Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİINT2217212Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders üç bölüm etrafında yapılandırılmıştır: Felsefi bilginin bir dalı olarak Uluslararası İlişkiler; bir sosyal bilim olarak Uluslararası İlişkiler; ve 'gerçekte var olan' dünya politikasının bir boyutu olarak Uluslararası İlişkiler. Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinine hem ana akım hem de eleştirel yaklaşımları inceler; bu teorilerin 'uluslararası' bir çalışma alanı olarak nasıl kavramsallaştırdığını inceler. Bu derste dört ana hedef vardır: 1.) Öğrencilerin hem ana akım hem de eleştirel Uluslararası İlişkiler teorilerini kritik bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, 2.) “Uluslararası olanın” bir çalışma alanı olarak nasıl inşa edildiğini sorgulamak, 3.) Uluslararası İlişkileri bir bütün olarak sosyal bilimler bağlamında hem metodolojik hem de teorik tartışmalarla ilişkilendirmek, 4.) teorinin uluslararası olayları ve süreçleri incelemek için bir yol haritası, araç takımı veya merceği nasıl sağladığını göstermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Bakış.,Chapter 2: Realism,Chapter 3: Liberalism,Chapter 4: The English School,Chapter 5: Marx and Marxism,Chapter 6: Historical Sociology,Ara Sınav,Chapter 7: Critical Theory,Chapter 8: Post-Structuralism,Chapter 9: Constructivism,Chapter 10: Feminism &
Chapter 11: Green Politics,Chapter 12: Intl Pol Theory; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dönem sonunda öğrencilerin şunları yapabilmeleri beklenmektedir: • Uluslararası ilişkiler teorilerinin avantajlarını ve zorluklarını hem birbirleriyle hem de diğer disiplinlerden alınan şemalar karşısında değerlendirir. • Ana Uluslararası İlişkiler teorilerini hem güncel olaylar hem de tarihsel süreçlerle ilişkilendirerek eleştirel bir şekilde tartışır ve bu teoriler hakkında bilgili bir şekilde yazı yazabilir. • Ana akım ve eleştirel Uluslararası İlişkiler teorilerini oluştururken teori ve pratiğin nasıl iç içe geçtiğini gösterecek biçimde beceri kazanır. • Çağdaş Uluslararası İlişkiler teorisindeki temel tartışmalar hakkında eleştirel düşünür ve yazı yazabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Bakış.
2Chapter 2: Realism
3Chapter 3: Liberalism
4Chapter 4: The English School
5Chapter 5: Marx and Marxism
6Chapter 6: Historical Sociology
7Ara Sınav
8Chapter 7: Critical Theory
9Chapter 8: Post-Structuralism
10Chapter 9: Constructivism
11Chapter 10: Feminism &
Chapter 11: Green Politics
12Chapter 12: Intl Pol Theory
Kaynak
Scott Burchill et al, Theories of International Relations, 5th Edition, Palgrave Macmillan, 2013.
Tavsiye Kaynaklar (İngilizce):  Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. International Relations Theory. 2012. Fifth Edition. Pearson.  John Mearsheimer. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. 2018. Yale University Press.  Robert Art and Robert Jervis. 2012. International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. 11th Edition. Pearson.  David A. Baldwin, Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate , 1993, Columbia University Press.  Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations 4th edition, (London: Palgrave Macmillan, 2009)  Patrick Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations (London: Routledge, 2010)  Martin Griffiths (ed.), Encyclopaedia of International Relations and Global Politics (London: Routledge, 2007)  Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth Simmons (eds.), Handbook of International Relations, 2nd edition (London: Sage, 2012)  Christian Reus-Smit and Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2010)  Ramazan Gözen (Der.), 2017, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 4. Baskı, İletişim Yayıncılık.  Scott Burchill vd., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çev. Muhammed Ağcan & Ali Aslan, 4. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları, 2015 [Scott Burchill et al, Theories of International Relations, 5. Edition, Palgrave Macmillan, 2012]  Tayyar Arı. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Marmara Kitap Merkezi Yayınları.  Faruk Sönmezoğlu. 2013. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Der Yayınları.  Uluslararası İlişkiler Dergisi tüm sayılar: 2004-2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10440
Okul Dışı Diğer Faaliyetler4416
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı12336
