Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IIINT2214427Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacısiyaset ve siyaset düşüncesi İslam Ortaçağında ve Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti. Hangi fikir ve konular tartışıldı bunları incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş : Osmanlı Siyaset Düşüncesi Üzerine genel bir Değerlendirme ve Literatür değerlendirmesi,Osmanlı Siyaset Düşüncesinin arka planı ve temelleri: Osmanlı’ya intikal eden miras,Osmanlı Siyaset düşüncesinde Devlet ve Saltanat ,Osmanlı Siyaset Düşüncesinin siyasî ve idarî uygulamalara yansıması,Osmanlı Siyaset Düşüncesine göre Devlet ve din (Osmanlı ve İslam),Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Daire-i adalet ve Emanetleri ehline vermek, Siyaset-i şeriyye,Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Kanun-i kadim, Nizam-ı Cedid, Nizâm-ı âlem, Devlet-i Ebed müddet,Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Yönetenler ve Yönetilenler (Askerî ve Reaya),Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Fıkıh literatürü: Molla Hüsrev – Kâfiyeci Zenbilli Ali Efendi - İbn Kemal – Ebussuud Efendi – Çatalcalı Ali Efendi Yenişehirli Abdullah Efendi fikirleri,Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Islahatname literatürü: Lutfi Paşa, Hasan Kâfî, Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Âlî, Selanikî Mustafa Efendi, Üç Anonim eser, Koçi Bey, Kâtib Çelebi, Hezarfen Hüseyin Çelebi, Defterdar Mehmed Paşa, Naîma Mustafa Efendi ,Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Ahlak kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Ahmed el-Amasî, Tursun Bey, Kınalızade Ali Efendi, Celalzade Mustafa Çelebi,Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Tasavvuf kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Akşemseddin, İmam Birgivi, Aziz Mahmud Hüdaî, Erzurumlu Brahim Hakkı, İsmal Hakkı Bursevi. ,Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Tanzimat dönemi: Şahıslar – Kitaplar – Fikirler,Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Meşrutiyet dönemi: Şahıslar – Kitaplar – Fikirler,Osmanlı Siyaset Düşüncesine Batı Tesiri ,Genel değerlendirme: Osmanlı'dan Cumhuriyete Siyaset düşüncesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İslamda devlet ve Anayasa; Bu konuda Kuran ve Sunnetki referanslar değerlendirilir 10, 13, 16, 19, 9A
Müslüman devletlerde devlet başkanlığı ve Etrafında gelişen fikirler ve tartışmalar 10, 13, 16, 19, 9A
İslam siyaset düşüncesine Ortaçağda Hukukcuların, ve İslam filozoflarının Görüşleri 13, 19, 9A
Osmanlı’da siyaset düşüncesi ve siyasetname literatürü tartışılması10, 13, 16, 9A
Osmanlı’da Batılılaşma döneminde Siyaset düşüncesi değerlendirilmesi10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş : Osmanlı Siyaset Düşüncesi Üzerine genel bir Değerlendirme ve Literatür değerlendirmesiOkumalar
2Osmanlı Siyaset Düşüncesinin arka planı ve temelleri: Osmanlı’ya intikal eden mirasOkumalar
3Osmanlı Siyaset düşüncesinde Devlet ve Saltanat Okumalar
4Osmanlı Siyaset Düşüncesinin siyasî ve idarî uygulamalara yansımasıOkumalar
5Osmanlı Siyaset Düşüncesine göre Devlet ve din (Osmanlı ve İslam)Okumalar
6Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Daire-i adalet ve Emanetleri ehline vermek, Siyaset-i şeriyyeOkumalar
7Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Kanun-i kadim, Nizam-ı Cedid, Nizâm-ı âlem, Devlet-i Ebed müddetOkumalar
8Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Yönetenler ve Yönetilenler (Askerî ve Reaya)Okumalar
9Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Fıkıh literatürü: Molla Hüsrev – Kâfiyeci Zenbilli Ali Efendi - İbn Kemal – Ebussuud Efendi – Çatalcalı Ali Efendi Yenişehirli Abdullah Efendi fikirleriOkumalar
10Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Islahatname literatürü: Lutfi Paşa, Hasan Kâfî, Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Âlî, Selanikî Mustafa Efendi, Üç Anonim eser, Koçi Bey, Kâtib Çelebi, Hezarfen Hüseyin Çelebi, Defterdar Mehmed Paşa, Naîma Mustafa Efendi Okumalar
11Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Ahlak kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Ahmed el-Amasî, Tursun Bey, Kınalızade Ali Efendi, Celalzade Mustafa ÇelebiOkumalar
12Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Tasavvuf kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Akşemseddin, İmam Birgivi, Aziz Mahmud Hüdaî, Erzurumlu Brahim Hakkı, İsmal Hakkı Bursevi. Okumalar
13Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Tanzimat dönemi: Şahıslar – Kitaplar – FikirlerOkumalar
14Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Meşrutiyet dönemi: Şahıslar – Kitaplar – FikirlerOkumalar
15Osmanlı Siyaset Düşüncesine Batı Tesiri Okumalar
16Genel değerlendirme: Osmanlı'dan Cumhuriyete Siyaset düşüncesiOkumalar
Kaynak
Erwin I. J. Rosenthal , Political thought in medieval Islam : an introductory outline. . -- Cambridge : Cambridge University, 1958. 324 pages. Ann Lambton , State and government in medieval Islam : an introduction to the study of Islamic political theory, Oxford University press, 1981. XVIII, 364 pages Haroon Khan Sherwani , Studies in muslim political thought and administration Lahor, Ashraf Printing Press, 1985. 294 pages
M. Hamidullah, İslamda Devlet İdaresi, Çev. Hamdi Aktaş, İstanbul 1998.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14456
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(148/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IIINT2214427Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacısiyaset ve siyaset düşüncesi İslam Ortaçağında ve Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti. Hangi fikir ve konular tartışıldı bunları incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş : Osmanlı Siyaset Düşüncesi Üzerine genel bir Değerlendirme ve Literatür değerlendirmesi,Osmanlı Siyaset Düşüncesinin arka planı ve temelleri: Osmanlı’ya intikal eden miras,Osmanlı Siyaset düşüncesinde Devlet ve Saltanat ,Osmanlı Siyaset Düşüncesinin siyasî ve idarî uygulamalara yansıması,Osmanlı Siyaset Düşüncesine göre Devlet ve din (Osmanlı ve İslam),Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Daire-i adalet ve Emanetleri ehline vermek, Siyaset-i şeriyye,Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Kanun-i kadim, Nizam-ı Cedid, Nizâm-ı âlem, Devlet-i Ebed müddet,Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Yönetenler ve Yönetilenler (Askerî ve Reaya),Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Fıkıh literatürü: Molla Hüsrev – Kâfiyeci Zenbilli Ali Efendi - İbn Kemal – Ebussuud Efendi – Çatalcalı Ali Efendi Yenişehirli Abdullah Efendi fikirleri,Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Islahatname literatürü: Lutfi Paşa, Hasan Kâfî, Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Âlî, Selanikî Mustafa Efendi, Üç Anonim eser, Koçi Bey, Kâtib Çelebi, Hezarfen Hüseyin Çelebi, Defterdar Mehmed Paşa, Naîma Mustafa Efendi ,Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Ahlak kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Ahmed el-Amasî, Tursun Bey, Kınalızade Ali Efendi, Celalzade Mustafa Çelebi,Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Tasavvuf kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Akşemseddin, İmam Birgivi, Aziz Mahmud Hüdaî, Erzurumlu Brahim Hakkı, İsmal Hakkı Bursevi. ,Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Tanzimat dönemi: Şahıslar – Kitaplar – Fikirler,Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Meşrutiyet dönemi: Şahıslar – Kitaplar – Fikirler,Osmanlı Siyaset Düşüncesine Batı Tesiri ,Genel değerlendirme: Osmanlı'dan Cumhuriyete Siyaset düşüncesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İslamda devlet ve Anayasa; Bu konuda Kuran ve Sunnetki referanslar değerlendirilir 10, 13, 16, 19, 9A
Müslüman devletlerde devlet başkanlığı ve Etrafında gelişen fikirler ve tartışmalar 10, 13, 16, 19, 9A
İslam siyaset düşüncesine Ortaçağda Hukukcuların, ve İslam filozoflarının Görüşleri 13, 19, 9A
Osmanlı’da siyaset düşüncesi ve siyasetname literatürü tartışılması10, 13, 16, 9A
Osmanlı’da Batılılaşma döneminde Siyaset düşüncesi değerlendirilmesi10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş : Osmanlı Siyaset Düşüncesi Üzerine genel bir Değerlendirme ve Literatür değerlendirmesiOkumalar
2Osmanlı Siyaset Düşüncesinin arka planı ve temelleri: Osmanlı’ya intikal eden mirasOkumalar
3Osmanlı Siyaset düşüncesinde Devlet ve Saltanat Okumalar
4Osmanlı Siyaset Düşüncesinin siyasî ve idarî uygulamalara yansımasıOkumalar
5Osmanlı Siyaset Düşüncesine göre Devlet ve din (Osmanlı ve İslam)Okumalar
6Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Daire-i adalet ve Emanetleri ehline vermek, Siyaset-i şeriyyeOkumalar
7Osmanlı Siyaset Düşüncesinde bazı temel kavramlar ve bunların tatbikatı: Kanun-i kadim, Nizam-ı Cedid, Nizâm-ı âlem, Devlet-i Ebed müddetOkumalar
8Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Yönetenler ve Yönetilenler (Askerî ve Reaya)Okumalar
9Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Fıkıh literatürü: Molla Hüsrev – Kâfiyeci Zenbilli Ali Efendi - İbn Kemal – Ebussuud Efendi – Çatalcalı Ali Efendi Yenişehirli Abdullah Efendi fikirleriOkumalar
10Osmanlı Siyaset düşüncesi kaynakları: Islahatname literatürü: Lutfi Paşa, Hasan Kâfî, Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Âlî, Selanikî Mustafa Efendi, Üç Anonim eser, Koçi Bey, Kâtib Çelebi, Hezarfen Hüseyin Çelebi, Defterdar Mehmed Paşa, Naîma Mustafa Efendi Okumalar
11Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Ahlak kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Ahmed el-Amasî, Tursun Bey, Kınalızade Ali Efendi, Celalzade Mustafa ÇelebiOkumalar
12Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynağı olarak Tasavvuf kitapları; Şahıslar ve fikirleri: Akşemseddin, İmam Birgivi, Aziz Mahmud Hüdaî, Erzurumlu Brahim Hakkı, İsmal Hakkı Bursevi. Okumalar
13Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Tanzimat dönemi: Şahıslar – Kitaplar – FikirlerOkumalar
14Osmanlı Siyaset Düşüncesi: Meşrutiyet dönemi: Şahıslar – Kitaplar – FikirlerOkumalar
15Osmanlı Siyaset Düşüncesine Batı Tesiri Okumalar
16Genel değerlendirme: Osmanlı'dan Cumhuriyete Siyaset düşüncesiOkumalar
Kaynak
Erwin I. J. Rosenthal , Political thought in medieval Islam : an introductory outline. . -- Cambridge : Cambridge University, 1958. 324 pages. Ann Lambton , State and government in medieval Islam : an introduction to the study of Islamic political theory, Oxford University press, 1981. XVIII, 364 pages Haroon Khan Sherwani , Studies in muslim political thought and administration Lahor, Ashraf Printing Press, 1985. 294 pages
M. Hamidullah, İslamda Devlet İdaresi, Çev. Hamdi Aktaş, İstanbul 1998.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54