Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMAINT1213304Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Müge ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin İngilizce akademik metinleri ana argüman, destekleyici argümanlar, bilimsel kanıt, bulgular açısından sistematik bir şekilde okuma, özetleme ve değerlendirme/yansıtma raporu yazma becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır. Ders ters yüz edilmiş öğrenme modeline dayanarak tasarlanmıştır. Okuma, özet ve değerlendirme raporu yazma çalışmaları sınıf içinde grup çalışması olarak ve eğitmenden ödevler sırasında ve sonrasında yapılandırmacı dönüt alacak şekilde yürütülecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Ders tasarımı ve yükümlülüklerinin tanıtımı.,Analitik ve eleştirel okuma,Farklı türde akademik yazın ve materyaller - Sınıf içi Egzersiz no.1 "Okuduğunu anlama",Özet yazımı - Sınıf içi Egzersiz no.2 "Özetin temel taslağını oluşturma",Not alma teknikleri ve kavram/zihin haritası - Sınıf içi Egzersiz no.3 "Özetin zihin/kavram haritası ile planlanması",İntihal ve yeniden yazma - Sınıf içi Egzersiz no.4 "Özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazma",Alıntılama ve referans stilleri - Sınıf içi Egzersiz no.5 "Özette kaynaklara referans gösterme",Araştırma sorusu nedir, nasıl sorulur? Değerlendirme raporu yazmanın temelleri.,Araştırma yapmak: teori, literatür ve veri - Sınıf içi Egzersiz no.6 "Akademik bir makale bulmak ve araştırma sorusunun tespit edilmesi",Değerlendirme raporu yazma - Sınıf içi Egzersiz no.7 "Bir araştırma sorusu oluşturma ve bir değerlendirme yazma",İki kaynağın karşılaştırılması - Egzersiz no.8 "Karşılaştırma ve destekleme ile değerlendirme raporu yazma",Örnek bir değerlendirme raporunun incelenmesi - Egzersiz no.9 "Örnek metin incelenmesi ve değerlendirme raporunun buna göre organize edilmesi",Egzersiz no.10 "Değerlendirme raporunun tamamlanması"; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarındaki akademik metinlerle tanışır, akademik yazının genel yapısını ve akışını anlar.11, 14, 36, 8, 9C, E, H
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında farklı tipteki akademik metinleri tanır, yazılı veya sözlü materyallerin konusunu, ana ve destekleyici fikirleri/iddiaları, bunları desteklemek için sunulan kalitatif veya kantitatif kanıtları ana hatlarıyla belirtir.11, 14, 16, 36, 5, 8, 9H
Farklı atıf stillerini öğrenir, Chicago atıf stilinin özelliklerini tanımlar ve buna göre metin içi referans verir ve referans listesi hazırlar.11, 14, 16, 8, 9A, E, H, L
Bir akademik metindeki ana argüman, destekleyici fikirler, örnek ve kanıtların analizini yapar ve bunu metnin kısa bir özetini yazmak için kullanır.10, 11, 14, 16, 36, 8, 9A, D, H, L
Farklı akademik metinleri ana argüman, destekleyici fikirler, örnek ve kanıtlar açısından karşılaştırır ve bunu metin üzerine değerlendirme raporu yazmak için kullanır.10, 13, 14, 16, 5, 8, 9A, E, H, L
Üniversite kütüphanesini fiziki ve çevrim içi nasıl kullanacağını öğrenir, akademik yazında anahtar kelimeler ya da konu aracılığı ile nasıl tarama yapacağını örnek uygulamalarla anlar.11, 13, 14, 16, 9H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 36: Akranla Öğretim Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Ders tasarımı ve yükümlülüklerinin tanıtımı.
2Analitik ve eleştirel okuma
3Farklı türde akademik yazın ve materyaller - Sınıf içi Egzersiz no.1 "Okuduğunu anlama"
4Özet yazımı - Sınıf içi Egzersiz no.2 "Özetin temel taslağını oluşturma"
5Not alma teknikleri ve kavram/zihin haritası - Sınıf içi Egzersiz no.3 "Özetin zihin/kavram haritası ile planlanması"
6İntihal ve yeniden yazma - Sınıf içi Egzersiz no.4 "Özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazma"
7Alıntılama ve referans stilleri - Sınıf içi Egzersiz no.5 "Özette kaynaklara referans gösterme"
8Araştırma sorusu nedir, nasıl sorulur? Değerlendirme raporu yazmanın temelleri.