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)186
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(186/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİINT2217212Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders üç bölüm etrafında yapılandırılmıştır: Felsefi bilginin bir dalı olarak Uluslararası İlişkiler; bir sosyal bilim olarak Uluslararası İlişkiler; ve 'gerçekte var olan' dünya politikasının bir boyutu olarak Uluslararası İlişkiler. Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinine hem ana akım hem de eleştirel yaklaşımları inceler; bu teorilerin 'uluslararası' bir çalışma alanı olarak nasıl kavramsallaştırdığını inceler. Bu derste dört ana hedef vardır: 1.) Öğrencilerin hem ana akım hem de eleştirel Uluslararası İlişkiler teorilerini kritik bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, 2.) “Uluslararası olanın” bir çalışma alanı olarak nasıl inşa edildiğini sorgulamak, 3.) Uluslararası İlişkileri bir bütün olarak sosyal bilimler bağlamında hem metodolojik hem de teorik tartışmalarla ilişkilendirmek, 4.) teorinin uluslararası olayları ve süreçleri incelemek için bir yol haritası, araç takımı veya merceği nasıl sağladığını göstermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Bakış.,Chapter 2: Realism,Chapter 3: Liberalism,Chapter 4: The English School,Chapter 5: Marx and Marxism,Chapter 6: Historical Sociology,Ara Sınav,Chapter 7: Critical Theory,Chapter 8: Post-Structuralism,Chapter 9: Constructivism,Chapter 10: Feminism &
Chapter 11: Green Politics,Chapter 12: Intl Pol Theory; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dönem sonunda öğrencilerin şunları yapabilmeleri beklenmektedir: • Uluslararası ilişkiler teorilerinin avantajlarını ve zorluklarını hem birbirleriyle hem de diğer disiplinlerden alınan şemalar karşısında değerlendirir. • Ana Uluslararası İlişkiler teorilerini hem güncel olaylar hem de tarihsel süreçlerle ilişkilendirerek eleştirel bir şekilde tartışır ve bu teoriler hakkında bilgili bir şekilde yazı yazabilir. • Ana akım ve eleştirel Uluslararası İlişkiler teorilerini oluştururken teori ve pratiğin nasıl iç içe geçtiğini gösterecek biçimde beceri kazanır. • Çağdaş Uluslararası İlişkiler teorisindeki temel tartışmalar hakkında eleştirel düşünür ve yazı yazabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Bakış.
2Chapter 2: Realism
3Chapter 3: Liberalism
4Chapter 4: The English School
5Chapter 5: Marx and Marxism
6Chapter 6: Historical Sociology
7Ara Sınav
8Chapter 7: Critical Theory
9Chapter 8: Post-Structuralism
10Chapter 9: Constructivism
11Chapter 10: Feminism &
Chapter 11: Green Politics
12Chapter 12: Intl Pol Theory
Kaynak
Scott Burchill et al, Theories of International Relations, 5th Edition, Palgrave Macmillan, 2013.
Tavsiye Kaynaklar (İngilizce):  Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. International Relations Theory. 2012. Fifth Edition. Pearson.  John Mearsheimer. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. 2018. Yale University Press.  Robert Art and Robert Jervis. 2012. International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. 11th Edition. Pearson.  David A. Baldwin, Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate , 1993, Columbia University Press.  Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations 4th edition, (London: Palgrave Macmillan, 2009)  Patrick Jackson, The Conduct of Inquiry in International Relations (London: Routledge, 2010)  Martin Griffiths (ed.), Encyclopaedia of International Relations and Global Politics (London: Routledge, 2007)  Walter Carlsnaes, Thomas Risse and Beth Simmons (eds.), Handbook of International Relations, 2nd edition (London: Sage, 2012)  Christian Reus-Smit and Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International Relations (Oxford: Oxford University Press, 2010)  Ramazan Gözen (Der.), 2017, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 4. Baskı, İletişim Yayıncılık.  Scott Burchill vd., Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çev. Muhammed Ağcan & Ali Aslan, 4. Baskı, İstanbul: Küre Yayınları, 2015 [Scott Burchill et al, Theories of International Relations, 5. Edition, Palgrave Macmillan, 2012]  Tayyar Arı. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Marmara Kitap Merkezi Yayınları.  Faruk Sönmezoğlu. 2013. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Der Yayınları.  Uluslararası İlişkiler Dergisi tüm sayılar: 2004-2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54