Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİPLOMATİK BELGELERİN VE METİNLERİN ANALİZİINT4112115Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, Uluslararası ilişkiler mezunu olup diplomasi kariyerine girecek olan adayların diplomatik belgelerin türlerini, nasıl oluşturulduğunu, kullanılan kavramları tanıması ve belgeleri anlayıp yorumlama becerisini kazanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Diplomatik belge analizine giriş: Çeşitli örnekler eşliğinde genel değerlendirme Literatür değerlendirmesi : Arşiv ve Kütüphane Kaynakları ve Araştırmalar ,Diplomatics (Belge inceleme bilimi) : Diplomaside belgenin önemi ve belgelerin dili ve türleri, kavramlar; Diplomatik belgelerin hazırlanması ‘Kitabet-i Diplomasiyye”.,Arşivler: Osmanlı Arşivi, Hariciye arşivi, Yurtdışında Türk elçilik arşivleri,Diplomatik belgelerin kısımları; Belgeler üzerinde uygulamalar; diplomatik belge yayınları yapan kişi ve kurumlar ,Lozan Sulh Muahedesi (24 Temmuz 1923): Antlaşmaya taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular ,Muahede maddelerinin analizi,Montrö Bogazlar mukavelenamesi (20 Temmuz 1936) : 1936 öncesinde Boğazlar üzerinde çeşitli antlaşmalar; heyetler, müzakereler, Prosedür, tartışılan konular,Mukavelename metninin analizi,Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya bahşettiği ilk Kapütülasyon, 1535-36.,Küçük Kaynarca Muahedesi (21 Temmuz 1774): Taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular ,Küçük Kaynarca Muahedesi maddelerinin analizi,Diplomatik nitelikli belgeler (Ferman, ahidname, tezkire, mazbata, temessük, tenkihname vs.) üzerine değerlendirmeler,A)Osmanlı padişahlarının Avrupalı ve Müslüman hükümdarlara gönderdiği belgeler üzerine değerlendirme ve analizler B) Belge okumaları ve analizleri,Nihaî değerlendirmeler ve Sonuç; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine sahip olduğumuz zengin diplomatik belgeler niteliği ve niceliği hakkında fikir sahibi olması Bu konudaki tecrübe ve teamülü örneklere üzerindeki uygulamalardan öğrenmesi Belgelerde kullanılan kelime ve özellikle kavramları metin analizleri yaparak öğrenmesi Bu alanda ileride üstleneceği görevlerde okuyacağı, özetini çakaracağı ve hazırlayacağı belgeler hakkında tecrübe sahibi olması 10, 14, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diplomatik belge analizine giriş: Çeşitli örnekler eşliğinde genel değerlendirme Literatür değerlendirmesi : Arşiv ve Kütüphane Kaynakları ve Araştırmalar J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956, Introduction.
2Diplomatics (Belge inceleme bilimi) : Diplomaside belgenin önemi ve belgelerin dili ve türleri, kavramlar; Diplomatik belgelerin hazırlanması ‘Kitabet-i Diplomasiyye”.J. Reychman – A. Zajaczkowski, “Diplomatic”, Encyclopeadia of Islam (EI2) , II, 313-316.
3Arşivler: Osmanlı Arşivi, Hariciye arşivi, Yurtdışında Türk elçilik arşivleriB. Lewis, “Başvekalet Arşivi”, EI2 (İng.), I, 1089-1091.
4Diplomatik belgelerin kısımları; Belgeler üzerinde uygulamalar; diplomatik belge yayınları yapan kişi ve kurumlar J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993
5Lozan Sulh Muahedesi (24 Temmuz 1923): Antlaşmaya taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr 41, pp. 119-127;
6Muahede maddelerinin analiziJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 41, pp. 119-127 Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar, Düstur üçüncü tertip, C. 5, s. 13-30.
7Montrö Bogazlar mukavelenamesi (20 Temmuz 1936) : 1936 öncesinde Boğazlar üzerinde çeşitli antlaşmalar; heyetler, müzakereler, Prosedür, tartışılan konularJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 60; pp. 197-203.
