Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İKTİSATINT2115018Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDevletlerin uluslararası arenadaki eylemlerinin siyasi ve ekonomik sonuçlarını eş zamanlı olarak dikkate alması nedeniyle, gelecekteki Yİ uzmanları olarak öğrencilerin uluslararası ekonomik dinamikler hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Öncelikle lisans öğrencileri için tasarlanan bu ders, ilk yılda edinilen temel ekonomik bilgileri pekiştirerek uluslararası ekonomiye kapsamlı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken, bu ders gerçek dünyaya daha fazla vurgu yapar ve öğrencileri uluslararası ekonomi ilkelerini kullanarak güncel uluslararası ekonomik gelişmeleri açıklamaya teşvik eder. Ders, modern ekonomik sistemin tarihini incelemenin yanı sıra öğrencileri aşağıdaki soruların tartışılmasına da hazırlayacaktır: Ekonomik kurumlar uluslararası ekonomide neden ve nasıl önemlidir? Devletler neden birbirleriyle ticaret yapar? Uluslararası ekonomik entegrasyonun devletler açısından maliyeti ve faydaları nelerdir? Uluslararası finansın temelleri nelerdir? Döviz kuru sistemleri nasıl çalışır? Hangi faktörler ekonomik krizleri tetikleyebilir? Bu dersin sonunda öğrencilerin (i) küresel ekonomideki ekonomik aktörlerin eylemlerinin ardındaki mantığı, (ii) Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomide ortaya çıkan şoklara karşı neden daha duyarlı olduklarını anlamaları beklenecektir. ekonomi ve (iii) mevcut uluslararası ekonomik sistemin darboğazları.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş & Derse Genel Bakış,Dünya Ekonomisine Açılan Pencereler,Mutlak Avantaj,Karşılaştırmalı Üstünlük,Ticaretin Ekonomi Politiği & Ticaret Politikası Analizleri,DTÖ ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları,Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Göç,Muhasebe Çerçeveleri,Döviz Kurları ve Satın Alma Gücü Paritesi,Esnek ve Sabit Döviz Kurları,IMF,Krizler ve Cevaplar,Parasal Birlikler,Gelişim Kavramları & Büyüme ve Gelişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası ticaret; döviz kuru rejimi seçimi; serbest sermaye akışının artı ve eksileri gibi belirli politika konularını tartışır ve açıklar12, 13, 9A, G
Çeşitli modeller ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıyı göstermek için belirli bir çerçeve uygular. Ticaret teorisinde Ricardian, Heckscher-Ohlin ve spesifik faktör modelleri arasındaki veya döviz kuru teorisinde 'parasal yaklaşım' ile 'varlık yaklaşımı' arasındaki bağlantıları açıklayabilir.12, 13, 9A, G
Uluslararası ekonomi teorisinin gerçek dünya olayları tarafından nasıl şekillendirildiğini açıklayabilir12, 13, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş & Derse Genel BakışReinert, Bölüm 1
2Dünya Ekonomisine Açılan PencerelerReinert, Bölüm 1
3Mutlak AvantajReinert, Chapter 2
4Karşılaştırmalı ÜstünlükReinert, Bölüm 3
5Ticaretin Ekonomi Politiği & Ticaret Politikası AnalizleriReinert, 5 ve 6. Bölümler
6DTÖ ve Tercihli Ticaret AnlaşmalarıReinert, 7. Ve 8. Bölümler
7Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Göç9, 10 ve 12. Bölümler
8Muhasebe ÇerçeveleriReinert, Bölüm 13
9Döviz Kurları ve Satın Alma Gücü ParitesiReinert, Bölüm 14
10Esnek ve Sabit Döviz KurlarıReinert, 15 ve 16. Bölümler
11IMFReiniter, Bölüm 17
12Krizler ve CevaplarReinert, Bölüm 18
13Parasal BirliklerReinert, Bölüm 19
14Gelişim Kavramları & Büyüme ve GelişimReinert, 20 ve 21. Bölümler
Kaynak
Reinert, Kenneth A. 2012. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy, 1st Edition. New York: Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5315
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı5315
