Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELERINT4111124Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere uluslararası ilişkilerin güncel konularını tanıtır. Onlara bu konuları anlama ve üzerinde düşünme fırsatı sunar. Bu konuların bazıları küreselleşme, küresel terör, Çin'in yükselişi, Rusya ve Batı arasındaki gerginlikler, iklim değişikliği, göç ve mülteciler, eşitsizlik ve azgelişmişlik, küresel mali krizler, nükleer silahların yayılması ve insani müdahaledir. Öğrencilerin China Today, TASS Russian News Agency, CNN, BBC, Reuters, Deutsche Welle, vb. gibi en az üç uluslararası, tercihen rakip kanalı takip etmeleri gereklidir. Ayrıca, The Moscow Times, The Guardian, The New York Times, Le Monde International, Egypt Daily News, China Daily, Times of India gibi, yine tercihen birbirine rakip en az 3 uluslararası gazeteyi takip etmeleri gereklidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş, tanışma, okuma materyali ile tanışma, derse devam, notlama sistemi,Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - I,Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - II,Geleneksel olmayan Güvenlik ve Dünya Siyaseti,Nükleer Caydırıcılık ve Silasızlanma,Tartışma 1: ABD Kuzey Kore'nin Nükleer Silahlanma Programı yüzünden bu ülke ile çatışmaya girmeli midir?,Uluslararası Örgütler ve Eleştirileri,Tartışma 2: BM değerli bir örgüt müdür?,Küresel Terör,Küreselleşme ve Bölgeselleşme,Tartışma 3: Serbest ticaret dünyadaki yoksulluğu yok etmeye yardım ediyor mu?,İklim Değişikliği,Göç ve İltica Hareketleri,Kapanış Tartışması - Yeni bir dünya düzeni?: jeopolitiğin dönüşü, değişen dengeler, silahsızlanma, ticaret, terör, uluslararası örgütler, göç; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dünya siyasetinde tartışılan ana konuları tanımlamak ve tarihsel bağlamlarını anlamak10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetinde tartışılan ana meseleleri anlama ve ele almada farklı yaklaşımları analiz edebilecek şekilde araştırma kapasitesini geliştirmek10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetindeki başlıca konulara farklı yaklaşımları tartışır ve yorumlar10, 13, 16, 9A
Uluslararası İlişkiler metinlerini okuma ve kavrama yeteneğine katkıda bulunmak10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetindeki güncel meseleleri takip eder ve yorumlar10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş, tanışma, okuma materyali ile tanışma, derse devam, notlama sistemi
2Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - IBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Introduction: Issues in 21st Century World, p.1-9. Rising Powers and the Return of Geopolitics, p. 23-38
3Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - IIBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Introduction: Issues in 21st Century World, p.1-9. Rising Powers and the Return of Geopolitics, p. 23-38
4Geleneksel olmayan Güvenlik ve Dünya SiyasetiBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Non-traditional Security and World Politics, p. 38-52
5Nükleer Caydırıcılık ve SilasızlanmaNuclear Deterrence & Proliferation Haynes, Jeffrey, et al. p. 387-403 Nuclear Deal with Iran
6Tartışma 1: ABD Kuzey Kore'nin Nükleer Silahlanma Programı yüzünden bu ülke ile çatışmaya girmeli midir?Taking Sides Issue: Should the US Engage with North Korea over its Nuclear Weapons Programme? Yes & No. Hill, Stephen, M., p. 139
7Uluslararası Örgütler ve EleştirileriBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) International Organizations: Can They Break Free from States?, p. 52-68. UN System and the Criticisms, TBA
8Tartışma 2: BM değerli bir örgüt müdür?Taking Sides: Issue: Is the UN a Worthwhile Organization? Hill, Stephen, M., p. 202.
9Küresel TerörGlobal Terrorism, p. 52-68
10Küreselleşme ve BölgeselleşmeBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Globalization and Governance, 83-97 Regions and Regionalisms, 97-113
11Tartışma 3: Serbest ticaret dünyadaki yoksulluğu yok etmeye yardım ediyor mu?Taking Sides Issue: Is Free Trade Helping to End World Poverty? Yes & No. Hill, Stephen, M., p. 89.
