Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL ENERJİ SİYASETİINT4213318Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEnerji, modern dünyanın itici güçlerinden biridir. Fosil yakıtlardan, nükleer enerjiden ve giderek artan alternatif kaynaklardan elde edilen enerji, ekonomik kalkınma ve askeri güçle sıkı sıkıya bağlantılıdır. "Enerji bağımsızlığı" elde etme çabalarına rağmen, hiçbir büyük ekonomi enerjide kendi kendine yeterlilik iddiasında bulunamamaktadır. Ayrıca, teknolojik yenilikler hükümetler, firmalar ve diğer uluslararası aktörler için yeni fırsatlar ve riskler yaratırken, enerji arzı tercihlerinin küresel iklim üzerinde etkileri vardır. Bu ders, akademik araştırmaları gerçek dünyadaki politika sorunlarıyla diyaloğa sokmak amacıyla disiplinler arası literatürden yararlanmaktadır. Ders aşağıdaki gibi soruları araştırmaktadır: Enerji için jeopolitik manzarayı şekillendiren faktörler nelerdir? Üretici/ihracatçı ve tüketici/ithalatçı ülkeler enerji alanındaki ekonomik ve güvenlik hedeflerini nasıl ilerletmeye çalışmışlardır? Enerji ve iklim yönetişimi konusunda uluslararası işbirliğine yönelik beklentiler nelerdir? Bu derste çok sayıda enerji kaynağı ele alınmakla birlikte, öncelikli vurgu petrol ve doğal gaz üzerinedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Genel Giriş,Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler I,Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler,Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu I,Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu II,Enerji Prizmasından Dünya Siyaseti,Enerji ve Güvenlik: Jeopolitiği ve Savaşı Tetikler mi?,Enerji ve Ekonomi: Büyüme ve Refahı Güçlendirmek mi?,Enerji ve Çevre: Gezegeni Harap Etmek mi?,Enerji ve Adalet: Eşitlikçi ve Adil mi?,Enerji Teknolojileri ve İnovasyon,Ulusal ve Bölgesel Enerji Politikaları,Küresel Enerji Yönetişimi,Sonuç: Enerjinin Geleceğini Tartışmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı enerji kaynaklarının ekonomi politiği ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 8A
Enerji sistemlerinin siyasi, ekonomik, çevresel ve teknik yönleri arasındaki etkileşimleri inceleme yeteneği kazanır.10, 13, 16, 8A
Ulusal ve küresel enerji sistemlerine ilişkin bir dizi nicel ve nitel veriyi ve sosyal araştırma bulgularını yorumlar.10, 13, 16, 8A
Enerji politikalarında yer alan ikilemleri ve ödünleşimleri analiz eder.10, 13, 16, 8A
Enerji politikası ve siyasetinin şekillendirilmesinde gücün rolünü eleştirel olarak değerlendirir.10, 13, 16, 8A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Genel Giriş--
2Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler IGlobal Energy Politics, Chapter 1
3Giriş: Sistem, Çerçeve ve GeçişlerGlobal Energy Politics, Chapter 1
4Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu IGlobal Energy Politics, Chapter 2
5Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu IIGlobal Energy Politics, Chapter 2
6Enerji Prizmasından Dünya SiyasetiGlobal Energy Politics, Chapter 3
7Enerji ve Güvenlik: Jeopolitiği ve Savaşı Tetikler mi?Global Energy Politics, Chapter 3
8Enerji ve Ekonomi: Büyüme ve Refahı Güçlendirmek mi?Global Energy Politics, Chapter 4
9Enerji ve Çevre: Gezegeni Harap Etmek mi?Global Energy Politics, Chapter 5
10Enerji ve Adalet: Eşitlikçi ve Adil mi?Global Energy Politics, Chapter 6
11Enerji Teknolojileri ve İnovasyonGlobal Energy Politics, Chapter 7
12Ulusal ve Bölgesel Enerji PolitikalarıGlobal Energy Politics, Chapter 8
13Küresel Enerji YönetişimiGlobal Energy Politics, Chapter 9
14Sonuç: Enerjinin Geleceğini TartışmakGlobal Energy Politics, Chapter 10
Kaynak
Van de Graaf, T., & Sovacool, B. K. (2020). Global energy politics. John Wiley & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı16060
