Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKINT3114607Güz Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖncelikle lisans öğrencileri için tasarlanan bu zorunlu ders, siyaset bilimcilerin içinde yaşadığımız siyasi dünya hakkında çıkarımlarda bulunmak için çalışmalarında sıklıkla kullandıkları temel istatistiksel araçları ve nicel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Teorik bilgi ve kavramsal açıklamaların yanı sıra, bu ders pratik yönlere de önemli ölçüde vurgu yapmaktadır. Kurs, araştırma araç kutunuz için yeni beceriler edinmenize yardımcı olmanın yanı sıra aşağıdaki yolları keşfetmenizi sağlayacaktır Kendi araştırma gündeminiz hakkında düşünmek ve ampirik kanıtları bilinçli bir şekilde tartışmak. Sosyal bilimsel sorgulamaya uygun olarak, bu ders öğrencileri teoride öğrendiklerini uygulamaya teşvik eder. Bu ders, verilerin toplanması, yönetimi ve görselleştirilmesi; iki değişkenli ve çok değişkenli istatistiklerin tahmin edilmesi; nedensel ve istatistiksel çıkarımların anlaşılması için tasarlanmış uygulamalı bir derstir. Eşlik eden problem oturumları, istatistiksel kavramların ve çeşitli tekniklerin istatistiksel yazılım kullanılarak uygulanmasını öğretmek içindir. Bu dersin sonunda öğrencilerin (i) bilimsel makalelerde kullanılan temel istatistiksel analizleri okuyup anlamaları, (ii) kendi istatistiksel analizlerini yapmak için gerekli becerileri edinmeleri ve son olarak (iii) nicel metodolojideki bazı ileri konulara aşina olmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Genel Bakış,İstatistiğe Giriş; Örnekleme ve Ölçme,Verilerin Tanımlanması; Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma I,Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma II; İstatistiksel Çıkarım: Tahminleme,İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri I,İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri II,İki Grubun Karşılaştırılması; Değişkenler Arasındaki İlişki,Nedensellik ve Veri Bilme,İki Değişkenli OLS I,İki Değişkenli OLS II,Hipotez Testi,Çok Değişkenli OLS,Kukla Değişkenler ve Ortalamaların Karşılaştırılması,Değişkenleri Dönüştürme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler istatistik ve olasılıktaki temel kavramları ve önemli terminolojiyi anlarlar12, 16, 6, 9A
Kendi istatistiksel analizlerini yapmak için gerekli becerileri edinirler.12, 16, 6, 9A
Faydalanabileceği akademik makaleleri anlayabilme becerisini geliştirir.12, 16, 6, 9A
Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme ilkelerine ilişkin bir anlayış geliştirirler.12, 16, 6, 9A, G
Verileri tablolar ve grafikler halinde sunar, sayısal verileri özetler ve açıklarlar.12, 16, 6, 9A, G
İstatistiksel muhakeme uygular, istatistiksel analiz yapar ve sonuçları yorumlarlar.12, 16, 6, 9A, G
STATA yazılımını kullanarak temel istatistiksel işlemleri gerçekleştirir.12, 16, 6, 9A, G
Bir popülasyonun ortalaması ve oranlarından yola çıkarak çıkarımlarda bulunur.12, 16, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Genel Bakış
2İstatistiğe Giriş; Örnekleme ve ÖlçmeAA 1.1–1.3; AA 2.1–2.3
3Verilerin Tanımlanması; Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma IAA 3.1–3.4; AA 4.1–4.4
4Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma II; İstatistiksel Çıkarım: TahminlemeAA 4.5–4.6; AA 5.1–5.4
5İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri IAA 6.1–6.3
6İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri IIAA 6.4–6.5
7İki Grubun Karşılaştırılması; Değişkenler Arasındaki İlişkiAA 7.1–7.4; AA 3.5, 8.1–8.2
8Nedensellik ve Veri BilmeMB 1.1–1.3; 2.1–2.3
9İki Değişkenli OLS IMB 3.1–3.4
10İki Değişkenli OLS IIMB 3.4–3.8
11Hipotez TestiMB 4.1–4.6
12Çok Değişkenli OLSMB 5.1–5.5
13Kukla Değişkenler ve Ortalamaların KarşılaştırılmasıAA 7.1–7.4; MB 6.1–6.4
14Değişkenleri DönüştürmeMB 7.1–7.4
Kaynak
AA Agresti, Alan. 2018. Statistical Methods for the Social Sciences 5th Edition. London: Pearson Education Limited. MB Bailey, Michael A. 2015. Real Stats: Using Econometrics for Political Science and Public Policy. Oxford: Oxford University Press.