12İklim DeğişikliğiBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Climate Change, p. 141-157
13Göç ve İltica HareketleriMigration and Refugee Movements Beeson, Mark and Bisley, Nick (eds.), 200-217
14Kapanış Tartışması - Yeni bir dünya düzeni?: jeopolitiğin dönüşü, değişen dengeler, silahsızlanma, ticaret, terör, uluslararası örgütler, göçDers notları
Kaynak
Beeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) (2017). Issues in 21st Century World Politics, New York: Palgrave Macmillan, 3rd ed. Haynes, Jeffrey, et al. World politics: International relations and globalisation in the 21st century. London: Sage, 2017, 2nd ed. Hill, Stephen, M. (2019). Taking sides: Clashing views in world politics. McGraw Hill, 18th ed.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer31030
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı31030
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(177/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELERINT4111124Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere uluslararası ilişkilerin güncel konularını tanıtır. Onlara bu konuları anlama ve üzerinde düşünme fırsatı sunar. Bu konuların bazıları küreselleşme, küresel terör, Çin'in yükselişi, Rusya ve Batı arasındaki gerginlikler, iklim değişikliği, göç ve mülteciler, eşitsizlik ve azgelişmişlik, küresel mali krizler, nükleer silahların yayılması ve insani müdahaledir. Öğrencilerin China Today, TASS Russian News Agency, CNN, BBC, Reuters, Deutsche Welle, vb. gibi en az üç uluslararası, tercihen rakip kanalı takip etmeleri gereklidir. Ayrıca, The Moscow Times, The Guardian, The New York Times, Le Monde International, Egypt Daily News, China Daily, Times of India gibi, yine tercihen birbirine rakip en az 3 uluslararası gazeteyi takip etmeleri gereklidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş, tanışma, okuma materyali ile tanışma, derse devam, notlama sistemi,Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - I,Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - II,Geleneksel olmayan Güvenlik ve Dünya Siyaseti,Nükleer Caydırıcılık ve Silasızlanma,Tartışma 1: ABD Kuzey Kore'nin Nükleer Silahlanma Programı yüzünden bu ülke ile çatışmaya girmeli midir?,Uluslararası Örgütler ve Eleştirileri,Tartışma 2: BM değerli bir örgüt müdür?,Küresel Terör,Küreselleşme ve Bölgeselleşme,Tartışma 3: Serbest ticaret dünyadaki yoksulluğu yok etmeye yardım ediyor mu?,İklim Değişikliği,Göç ve İltica Hareketleri,Kapanış Tartışması - Yeni bir dünya düzeni?: jeopolitiğin dönüşü, değişen dengeler, silahsızlanma, ticaret, terör, uluslararası örgütler, göç; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Dünya siyasetinde tartışılan ana konuları tanımlamak ve tarihsel bağlamlarını anlamak10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetinde tartışılan ana meseleleri anlama ve ele almada farklı yaklaşımları analiz edebilecek şekilde araştırma kapasitesini geliştirmek10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetindeki başlıca konulara farklı yaklaşımları tartışır ve yorumlar10, 13, 16, 9A
Uluslararası İlişkiler metinlerini okuma ve kavrama yeteneğine katkıda bulunmak10, 13, 16, 9A
Dünya siyasetindeki güncel meseleleri takip eder ve yorumlar10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş, tanışma, okuma materyali ile tanışma, derse devam, notlama sistemi
2Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - IBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Introduction: Issues in 21st Century World, p.1-9. Rising Powers and the Return of Geopolitics, p. 23-38
3Yükselen Güçler ve Jeopolitiğin Dönüşü - IIBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Introduction: Issues in 21st Century World, p.1-9. Rising Powers and the Return of Geopolitics, p. 23-38
4Geleneksel olmayan Güvenlik ve Dünya SiyasetiBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Non-traditional Security and World Politics, p. 38-52
5Nükleer Caydırıcılık ve SilasızlanmaNuclear Deterrence & Proliferation Haynes, Jeffrey, et al. p. 387-403 Nuclear Deal with Iran
6Tartışma 1: ABD Kuzey Kore'nin Nükleer Silahlanma Programı yüzünden bu ülke ile çatışmaya girmeli midir?Taking Sides Issue: Should the US Engage with North Korea over its Nuclear Weapons Programme? Yes & No. Hill, Stephen, M., p. 139
7Uluslararası Örgütler ve EleştirileriBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) International Organizations: Can They Break Free from States?, p. 52-68. UN System and the Criticisms, TBA
8Tartışma 2: BM değerli bir örgüt müdür?Taking Sides: Issue: Is the UN a Worthwhile Organization? Hill, Stephen, M., p. 202.
9Küresel TerörGlobal Terrorism, p. 52-68
10Küreselleşme ve BölgeselleşmeBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Globalization and Governance, 83-97 Regions and Regionalisms, 97-113
11Tartışma 3: Serbest ticaret dünyadaki yoksulluğu yok etmeye yardım ediyor mu?Taking Sides Issue: Is Free Trade Helping to End World Poverty? Yes & No. Hill, Stephen, M., p. 89.
12İklim DeğişikliğiBeeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) Climate Change, p. 141-157
13Göç ve İltica HareketleriMigration and Refugee Movements Beeson, Mark and Bisley, Nick (eds.), 200-217
14Kapanış Tartışması - Yeni bir dünya düzeni?: jeopolitiğin dönüşü, değişen dengeler, silahsızlanma, ticaret, terör, uluslararası örgütler, göçDers notları
Kaynak
Beeson, Mark and Bisley, Nick (eds.) (2017). Issues in 21st Century World Politics, New York: Palgrave Macmillan, 3rd ed. Haynes, Jeffrey, et al. World politics: International relations and globalisation in the 21st century. London: Sage, 2017, 2nd ed. Hill, Stephen, M. (2019). Taking sides: Clashing views in world politics. McGraw Hill, 18th ed.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54