sömürgecilik Karşıtı/Ulusal Kurtuluş MücadelesiPoku, Nana K, and Anna Mdee, “Chapter 1: Colonialism, Racism and African Resistance,” in Politics in Africa: A New Introduction (pg. 6-28) - Tangri, Roger K. 1968. “The Rise of Nationalism in Colonial Africa: The Case of Colonial Malawi.” Comparative Studies in Society and History, 10:2 (142-161) - Davidson, Basil. Documentary Film: “The Rise of Nationalism.” Africa: A Voyage of Discovery
66. HAFTA: Sömürge Sonrası Afrika: Afrika Devlet SistemiHyden, Chapter 3: The Problematic State (pg.50-71) - Young, Crawford. 2004. “The End of the Post-Colonial State in Africa? Reflections on Changing African Political Dynamics.” African Affairs, 103 (23-49)
77. HAFTA: Afrika'da Kimlik Politikaları: Etnisite, Sınıf ve DinThomson, Chapter 5: Social Class: The Search for Class Politics in Africa (pg.82-106) - Hyden, Chapter 9: Ethnicity and Conflict (pg.195-205) - Ellis, Stephen. 1998. “Religion and Politics in Sub-Saharan Africa.” Journal of Modern African Studies, 36:2 (pg.175-201)
88. HAFTA: Çatışma ve Zorlama: Afrika Siyasetinde Askeri Kurallar ve MüdahalelerThomson, Chapter 7: Coercion: Military Intervention in African Politics (pg.129-148) - McGowan, Patrick J. 2003. “African Military coups d'état, 1956-2001: Frequency, Trends and Distribution,” The Journal of Modern African Studies, 41:3, 339-370
99. HAFTA: Uluslararası Politikada Afrika: Afrika Siyasetine Dış MüdahaleThomson, Chapter 8: Sovereignty 1: External Influences on African Politics (pg.149-173) - Hyden, Chapter 10: The External Dimension (pg.206-227) - Michel, Thiery. 1999. “Mobutu, King of Zaire,” Documentary Film
1010. HAFTA: Demokrasi Mücadelesi: Afrika'da Değişen Siyaset Modellerivan de Walle, Nicolas. 2002. “Africa’s Range of Regimes: Elections without Democracy.” Journal of Democracy, 13:2 (Pg.66-80) - Brown, Stephen and Paul Kaiser. 2007. “Democratizations in Africa: Attempts, Hindrances and Prospects.” Third World Quarterly, 28:6 (pg.1131-49) - Merz, Jarreth. Documentary Film. “An African Election,” Ghana’s 2008 Presidential Elections
1111. HAFTA: Yönetişim ve Piyasa Ekonomisi: Afrika Devletlerinin Ekonomi PolitiğiThomson, Chapter 8: Sovereignty 2: Neo-Colonialism, Structural Adjustment, and Africa’s Political Economy (pg.175-197) - Collier, Paul and Jan Willem Gunning. 1999. “Why Has Africa Grown Slowly?” Journal of Economic Perspectives, 13:3 (pg.3-22)
1212. HAFTA: Afrika'da Yönetişim Krizi ve Devlet BaşarısızlığıThomson, Chapter 10: Authority: The Crisis of Accumulation, Governance and State Collapse (pg.200-226) - Arriola. 2009. “Patronage and Political Stability in Africa.” Comparative Political Studies, 42:10 (pg.1339-1359)
1313. HAFTA: Bölgesel Yönetişim ve Afrika BirliğiDe Melo, Jaime and Yvonne Tsikata. 2014. “Regional Integration in Africa: Challenges and Prospects,” in Monga, Celestin and Justin Yifu Lin (eds.), The Oxford Handbook of Africa and Economics: Volume 2: Policies and Practices - Adogamhe, Paul G. 2008. “Pan-Africanism Revisited: Vision and Reality of African Unity and Development.” African Review of Integration, 2:2 (pg.1-34)
1414. HAFTA: Toparlama ve Öğrenci Sunumları
Kaynak