GS Gonick, Larry and Woollcott Smith. 1993. Cartoon Guide to Statistics. Harper Perennial: New York, NY

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5420
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı4312
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(178/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKINT3114607Güz Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖncelikle lisans öğrencileri için tasarlanan bu zorunlu ders, siyaset bilimcilerin içinde yaşadığımız siyasi dünya hakkında çıkarımlarda bulunmak için çalışmalarında sıklıkla kullandıkları temel istatistiksel araçları ve nicel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Teorik bilgi ve kavramsal açıklamaların yanı sıra, bu ders pratik yönlere de önemli ölçüde vurgu yapmaktadır. Kurs, araştırma araç kutunuz için yeni beceriler edinmenize yardımcı olmanın yanı sıra aşağıdaki yolları keşfetmenizi sağlayacaktır Kendi araştırma gündeminiz hakkında düşünmek ve ampirik kanıtları bilinçli bir şekilde tartışmak. Sosyal bilimsel sorgulamaya uygun olarak, bu ders öğrencileri teoride öğrendiklerini uygulamaya teşvik eder. Bu ders, verilerin toplanması, yönetimi ve görselleştirilmesi; iki değişkenli ve çok değişkenli istatistiklerin tahmin edilmesi; nedensel ve istatistiksel çıkarımların anlaşılması için tasarlanmış uygulamalı bir derstir. Eşlik eden problem oturumları, istatistiksel kavramların ve çeşitli tekniklerin istatistiksel yazılım kullanılarak uygulanmasını öğretmek içindir. Bu dersin sonunda öğrencilerin (i) bilimsel makalelerde kullanılan temel istatistiksel analizleri okuyup anlamaları, (ii) kendi istatistiksel analizlerini yapmak için gerekli becerileri edinmeleri ve son olarak (iii) nicel metodolojideki bazı ileri konulara aşina olmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Genel Bakış,İstatistiğe Giriş; Örnekleme ve Ölçme,Verilerin Tanımlanması; Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma I,Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma II; İstatistiksel Çıkarım: Tahminleme,İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri I,İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri II,İki Grubun Karşılaştırılması; Değişkenler Arasındaki İlişki,Nedensellik ve Veri Bilme,İki Değişkenli OLS I,İki Değişkenli OLS II,Hipotez Testi,Çok Değişkenli OLS,Kukla Değişkenler ve Ortalamaların Karşılaştırılması,Değişkenleri Dönüştürme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler istatistik ve olasılıktaki temel kavramları ve önemli terminolojiyi anlarlar12, 16, 6, 9A
Kendi istatistiksel analizlerini yapmak için gerekli becerileri edinirler.12, 16, 6, 9A
Faydalanabileceği akademik makaleleri anlayabilme becerisini geliştirir.12, 16, 6, 9A
Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme ilkelerine ilişkin bir anlayış geliştirirler.12, 16, 6, 9A, G
Verileri tablolar ve grafikler halinde sunar, sayısal verileri özetler ve açıklarlar.12, 16, 6, 9A, G
İstatistiksel muhakeme uygular, istatistiksel analiz yapar ve sonuçları yorumlarlar.12, 16, 6, 9A, G
STATA yazılımını kullanarak temel istatistiksel işlemleri gerçekleştirir.12, 16, 6, 9A, G
Bir popülasyonun ortalaması ve oranlarından yola çıkarak çıkarımlarda bulunur.12, 16, 6, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Genel Bakış
2İstatistiğe Giriş; Örnekleme ve ÖlçmeAA 1.1–1.3; AA 2.1–2.3
3Verilerin Tanımlanması; Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma IAA 3.1–3.4; AA 4.1–4.4
4Dağılımlar ve Örneklemlerle Çalışma II; İstatistiksel Çıkarım: TahminlemeAA 4.5–4.6; AA 5.1–5.4
5İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri IAA 6.1–6.3
6İstatistiksel Çıkarım: Anlamlılık Testleri IIAA 6.4–6.5
7İki Grubun Karşılaştırılması; Değişkenler Arasındaki İlişkiAA 7.1–7.4; AA 3.5, 8.1–8.2
8Nedensellik ve Veri BilmeMB 1.1–1.3; 2.1–2.3
9İki Değişkenli OLS IMB 3.1–3.4
10İki Değişkenli OLS IIMB 3.4–3.8
11Hipotez TestiMB 4.1–4.6
12Çok Değişkenli OLSMB 5.1–5.5
13Kukla Değişkenler ve Ortalamaların KarşılaştırılmasıAA 7.1–7.4; MB 6.1–6.4
14Değişkenleri DönüştürmeMB 7.1–7.4
Kaynak
AA Agresti, Alan. 2018. Statistical Methods for the Social Sciences 5th Edition. London: Pearson Education Limited. MB Bailey, Michael A. 2015. Real Stats: Using Econometrics for Political Science and Public Policy. Oxford: Oxford University Press.
GS Gonick, Larry and Woollcott Smith. 1993. Cartoon Guide to Statistics. Harper Perennial: New York, NY

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54