8Mukavelename metninin analiziJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 60; pp. 197-203. T.C. Resmi Gazete, 5 Ağustos 1936, s. 7026-7035.
9Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya bahşettiği ilk Kapütülasyon, 1535-36.J, C. Hurewitz, “The Treaty of Amity and Commerce: The Ottoman Empire and France”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 1; pp. 1-5 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 9-15.
10Küçük Kaynarca Muahedesi (21 Temmuz 1774): Taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular J, C. Hurewitz, “The Treaty of Peace(Küçük Kaynarca), Russia and Ottoman Empire”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 60; pp. 54-61. Muahedat Mecmuası, İstanbul C. III, s. 54-73; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 115-137.
11Küçük Kaynarca Muahedesi maddelerinin analiziJ, C. Hurewitz, “The Treaty of Peace(Küçük Kaynarca), Russia and Ottoman Empire”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 60; pp. 54-61. Muahedat Mecmuası, İstanbul C. III, s. 54-73; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 115-137.
12Diplomatik nitelikli belgeler (Ferman, ahidname, tezkire, mazbata, temessük, tenkihname vs.) üzerine değerlendirmelerMubahat Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili : (diplomatik) Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013. J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993
13A)Osmanlı padişahlarının Avrupalı ve Müslüman hükümdarlara gönderdiği belgeler üzerine değerlendirme ve analizler B) Belge okumaları ve analizleriJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956
14Nihaî değerlendirmeler ve SonuçJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956
Kaynak
J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956 J. Reychman – A. Zajaczkowski, “Diplomatic”, Encyclopeadia of Islam (EI2) , II, 313-316
Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953.. Mubahat Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili : (diplomatik) Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013. J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİPLOMATİK BELGELERİN VE METİNLERİN ANALİZİINT4112115Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, Uluslararası ilişkiler mezunu olup diplomasi kariyerine girecek olan adayların diplomatik belgelerin türlerini, nasıl oluşturulduğunu, kullanılan kavramları tanıması ve belgeleri anlayıp yorumlama becerisini kazanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Diplomatik belge analizine giriş: Çeşitli örnekler eşliğinde genel değerlendirme Literatür değerlendirmesi : Arşiv ve Kütüphane Kaynakları ve Araştırmalar ,Diplomatics (Belge inceleme bilimi) : Diplomaside belgenin önemi ve belgelerin dili ve türleri, kavramlar; Diplomatik belgelerin hazırlanması ‘Kitabet-i Diplomasiyye”.,Arşivler: Osmanlı Arşivi, Hariciye arşivi, Yurtdışında Türk elçilik arşivleri,Diplomatik belgelerin kısımları; Belgeler üzerinde uygulamalar; diplomatik belge yayınları yapan kişi ve kurumlar ,Lozan Sulh Muahedesi (24 Temmuz 1923): Antlaşmaya taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular ,Muahede maddelerinin analizi,Montrö Bogazlar mukavelenamesi (20 Temmuz 1936) : 1936 öncesinde Boğazlar üzerinde çeşitli antlaşmalar; heyetler, müzakereler, Prosedür, tartışılan konular,Mukavelename metninin analizi,Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya bahşettiği ilk Kapütülasyon, 1535-36.,Küçük Kaynarca Muahedesi (21 Temmuz 1774): Taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular ,Küçük Kaynarca Muahedesi maddelerinin analizi,Diplomatik nitelikli belgeler (Ferman, ahidname, tezkire, mazbata, temessük, tenkihname vs.) üzerine değerlendirmeler,A)Osmanlı padişahlarının Avrupalı ve Müslüman hükümdarlara gönderdiği belgeler üzerine değerlendirme ve analizler B) Belge okumaları ve analizleri,Nihaî değerlendirmeler ve Sonuç; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine sahip olduğumuz zengin diplomatik belgeler niteliği ve niceliği hakkında fikir sahibi olması Bu konudaki tecrübe ve teamülü örneklere üzerindeki uygulamalardan öğrenmesi Belgelerde kullanılan kelime ve özellikle kavramları metin analizleri yaparak öğrenmesi Bu alanda ileride üstleneceği görevlerde okuyacağı, özetini çakaracağı ve hazırlayacağı belgeler hakkında tecrübe sahibi olması 10, 14, 19, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diplomatik belge analizine giriş: Çeşitli örnekler eşliğinde genel değerlendirme Literatür değerlendirmesi : Arşiv ve Kütüphane Kaynakları ve Araştırmalar J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956, Introduction.
