Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DIŞ POLİTİKA ANALİZİINT3113687Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDış politika analizi geleneksel olarak Uluslararası İlişkiler disiplinini bir altbaşlığı olarak kabul edilir. Son yıllarda, bilgi teknolojileri ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde dış politika analizi daha sistemli ve belirgin bir analiz alanı haline geldi. Buna ek olarak, yanlış olan ülkelerin uluslararası ilişkilerde tek aktör olduğu anlayışı dış politika analizinin karmaşıklığına sebep olmuştur. Günlük yaşamımızda çıkar grupları, çokuluslu şirketler, uluslararası terör grupları ve siber savaşlar dış politika analizinin dikkatlice incelemesi gereken etkili aktörler haline gelmeye başladı. Dış politika analizi dersinde dış politika yapımı ve uygulamasında brüokratik organizasyonlar ve medya gibi yerel aktörlerin yanında bireylerin nasıl rol aldıklarını göreceksiniz. Bu derste dış politika analizinin devletlerin dış ilişkilerinin sebepleri ve sonuçlarının konu edindiğini ve bu devletlerin karar verme mekanizmalarını karşılaştırmalı yada vâka odaklı olarak incelediğini anlayacaksınız. Uluslararası siyasetin kaynağı olarak bireysel yada grup dahilinde hareket eden insanı kabul ettiğimiz için dış politika analizi aktör odaklıdır. Ayrıca bu ders size dış ilişkiler teorilerini öğrenme ve veri toplama-analiz etme yötemlerini kavrama imkanı sunacaktır. Bu ders özellikle dış politika yapımı ve bu politikaların uygulanması sürecini incelemektedir. Dersin öncelikli amacı farklı analitik kavram ve yaklaşımları kullanarak dış politika yapımının ve uygulamasının değişik yönlerini analiz edebilmenizi sağlamaktır. Bu derste ayrıca iç ve dış politikanın sıklıkla etkileşim içinde olduğunu fark edeceksiniz.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı,Ders Kitabı 1. Ünite: Giriş,Makale üzerinde tartışma: Valerie Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,”,İkinci Ünite: Rasyonel Aktörler ve Milli Çıkarlar, Laura Neack, 29-46.,5. Ünite: “Milli Kimlik, Kültür, ve Kurumlar” Laura Neack, 91-108.,6. Ünite: “İç Siyaset” Laura Neack, 109-123.,Ara Sınavlar,7. Ünite: Kamuoyu ve Medya, Laura Neack, 125-141.,8. Ünite: "Büyük Güçler" Laura Neack, 143-168.,9. Ünite: “Rakipler, Yükselen Güçler ve İttifaklar” Laura Neack, 169-191.,10. Ünite: “Çok Oyuncuyla İç İçe Bir Oyun,” Laura Neack, 193-207.,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Dönem Sonu Genel Sınavlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 23, 37, 4, 5, 9A, G
10, 13, 16, 9A, G
10, 16, 6, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı
2Ders Kitabı 1. Ünite: Giriş
3Makale üzerinde tartışma: Valerie Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,”
4İkinci Ünite: Rasyonel Aktörler ve Milli Çıkarlar, Laura Neack, 29-46.
55. Ünite: “Milli Kimlik, Kültür, ve Kurumlar” Laura Neack, 91-108.
66. Ünite: “İç Siyaset” Laura Neack, 109-123.
7Ara Sınavlar
87. Ünite: Kamuoyu ve Medya, Laura Neack, 125-141.
98. Ünite: "Büyük Güçler" Laura Neack, 143-168.
109. Ünite: “Rakipler, Yükselen Güçler ve İttifaklar” Laura Neack, 169-191.
1110. Ünite: “Çok Oyuncuyla İç İçe Bir Oyun,” Laura Neack, 193-207.
12Öğrenci Sunumları
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Dönem Sonu Genel Sınavlar
Kaynak
Ders Kitabı: Laura Neack, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, Third Edition, 2014.
Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (Eds). (2016-3rd edition) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Oxford: Oxford University Press. Ahmet Davutoğlu. 2001. Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları. Faruk Sönmezoğlu. 2013. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Der Yayınları. Tayyar Arı. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Marmara Kitap Merkezi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı6318
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DIŞ POLİTİKA ANALİZİINT3113687Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDış politika analizi geleneksel olarak Uluslararası İlişkiler disiplinini bir altbaşlığı olarak kabul edilir. Son yıllarda, bilgi teknolojileri ve yapay zekadaki gelişmeler sayesinde dış politika analizi daha sistemli ve belirgin bir analiz alanı haline geldi. Buna ek olarak, yanlış olan ülkelerin uluslararası ilişkilerde tek aktör olduğu anlayışı dış politika analizinin karmaşıklığına sebep olmuştur. Günlük yaşamımızda çıkar grupları, çokuluslu şirketler, uluslararası terör grupları ve siber savaşlar dış politika analizinin dikkatlice incelemesi gereken etkili aktörler haline gelmeye başladı. Dış politika analizi dersinde dış politika yapımı ve uygulamasında brüokratik organizasyonlar ve medya gibi yerel aktörlerin yanında bireylerin nasıl rol aldıklarını göreceksiniz. Bu derste dış politika analizinin devletlerin dış ilişkilerinin sebepleri ve sonuçlarının konu edindiğini ve bu devletlerin karar verme mekanizmalarını karşılaştırmalı yada vâka odaklı olarak incelediğini anlayacaksınız. Uluslararası siyasetin kaynağı olarak bireysel yada grup dahilinde hareket eden insanı kabul ettiğimiz için dış politika analizi aktör odaklıdır. Ayrıca bu ders size dış ilişkiler teorilerini öğrenme ve veri toplama-analiz etme yötemlerini kavrama imkanı sunacaktır. Bu ders özellikle dış politika yapımı ve bu politikaların uygulanması sürecini incelemektedir. Dersin öncelikli amacı farklı analitik kavram ve yaklaşımları kullanarak dış politika yapımının ve uygulamasının değişik yönlerini analiz edebilmenizi sağlamaktır. Bu derste ayrıca iç ve dış politikanın sıklıkla etkileşim içinde olduğunu fark edeceksiniz.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı,Ders Kitabı 1. Ünite: Giriş,Makale üzerinde tartışma: Valerie Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,”,İkinci Ünite: Rasyonel Aktörler ve Milli Çıkarlar, Laura Neack, 29-46.,5. Ünite: “Milli Kimlik, Kültür, ve Kurumlar” Laura Neack, 91-108.,6. Ünite: “İç Siyaset” Laura Neack, 109-123.,Ara Sınavlar,7. Ünite: Kamuoyu ve Medya, Laura Neack, 125-141.,8. Ünite: "Büyük Güçler" Laura Neack, 143-168.,9. Ünite: “Rakipler, Yükselen Güçler ve İttifaklar” Laura Neack, 169-191.,10. Ünite: “Çok Oyuncuyla İç İçe Bir Oyun,” Laura Neack, 193-207.,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Dönem Sonu Genel Sınavlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 23, 37, 4, 5, 9A, G
10, 13, 16, 9A, G
10, 16, 6, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
10, 16, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı
2Ders Kitabı 1. Ünite: Giriş
3Makale üzerinde tartışma: Valerie Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations,”
4İkinci Ünite: Rasyonel Aktörler ve Milli Çıkarlar, Laura Neack, 29-46.
55. Ünite: “Milli Kimlik, Kültür, ve Kurumlar” Laura Neack, 91-108.
66. Ünite: “İç Siyaset” Laura Neack, 109-123.
7Ara Sınavlar
87. Ünite: Kamuoyu ve Medya, Laura Neack, 125-141.
98. Ünite: "Büyük Güçler" Laura Neack, 143-168.
109. Ünite: “Rakipler, Yükselen Güçler ve İttifaklar” Laura Neack, 169-191.
1110. Ünite: “Çok Oyuncuyla İç İçe Bir Oyun,” Laura Neack, 193-207.
12Öğrenci Sunumları
13Öğrenci Sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Dönem Sonu Genel Sınavlar
Kaynak
Ders Kitabı: Laura Neack, The New Foreign Policy: Complex Interactions, Competing Interests, Third Edition, 2014.
Steve Smith, Amelia Hadfield, and Tim Dunne (Eds). (2016-3rd edition) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases. Oxford: Oxford University Press. Ahmet Davutoğlu. 2001. Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul: Küre Yayınları. Faruk Sönmezoğlu. 2013. Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi. İstanbul: Der Yayınları. Tayyar Arı. 2013. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. İstanbul: Marmara Kitap Merkezi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54