Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİPLOMASİ TARİHİ IIINT2214426Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin YardımcılarıDiplomasi Tarihi (I ve II) dersi uluslararası ilişkiler disiplinin tarihini kapsayan iki sömestrlik bir derstir. Ders odağı 19. ve 20. yy'larda uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmelerdir. Ders özellikle 1789-1970 arasına odaklanmaktadır. Bu dönemde çatışmalar, ittifaklar, savaşlar ve koalisyonlar incelenmekte bunların uluslararası ilişkiler disiplininin gelişimine olan etkileri tartışılmaktadır.
Dersin AmacıBu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine, Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıktığı ve geliştiği tarihi koşulları aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, İlk Dönemi Hatırlama,Büyük Güçlerin Rekabeti ve Dünya Savaşı, 1900-1917
,Avrupa İstikrarını Arayış, 1917-1929
,Avrupalı Sömürgeci İmparatorluklar, 1900-1945
,İkinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, 1930-1939

,İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
,Ara Sınav,Avrupa'da İlk Soğuk Savaş, 1945-1961,Latin Amerika, Asya, Türkiye'de Gelişmeler, 1945-1953
,Soğuk Savaş'tan Yumuşama Dönemine, 1962-79
,Tarafsızlık ve Üçüncü Dünya'nın Yükselişi
,Arap-İsrail Çatışmaları 1949-2014,Yüzleşmeden Komünist Çöküşe, 1981-1989
,Soğuk Savaş'ın Sonu ve 'Yeni Dünya Düzeni', 1980-2000
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5) Soğuk Savaşın Sona Ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninin ortaya çıkışını değerlendirecek, tartışacak ve yorumlayacak 10, 14, 9A
4) Soğuk Savaşı sona erdiren süreci değerlendirecek ve yorumlayacak 10, 14, 9A
3) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Düzeni, Soğuk Savaş, Bloklaşma ve Yumuşama konularını özetleyecek 10, 14, 9A
2) İkinci Dünya Savaşını ortaya çıkaran süreç ve bu savaş hakkında temel konuları tarif edecek 10, 14, 9A
1) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi sürecini irdeleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak, 10, 14, 9A
6) 11 Eylül’ün ardından uluslararası sistemin dönüşümünü açıklayacak ve raporlayacak10, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, İlk Dönemi Hatırlama-
2Büyük Güçlerin Rekabeti ve Dünya Savaşı, 1900-1917
Best, et al., 1. Bölüm
3Avrupa İstikrarını Arayış, 1917-1929
Best, et al., 2. Bölüm
4Avrupalı Sömürgeci İmparatorluklar, 1900-1945
Best, et al., 4. Bölüm
5İkinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, 1930-1939

Best, et al., 7. Bölüm
6İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
Best, et al., 8. Bölüm
7Ara Sınav
8Avrupa'da İlk Soğuk Savaş, 1945-1961Best, et al., 9. Bölüm
9Latin Amerika, Asya, Türkiye'de Gelişmeler, 1945-1953
Best, et al., 10. Bölüm
10Soğuk Savaş'tan Yumuşama Dönemine, 1962-79
Best, et al., 11. Bölüm
11Tarafsızlık ve Üçüncü Dünya'nın Yükselişi
Best, et al., 12. Bölüm
12Arap-İsrail Çatışmaları 1949-2014Best et al, 18. Bölüm
13Yüzleşmeden Komünist Çöküşe, 1981-1989
Young and Kent, Part V
14Soğuk Savaş'ın Sonu ve 'Yeni Dünya Düzeni', 1980-2000
Best, et al. 20. Bölüm
Kaynak
Best, Anthony, et al. (2007), International History of the Twentieth Century and Beyond, London: Routledge. Young, W. John, and Kent, John, (2004), International Relations Since 1945, Oxford: Oxford University Press.
Armaoğlu, F. H. (1997). 20. yüzyıl siyası̂ tarihi (1914-1980). Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı10660
Genel Sınav ve Hazırlığı12672
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(174/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİPLOMASİ TARİHİ IIINT2214426Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin YardımcılarıDiplomasi Tarihi (I ve II) dersi uluslararası ilişkiler disiplinin tarihini kapsayan iki sömestrlik bir derstir. Ders odağı 19. ve 20. yy'larda uluslararası ilişkiler alanında yaşanan gelişmelerdir. Ders özellikle 1789-1970 arasına odaklanmaktadır. Bu dönemde çatışmalar, ittifaklar, savaşlar ve koalisyonlar incelenmekte bunların uluslararası ilişkiler disiplininin gelişimine olan etkileri tartışılmaktadır.
Dersin AmacıBu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine, Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıktığı ve geliştiği tarihi koşulları aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, İlk Dönemi Hatırlama,Büyük Güçlerin Rekabeti ve Dünya Savaşı, 1900-1917
,Avrupa İstikrarını Arayış, 1917-1929
,Avrupalı Sömürgeci İmparatorluklar, 1900-1945
,İkinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, 1930-1939

,İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
,Ara Sınav,Avrupa'da İlk Soğuk Savaş, 1945-1961,Latin Amerika, Asya, Türkiye'de Gelişmeler, 1945-1953
,Soğuk Savaş'tan Yumuşama Dönemine, 1962-79
,Tarafsızlık ve Üçüncü Dünya'nın Yükselişi
,Arap-İsrail Çatışmaları 1949-2014,Yüzleşmeden Komünist Çöküşe, 1981-1989
,Soğuk Savaş'ın Sonu ve 'Yeni Dünya Düzeni', 1980-2000
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5) Soğuk Savaşın Sona Ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeninin ortaya çıkışını değerlendirecek, tartışacak ve yorumlayacak 10, 14, 9A
4) Soğuk Savaşı sona erdiren süreci değerlendirecek ve yorumlayacak 10, 14, 9A
3) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Düzeni, Soğuk Savaş, Bloklaşma ve Yumuşama konularını özetleyecek 10, 14, 9A
2) İkinci Dünya Savaşını ortaya çıkaran süreç ve bu savaş hakkında temel konuları tarif edecek 10, 14, 9A
1) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi sürecini irdeleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak, 10, 14, 9A
6) 11 Eylül’ün ardından uluslararası sistemin dönüşümünü açıklayacak ve raporlayacak10, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, İlk Dönemi Hatırlama-
2Büyük Güçlerin Rekabeti ve Dünya Savaşı, 1900-1917
Best, et al., 1. Bölüm
3Avrupa İstikrarını Arayış, 1917-1929
Best, et al., 2. Bölüm
4Avrupalı Sömürgeci İmparatorluklar, 1900-1945
Best, et al., 4. Bölüm
5İkinci Dünya Savaşı'na Giden Yol, 1930-1939

Best, et al., 7. Bölüm
6İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
Best, et al., 8. Bölüm
7Ara Sınav
8Avrupa'da İlk Soğuk Savaş, 1945-1961Best, et al., 9. Bölüm
9Latin Amerika, Asya, Türkiye'de Gelişmeler, 1945-1953
Best, et al., 10. Bölüm
10Soğuk Savaş'tan Yumuşama Dönemine, 1962-79
Best, et al., 11. Bölüm
11Tarafsızlık ve Üçüncü Dünya'nın Yükselişi
Best, et al., 12. Bölüm
12Arap-İsrail Çatışmaları 1949-2014Best et al, 18. Bölüm
13Yüzleşmeden Komünist Çöküşe, 1981-1989
Young and Kent, Part V
14Soğuk Savaş'ın Sonu ve 'Yeni Dünya Düzeni', 1980-2000
Best, et al. 20. Bölüm
Kaynak
Best, Anthony, et al. (2007), International History of the Twentieth Century and Beyond, London: Routledge. Young, W. John, and Kent, John, (2004), International Relations Since 1945, Oxford: Oxford University Press.
Armaoğlu, F. H. (1997). 20. yüzyıl siyası̂ tarihi (1914-1980). Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54