- Hyden, Goran. 2006. “African Politics in Comparative Perspective.” Cambridge, New York: Cambridge University Press. - Thomson, Alex. 2004. “An Introduction to African Politics.” London, New York: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AFRİKA'DA ÇAĞDAŞ SİYASETINT4113316Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Afrika kıtasındaki siyasete ileri düzeyde bir giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, güncel konuları kıtanın geçmişini şekillendiren daha geniş tarihsel temalar, eğilimler ve meseleler içine yerleştirerek, 50 ülke ve yaklaşık bir milyar insanı kapsayan Afrika siyasetine ilişkin temel kavramlar ve tartışmalarla tanışacaklardır. Dersler, okumalar, filmler ve sınıf ödevleri aracılığıyla bu ders, öğrencilere on dokuzuncu yüzyılın ortalarından ve resmi sömürge yönetiminin başlangıcından bağımsızlık dönemine ve günümüze kadar kuzey ve Sahra altı Afrika'nın bütünleşik bir yorumunu sunacaktır. Bu ders, Afrika'daki tek tek ülkelerin incelenmesi olarak tasarlanmamıştır, ancak tema temelli bir derstir. Ders kapsamında ele alınacak konular, Afrika'da devletin tarihsel gelişim örüntüleri, kimlik siyaseti, Afrika'da ekonomik ve siyasi değişim, göç, iklim değişikliği, yoksulluk ve eşitsizlik gibi ulusötesi konular ve devlet dışı aktörlerin kamu politikası ve siyaset üzerindeki rolü gibi geniş konular etrafında düzenlenmiştir. Bu dersin sonunda öğrencilerin Afrika siyasetine ilişkin temel literatüre farklı perspektiflerden aşina olmaları ve dünyanın bu bölgesindeki yaygın eğilimleri daha iyi anlamaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. HAFTA: Derse Genel Bakış ve Afrika Siyasetine Giriş,2. HAFTA: Günümüzde Afrika Siyasetini İncelemek: Kavramlar/Tanımlamalar,3. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Sömürge Öncesi Afrika,4. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Afrika'da Sömürge Mirası,5. HAFTA: Afrika Sömürgecilik Karşıtı/Ulusal Kurtuluş Mücadelesi,6. HAFTA: Sömürge Sonrası Afrika: Afrika Devlet Sistemi,7. HAFTA: Afrika'da Kimlik Politikaları: Etnisite, Sınıf ve Din,8. HAFTA: Çatışma ve Zorlama: Afrika Siyasetinde Askeri Kurallar ve Müdahaleler,9. HAFTA: Uluslararası Politikada Afrika: Afrika Siyasetine Dış Müdahale,10. HAFTA: Demokrasi Mücadelesi: Afrika'da Değişen Siyaset Modelleri,11. HAFTA: Yönetişim ve Piyasa Ekonomisi: Afrika Devletlerinin Ekonomi Politiği,12. HAFTA: Afrika'da Yönetişim Krizi ve Devlet Başarısızlığı,13. HAFTA: Bölgesel Yönetişim ve Afrika Birliği,14. HAFTA: Toparlama ve Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
- Bu ders, Afrika siyasetinin incelenmesi ile ilgili temel teorik yaklaşımlar, ideolojik perspektifler ve kavramlar hakkında bilgi ve anlayış sağlayacaktır.10, 13, 19, 9A
-Bu ders, köleleştirme, sömürgecilik ve Soğuk Savaş'ın Afrika'daki siyaset ve sosyo-ekonomik kalkınma politikalarında oynadığı rollere derinlemesine bir bakış sağlayacaktır.10, 13, 19, 9A
-Öğrenciler, günümüzde Afrika'da siyasete hakim olan başlıca sosyal, ekonomik ve siyasi konular ve tartışmalar ile Afrika'nın uluslararası siyasetteki yeri hakkında bilinçli diyaloglara girme becerisine sahip olacaklardır.10, 13, 19, 9A
- Kıtadaki çeşitli ülkeler hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, her öğrenci Afrika'daki belirli bir ülke hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaktır.13, 16, 5, 9A
- Öğrenciler, kaynakları yorumlama ve kendilerine ait iyi belgelenmiş açıklamalar yazma konusunda deneyim sahibi olacaklardır.10, 13, 9A
- Öğrenciler araştırma makalesi yazma becerisi kazanacaklardır.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. HAFTA: Derse Genel Bakış ve Afrika Siyasetine Giriş
22. HAFTA: Günümüzde Afrika Siyasetini İncelemek: Kavramlar/TanımlamalarHyden, Chapter 1: The Study of Politics and Africa (pg.1-24) - Bentahar, Ziad. 2011. “Continental Drift: The Disjunction of North and Sub-Saharan Africa.” Research in African Literatures, 42:1, pg.1-13
33. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Sömürge Öncesi AfrikaThomson, Chapter 2: History: Africa’s Pre-Colonial and Colonial Inheritance (pg.7-10) - Mamdani, Mahmood. 1996. “Decentralized Despotism,” Chapter 2 in Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (pg.37-48)