2Diplomatics (Belge inceleme bilimi) : Diplomaside belgenin önemi ve belgelerin dili ve türleri, kavramlar; Diplomatik belgelerin hazırlanması ‘Kitabet-i Diplomasiyye”.J. Reychman – A. Zajaczkowski, “Diplomatic”, Encyclopeadia of Islam (EI2) , II, 313-316.
3Arşivler: Osmanlı Arşivi, Hariciye arşivi, Yurtdışında Türk elçilik arşivleriB. Lewis, “Başvekalet Arşivi”, EI2 (İng.), I, 1089-1091.
4Diplomatik belgelerin kısımları; Belgeler üzerinde uygulamalar; diplomatik belge yayınları yapan kişi ve kurumlar J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993
5Lozan Sulh Muahedesi (24 Temmuz 1923): Antlaşmaya taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr 41, pp. 119-127;
6Muahede maddelerinin analiziJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 41, pp. 119-127 Lozan Sulh Muahedenamesinin Kabulüne Dair Kanunlar, Düstur üçüncü tertip, C. 5, s. 13-30.
7Montrö Bogazlar mukavelenamesi (20 Temmuz 1936) : 1936 öncesinde Boğazlar üzerinde çeşitli antlaşmalar; heyetler, müzakereler, Prosedür, tartışılan konularJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 60; pp. 197-203.
8Mukavelename metninin analiziJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record II, 1914-1956, New York 1956, Nr. 60; pp. 197-203. T.C. Resmi Gazete, 5 Ağustos 1936, s. 7026-7035.
9Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya bahşettiği ilk Kapütülasyon, 1535-36.J, C. Hurewitz, “The Treaty of Amity and Commerce: The Ottoman Empire and France”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 1; pp. 1-5 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 9-15.
10Küçük Kaynarca Muahedesi (21 Temmuz 1774): Taraf olan devletler, Heyetler, Müzakereler, Prosedür, İhtilaflı konular J, C. Hurewitz, “The Treaty of Peace(Küçük Kaynarca), Russia and Ottoman Empire”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 60; pp. 54-61. Muahedat Mecmuası, İstanbul C. III, s. 54-73; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 115-137.
11Küçük Kaynarca Muahedesi maddelerinin analiziJ, C. Hurewitz, “The Treaty of Peace(Küçük Kaynarca), Russia and Ottoman Empire”, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I 1535-1914, New York 1956, Nr. 60; pp. 54-61. Muahedat Mecmuası, İstanbul C. III, s. 54-73; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953, s. 115-137.
12Diplomatik nitelikli belgeler (Ferman, ahidname, tezkire, mazbata, temessük, tenkihname vs.) üzerine değerlendirmelerMubahat Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili : (diplomatik) Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013. J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993
13A)Osmanlı padişahlarının Avrupalı ve Müslüman hükümdarlara gönderdiği belgeler üzerine değerlendirme ve analizler B) Belge okumaları ve analizleriJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956
14Nihaî değerlendirmeler ve SonuçJ, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956
Kaynak
J, C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentary Record I-II, 1535-1956, New York 1956 J. Reychman – A. Zajaczkowski, “Diplomatic”, Encyclopeadia of Islam (EI2) , II, 313-316
Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Osmanlı İmparatorlğu Antlaşmaları, Ankara TTK 1953.. Mubahat Kütükoğlu, Osmanlı belgelerinin dili : (diplomatik) Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2013. J. Reychman – A. Zajaczkowski, Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Paris 1968; a.e.: Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı (trc. M. F. Atay), İstanbul 1993

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54