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜRESEL ENERJİ SİYASETİINT4213318Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEnerji, modern dünyanın itici güçlerinden biridir. Fosil yakıtlardan, nükleer enerjiden ve giderek artan alternatif kaynaklardan elde edilen enerji, ekonomik kalkınma ve askeri güçle sıkı sıkıya bağlantılıdır. "Enerji bağımsızlığı" elde etme çabalarına rağmen, hiçbir büyük ekonomi enerjide kendi kendine yeterlilik iddiasında bulunamamaktadır. Ayrıca, teknolojik yenilikler hükümetler, firmalar ve diğer uluslararası aktörler için yeni fırsatlar ve riskler yaratırken, enerji arzı tercihlerinin küresel iklim üzerinde etkileri vardır. Bu ders, akademik araştırmaları gerçek dünyadaki politika sorunlarıyla diyaloğa sokmak amacıyla disiplinler arası literatürden yararlanmaktadır. Ders aşağıdaki gibi soruları araştırmaktadır: Enerji için jeopolitik manzarayı şekillendiren faktörler nelerdir? Üretici/ihracatçı ve tüketici/ithalatçı ülkeler enerji alanındaki ekonomik ve güvenlik hedeflerini nasıl ilerletmeye çalışmışlardır? Enerji ve iklim yönetişimi konusunda uluslararası işbirliğine yönelik beklentiler nelerdir? Bu derste çok sayıda enerji kaynağı ele alınmakla birlikte, öncelikli vurgu petrol ve doğal gaz üzerinedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Genel Giriş,Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler I,Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler,Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu I,Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu II,Enerji Prizmasından Dünya Siyaseti,Enerji ve Güvenlik: Jeopolitiği ve Savaşı Tetikler mi?,Enerji ve Ekonomi: Büyüme ve Refahı Güçlendirmek mi?,Enerji ve Çevre: Gezegeni Harap Etmek mi?,Enerji ve Adalet: Eşitlikçi ve Adil mi?,Enerji Teknolojileri ve İnovasyon,Ulusal ve Bölgesel Enerji Politikaları,Küresel Enerji Yönetişimi,Sonuç: Enerjinin Geleceğini Tartışmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Farklı enerji kaynaklarının ekonomi politiği ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi olur.10, 13, 16, 8A
Enerji sistemlerinin siyasi, ekonomik, çevresel ve teknik yönleri arasındaki etkileşimleri inceleme yeteneği kazanır.10, 13, 16, 8A
Ulusal ve küresel enerji sistemlerine ilişkin bir dizi nicel ve nitel veriyi ve sosyal araştırma bulgularını yorumlar.10, 13, 16, 8A
Enerji politikalarında yer alan ikilemleri ve ödünleşimleri analiz eder.10, 13, 16, 8A
Enerji politikası ve siyasetinin şekillendirilmesinde gücün rolünü eleştirel olarak değerlendirir.10, 13, 16, 8A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Genel Giriş--
2Giriş: Sistem, Çerçeve ve Geçişler IGlobal Energy Politics, Chapter 1
3Giriş: Sistem, Çerçeve ve GeçişlerGlobal Energy Politics, Chapter 1
4Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu IGlobal Energy Politics, Chapter 2
5Enerji Piyasalarının Tarihi ve Fonksiyonu IIGlobal Energy Politics, Chapter 2
6Enerji Prizmasından Dünya SiyasetiGlobal Energy Politics, Chapter 3
7Enerji ve Güvenlik: Jeopolitiği ve Savaşı Tetikler mi?Global Energy Politics, Chapter 3
8Enerji ve Ekonomi: Büyüme ve Refahı Güçlendirmek mi?Global Energy Politics, Chapter 4
9Enerji ve Çevre: Gezegeni Harap Etmek mi?Global Energy Politics, Chapter 5
10Enerji ve Adalet: Eşitlikçi ve Adil mi?Global Energy Politics, Chapter 6
11Enerji Teknolojileri ve İnovasyonGlobal Energy Politics, Chapter 7
12Ulusal ve Bölgesel Enerji PolitikalarıGlobal Energy Politics, Chapter 8
13Küresel Enerji YönetişimiGlobal Energy Politics, Chapter 9
14Sonuç: Enerjinin Geleceğini TartışmakGlobal Energy Politics, Chapter 10
Kaynak
Van de Graaf, T., & Sovacool, B. K. (2020). Global energy politics. John Wiley & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54