Ara Sınav ve Hazırlığı14545
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(177/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İKTİSATINT2115018Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDevletlerin uluslararası arenadaki eylemlerinin siyasi ve ekonomik sonuçlarını eş zamanlı olarak dikkate alması nedeniyle, gelecekteki Yİ uzmanları olarak öğrencilerin uluslararası ekonomik dinamikler hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Öncelikle lisans öğrencileri için tasarlanan bu ders, ilk yılda edinilen temel ekonomik bilgileri pekiştirerek uluslararası ekonomiye kapsamlı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken, bu ders gerçek dünyaya daha fazla vurgu yapar ve öğrencileri uluslararası ekonomi ilkelerini kullanarak güncel uluslararası ekonomik gelişmeleri açıklamaya teşvik eder. Ders, modern ekonomik sistemin tarihini incelemenin yanı sıra öğrencileri aşağıdaki soruların tartışılmasına da hazırlayacaktır: Ekonomik kurumlar uluslararası ekonomide neden ve nasıl önemlidir? Devletler neden birbirleriyle ticaret yapar? Uluslararası ekonomik entegrasyonun devletler açısından maliyeti ve faydaları nelerdir? Uluslararası finansın temelleri nelerdir? Döviz kuru sistemleri nasıl çalışır? Hangi faktörler ekonomik krizleri tetikleyebilir? Bu dersin sonunda öğrencilerin (i) küresel ekonomideki ekonomik aktörlerin eylemlerinin ardındaki mantığı, (ii) Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonomide ortaya çıkan şoklara karşı neden daha duyarlı olduklarını anlamaları beklenecektir. ekonomi ve (iii) mevcut uluslararası ekonomik sistemin darboğazları.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş & Derse Genel Bakış,Dünya Ekonomisine Açılan Pencereler,Mutlak Avantaj,Karşılaştırmalı Üstünlük,Ticaretin Ekonomi Politiği & Ticaret Politikası Analizleri,DTÖ ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları,Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Göç,Muhasebe Çerçeveleri,Döviz Kurları ve Satın Alma Gücü Paritesi,Esnek ve Sabit Döviz Kurları,IMF,Krizler ve Cevaplar,Parasal Birlikler,Gelişim Kavramları & Büyüme ve Gelişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası ticaret; döviz kuru rejimi seçimi; serbest sermaye akışının artı ve eksileri gibi belirli politika konularını tartışır ve açıklar12, 13, 9A, G
Çeşitli modeller ve yaklaşımlar arasındaki bağlantıyı göstermek için belirli bir çerçeve uygular. Ticaret teorisinde Ricardian, Heckscher-Ohlin ve spesifik faktör modelleri arasındaki veya döviz kuru teorisinde 'parasal yaklaşım' ile 'varlık yaklaşımı' arasındaki bağlantıları açıklayabilir.12, 13, 9A, G
Uluslararası ekonomi teorisinin gerçek dünya olayları tarafından nasıl şekillendirildiğini açıklayabilir12, 13, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş & Derse Genel BakışReinert, Bölüm 1
2Dünya Ekonomisine Açılan PencerelerReinert, Bölüm 1
3Mutlak AvantajReinert, Chapter 2
4Karşılaştırmalı ÜstünlükReinert, Bölüm 3
5Ticaretin Ekonomi Politiği & Ticaret Politikası AnalizleriReinert, 5 ve 6. Bölümler
6DTÖ ve Tercihli Ticaret AnlaşmalarıReinert, 7. Ve 8. Bölümler
7Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırım ve Göç9, 10 ve 12. Bölümler
8Muhasebe ÇerçeveleriReinert, Bölüm 13
9Döviz Kurları ve Satın Alma Gücü ParitesiReinert, Bölüm 14
10Esnek ve Sabit Döviz KurlarıReinert, 15 ve 16. Bölümler
11IMFReiniter, Bölüm 17
12Krizler ve CevaplarReinert, Bölüm 18
13Parasal BirliklerReinert, Bölüm 19
14Gelişim Kavramları & Büyüme ve GelişimReinert, 20 ve 21. Bölümler
Kaynak
Reinert, Kenneth A. 2012. An Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy, 1st Edition. New York: Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54