Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIINT1145960Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHukukun temel kavram ve kurumları ile Türk Hukuk Sistemi hakkında genel bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeni,Hukuk kurallarının çeşitleri,Hukuk kavramı ve hukuk sistemleri,Hukukun dalları,Hukukun kaynakları,Hukuk kurallarının yürürlüğü,Hukukta zamanaşımı,Hukuk kurallarının yaptırımları,Hukuki kişilik – gerçek kişiler,Tüzel kişiler,Haklar,Borçlar,Sözleşmeler,Türk yargı sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4.Hukuk dallarına göre farklı yaptırım türlerini inceler.10, 16, 9A
5.Hukuk kurallarının belli başlı yorum yöntemlerini ayırır.10, 16, 9A
1. Sosyal davranış kuralları ile hukuk kurallarını ayıran temel özellikleri belirler.10, 16, 9A
1.1. Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler.10, 16, 9A
1.2. Din kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.10, 16, 9A
1.3. Görgü kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farklılıkları bulur.10, 16, 9A
1.4. Örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farkı ayırt eder.10, 16, 9A
2. Hukukun farklı dalları ve kaynaklarını tartışır.10, 16, 9A
2.1. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının kökenini ve günümüzdeki uygulamayı sorgular.10, 13, 9A
2.2. Hukukun farklı dallarını ve bunların temel özelliklerini sıralar.10, 16, 9A
2.3. Hukukun kaynaklarını ve hukukun dallarına göre hukuk kaynaklarının uygulanmasını araştırır.10, 16, 9A
3. Hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması, yaptırımları ve yorumlanması konularını açıklar.10, 16, 9A
3.1. Hukuk kurallarının çeşitlerini sıralar.10, 16, 9A
3.2. Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasını listeler.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeniDers kitabından ön okuma
2Hukuk kurallarının çeşitleriDers kitabından ön okuma
3Hukuk kavramı ve hukuk sistemleriDers kitabından ön okuma
4Hukukun dallarıDers kitabından ön okuma
5Hukukun kaynaklarıDers kitabından ön okuma
6Hukuk kurallarının yürürlüğüDers kitabından ön okuma
7Hukukta zamanaşımıDers kitabından ön okuma
8Hukuk kurallarının yaptırımlarıDers kitabından ön okuma
9Hukuki kişilik – gerçek kişilerDers kitabından ön okuma
10Tüzel kişilerDers kitabından ön okuma
11HaklarDers kitabından ön okuma
12BorçlarDers kitabından ön okuma
13SözleşmelerDers kitabından ön okuma
14Türk yargı sistemiÖn okumalar
Kaynak
Rona Aybay, An Introduction to Law, Der Publishing House, İstanbul, 2020
Tuğrul Ansay, Don Wallace Jr, Introduction To Turkish Law, Sixth Edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı16565
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(137/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIINT1145960Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHukukun temel kavram ve kurumları ile Türk Hukuk Sistemi hakkında genel bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeni,Hukuk kurallarının çeşitleri,Hukuk kavramı ve hukuk sistemleri,Hukukun dalları,Hukukun kaynakları,Hukuk kurallarının yürürlüğü,Hukukta zamanaşımı,Hukuk kurallarının yaptırımları,Hukuki kişilik – gerçek kişiler,Tüzel kişiler,Haklar,Borçlar,Sözleşmeler,Türk yargı sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4.Hukuk dallarına göre farklı yaptırım türlerini inceler.10, 16, 9A
5.Hukuk kurallarının belli başlı yorum yöntemlerini ayırır.10, 16, 9A
1. Sosyal davranış kuralları ile hukuk kurallarını ayıran temel özellikleri belirler.10, 16, 9A
1.1. Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler.10, 16, 9A
1.2. Din kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.10, 16, 9A
1.3. Görgü kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farklılıkları bulur.10, 16, 9A
1.4. Örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farkı ayırt eder.10, 16, 9A
2. Hukukun farklı dalları ve kaynaklarını tartışır.10, 16, 9A
2.1. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının kökenini ve günümüzdeki uygulamayı sorgular.10, 13, 9A
2.2. Hukukun farklı dallarını ve bunların temel özelliklerini sıralar.10, 16, 9A
2.3. Hukukun kaynaklarını ve hukukun dallarına göre hukuk kaynaklarının uygulanmasını araştırır.10, 16, 9A
3. Hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması, yaptırımları ve yorumlanması konularını açıklar.10, 16, 9A
3.1. Hukuk kurallarının çeşitlerini sıralar.10, 16, 9A
3.2. Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasını listeler.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeniDers kitabından ön okuma
2Hukuk kurallarının çeşitleriDers kitabından ön okuma
3Hukuk kavramı ve hukuk sistemleriDers kitabından ön okuma
4Hukukun dallarıDers kitabından ön okuma
5Hukukun kaynaklarıDers kitabından ön okuma
6Hukuk kurallarının yürürlüğüDers kitabından ön okuma
7Hukukta zamanaşımıDers kitabından ön okuma
8Hukuk kurallarının yaptırımlarıDers kitabından ön okuma
9Hukuki kişilik – gerçek kişilerDers kitabından ön okuma
10Tüzel kişilerDers kitabından ön okuma
11HaklarDers kitabından ön okuma
12BorçlarDers kitabından ön okuma
13SözleşmelerDers kitabından ön okuma
14Türk yargı sistemiÖn okumalar
Kaynak
Rona Aybay, An Introduction to Law, Der Publishing House, İstanbul, 2020
Tuğrul Ansay, Don Wallace Jr, Introduction To Turkish Law, Sixth Edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 20
Genel Sınavın Başarıya Oranı 80
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54