44. HAFTA: Tarihsel Bağlam: Afrika'da Sömürge MirasıThomson, Chapter 2: History: Africa’s Pre-Colonial and Colonial Inheritance (pg.11-30) - Crowder, Michael. 1964. “Indirect Rule: French and British Style.” Africa: Journal of the International African Institute, 34:3 (pg.197-205)
55. HAFTA: Afrika Sömürgecilik Karşıtı/Ulusal Kurtuluş MücadelesiPoku, Nana K, and Anna Mdee, “Chapter 1: Colonialism, Racism and African Resistance,” in Politics in Africa: A New Introduction (pg. 6-28) - Tangri, Roger K. 1968. “The Rise of Nationalism in Colonial Africa: The Case of Colonial Malawi.” Comparative Studies in Society and History, 10:2 (142-161) - Davidson, Basil. Documentary Film: “The Rise of Nationalism.” Africa: A Voyage of Discovery
66. HAFTA: Sömürge Sonrası Afrika: Afrika Devlet SistemiHyden, Chapter 3: The Problematic State (pg.50-71) - Young, Crawford. 2004. “The End of the Post-Colonial State in Africa? Reflections on Changing African Political Dynamics.” African Affairs, 103 (23-49)
77. HAFTA: Afrika'da Kimlik Politikaları: Etnisite, Sınıf ve DinThomson, Chapter 5: Social Class: The Search for Class Politics in Africa (pg.82-106) - Hyden, Chapter 9: Ethnicity and Conflict (pg.195-205) - Ellis, Stephen. 1998. “Religion and Politics in Sub-Saharan Africa.” Journal of Modern African Studies, 36:2 (pg.175-201)
88. HAFTA: Çatışma ve Zorlama: Afrika Siyasetinde Askeri Kurallar ve MüdahalelerThomson, Chapter 7: Coercion: Military Intervention in African Politics (pg.129-148) - McGowan, Patrick J. 2003. “African Military coups d'état, 1956-2001: Frequency, Trends and Distribution,” The Journal of Modern African Studies, 41:3, 339-370
99. HAFTA: Uluslararası Politikada Afrika: Afrika Siyasetine Dış MüdahaleThomson, Chapter 8: Sovereignty 1: External Influences on African Politics (pg.149-173) - Hyden, Chapter 10: The External Dimension (pg.206-227) - Michel, Thiery. 1999. “Mobutu, King of Zaire,” Documentary Film
1010. HAFTA: Demokrasi Mücadelesi: Afrika'da Değişen Siyaset Modellerivan de Walle, Nicolas. 2002. “Africa’s Range of Regimes: Elections without Democracy.” Journal of Democracy, 13:2 (Pg.66-80) - Brown, Stephen and Paul Kaiser. 2007. “Democratizations in Africa: Attempts, Hindrances and Prospects.” Third World Quarterly, 28:6 (pg.1131-49) - Merz, Jarreth. Documentary Film. “An African Election,” Ghana’s 2008 Presidential Elections
1111. HAFTA: Yönetişim ve Piyasa Ekonomisi: Afrika Devletlerinin Ekonomi PolitiğiThomson, Chapter 8: Sovereignty 2: Neo-Colonialism, Structural Adjustment, and Africa’s Political Economy (pg.175-197) - Collier, Paul and Jan Willem Gunning. 1999. “Why Has Africa Grown Slowly?” Journal of Economic Perspectives, 13:3 (pg.3-22)
1212. HAFTA: Afrika'da Yönetişim Krizi ve Devlet BaşarısızlığıThomson, Chapter 10: Authority: The Crisis of Accumulation, Governance and State Collapse (pg.200-226) - Arriola. 2009. “Patronage and Political Stability in Africa.” Comparative Political Studies, 42:10 (pg.1339-1359)
1313. HAFTA: Bölgesel Yönetişim ve Afrika BirliğiDe Melo, Jaime and Yvonne Tsikata. 2014. “Regional Integration in Africa: Challenges and Prospects,” in Monga, Celestin and Justin Yifu Lin (eds.), The Oxford Handbook of Africa and Economics: Volume 2: Policies and Practices - Adogamhe, Paul G. 2008. “Pan-Africanism Revisited: Vision and Reality of African Unity and Development.” African Review of Integration, 2:2 (pg.1-34)
1414. HAFTA: Toparlama ve Öğrenci Sunumları
Kaynak
- Hyden, Goran. 2006. “African Politics in Comparative Perspective.” Cambridge, New York: Cambridge University Press. - Thomson, Alex. 2004. “An Introduction to African Politics.” London, New York: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54