9Araştırma yapmak: teori, literatür ve veri - Sınıf içi Egzersiz no.6 "Akademik bir makale bulmak ve araştırma sorusunun tespit edilmesi"
10Değerlendirme raporu yazma - Sınıf içi Egzersiz no.7 "Bir araştırma sorusu oluşturma ve bir değerlendirme yazma"
11İki kaynağın karşılaştırılması - Egzersiz no.8 "Karşılaştırma ve destekleme ile değerlendirme raporu yazma"
12Örnek bir değerlendirme raporunun incelenmesi - Egzersiz no.9 "Örnek metin incelenmesi ve değerlendirme raporunun buna göre organize edilmesi"
13Egzersiz no.10 "Değerlendirme raporunun tamamlanması"
Kaynak
Powerpoint Sunumlar, konu ile ilgili internet sayfaları ve okumalar, haftalık çalışma kağıtları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)57
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(57/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMAINT1213304Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Müge ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin İngilizce akademik metinleri ana argüman, destekleyici argümanlar, bilimsel kanıt, bulgular açısından sistematik bir şekilde okuma, özetleme ve değerlendirme/yansıtma raporu yazma becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır. Ders ters yüz edilmiş öğrenme modeline dayanarak tasarlanmıştır. Okuma, özet ve değerlendirme raporu yazma çalışmaları sınıf içinde grup çalışması olarak ve eğitmenden ödevler sırasında ve sonrasında yapılandırmacı dönüt alacak şekilde yürütülecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Ders tasarımı ve yükümlülüklerinin tanıtımı.,Analitik ve eleştirel okuma,Farklı türde akademik yazın ve materyaller - Sınıf içi Egzersiz no.1 "Okuduğunu anlama",Özet yazımı - Sınıf içi Egzersiz no.2 "Özetin temel taslağını oluşturma",Not alma teknikleri ve kavram/zihin haritası - Sınıf içi Egzersiz no.3 "Özetin zihin/kavram haritası ile planlanması",İntihal ve yeniden yazma - Sınıf içi Egzersiz no.4 "Özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazma",Alıntılama ve referans stilleri - Sınıf içi Egzersiz no.5 "Özette kaynaklara referans gösterme",Araştırma sorusu nedir, nasıl sorulur? Değerlendirme raporu yazmanın temelleri.,Araştırma yapmak: teori, literatür ve veri - Sınıf içi Egzersiz no.6 "Akademik bir makale bulmak ve araştırma sorusunun tespit edilmesi",Değerlendirme raporu yazma - Sınıf içi Egzersiz no.7 "Bir araştırma sorusu oluşturma ve bir değerlendirme yazma",İki kaynağın karşılaştırılması - Egzersiz no.8 "Karşılaştırma ve destekleme ile değerlendirme raporu yazma",Örnek bir değerlendirme raporunun incelenmesi - Egzersiz no.9 "Örnek metin incelenmesi ve değerlendirme raporunun buna göre organize edilmesi",Egzersiz no.10 "Değerlendirme raporunun tamamlanması"; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarındaki akademik metinlerle tanışır, akademik yazının genel yapısını ve akışını anlar.11, 14, 36, 8, 9C, E, H
Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında farklı tipteki akademik metinleri tanır, yazılı veya sözlü materyallerin konusunu, ana ve destekleyici fikirleri/iddiaları, bunları desteklemek için sunulan kalitatif veya kantitatif kanıtları ana hatlarıyla belirtir.11, 14, 16, 36, 5, 8, 9H
Farklı atıf stillerini öğrenir, Chicago atıf stilinin özelliklerini tanımlar ve buna göre metin içi referans verir ve referans listesi hazırlar.11, 14, 16, 8, 9A, E, H, L
Bir akademik metindeki ana argüman, destekleyici fikirler, örnek ve kanıtların analizini yapar ve bunu metnin kısa bir özetini yazmak için kullanır.10, 11, 14, 16, 36, 8, 9A, D, H, L
Farklı akademik metinleri ana argüman, destekleyici fikirler, örnek ve kanıtlar açısından karşılaştırır ve bunu metin üzerine değerlendirme raporu yazmak için kullanır.10, 13, 14, 16, 5, 8, 9A, E, H, L
Üniversite kütüphanesini fiziki ve çevrim içi nasıl kullanacağını öğrenir, akademik yazında anahtar kelimeler ya da konu aracılığı ile nasıl tarama yapacağını örnek uygulamalarla anlar.11, 13, 14, 16, 9H
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 36: Akranla Öğretim Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi, L: Grup değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Ders tasarımı ve yükümlülüklerinin tanıtımı.
2Analitik ve eleştirel okuma
3Farklı türde akademik yazın ve materyaller - Sınıf içi Egzersiz no.1 "Okuduğunu anlama"
4Özet yazımı - Sınıf içi Egzersiz no.2 "Özetin temel taslağını oluşturma"
5Not alma teknikleri ve kavram/zihin haritası - Sınıf içi Egzersiz no.3 "Özetin zihin/kavram haritası ile planlanması"
6İntihal ve yeniden yazma - Sınıf içi Egzersiz no.4 "Özeti kendi kelimelerinizle yeniden yazma"
7Alıntılama ve referans stilleri - Sınıf içi Egzersiz no.5 "Özette kaynaklara referans gösterme"
8Araştırma sorusu nedir, nasıl sorulur? Değerlendirme raporu yazmanın temelleri.
9Araştırma yapmak: teori, literatür ve veri - Sınıf içi Egzersiz no.6 "Akademik bir makale bulmak ve araştırma sorusunun tespit edilmesi"
10Değerlendirme raporu yazma - Sınıf içi Egzersiz no.7 "Bir araştırma sorusu oluşturma ve bir değerlendirme yazma"
11İki kaynağın karşılaştırılması - Egzersiz no.8 "Karşılaştırma ve destekleme ile değerlendirme raporu yazma"
12Örnek bir değerlendirme raporunun incelenmesi - Egzersiz no.9 "Örnek metin incelenmesi ve değerlendirme raporunun buna göre organize edilmesi"
13Egzersiz no.10 "Değerlendirme raporunun tamamlanması"
Kaynak
Powerpoint Sunumlar, konu ile ilgili internet sayfaları ve okumalar, haftalık çalışma kağıtları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54