Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IINT2114416Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı Antik Yunan'dan 19. yüzyıla (Karl Marx'a kadar) geçen süreçte ortaya çıkmış ve etkin olan siyasi düşünürlerin incelenmesidir. Bu bağlamda tarihsel bir süreçte, güç, iktidar, devlet, toplum, özgürlük, haklar, eşitlik, meşruiyet gibi modern siyaset felsefesinin temel kavramlarının farklı dönemlerde nasıl değerlendirildiğini incelemeyi hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma - Derse giriş,Klasik Gelenek: Sokrates, Plato, Aristoteles,Yunan ve Roma Düşüncesi,Erken ve Ortaçağ Hristiyanlık Dönemi,Modernitenin Doğuşu,Hobbes ve Locke,Aydınlanma,Rousseau,Britanya'da 18. yüzyıl Siyasi Düşüncesi (D. Hume ve E. Burke),Faydacılık (J. Bentham ve J.S. Mill),Erken Dönem Amerikan Siyasi Düşüncesi,Hegel,Spencer, Green, ve Comte,Karl Marx,Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern siyaset felsefesinin temellerini açıklar. 10, 14, 16, 19, 9C
Batı siyasi düşünceler tarihinde tartışılan temel kavramların farklı dönemlerde nasıl değerlendirildiğini tartışır. 10, 14, 16, 19, 9C
Siyaset felsefesinin temel düşünürleri ve bu düşünürlerin yaklaşımları açıklar, birbiriyle karşılaştırarak değerlendirir. 14, 16, 19, 9A, G
Batı Siyasi Düşünce tarihinde hangi düşünürün hangi dönemde yaşadığını söyler, düşüncelerinin ortaya çıktığı dönemin şartlarını açıklar14, 16, 9A, C
Güç, iktidar, eşitlik, özgürlük, meşruiyet, yönetim, toplum, birey üzerine temel felsefi tartışmaları karşılaştırmalı açıklar.10, 14, 16, 19, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma - Derse girişyok
2Klasik Gelenek: Sokrates, Plato, AristotelesHaftalık okumalar
3Yunan ve Roma DüşüncesiHaftalık okumalar
4Erken ve Ortaçağ Hristiyanlık Dönemihaftalık okumalar
5Modernitenin DoğuşuHaftalık okumalar
6Hobbes ve LockeHaftalık okumalar
7AydınlanmaHaftalık okumalar
8RousseauHaftalık okumalar
9Britanya'da 18. yüzyıl Siyasi Düşüncesi (D. Hume ve E. Burke)Haftalık okumalar
10Faydacılık (J. Bentham ve J.S. Mill)Haftalık okumalar
11Erken Dönem Amerikan Siyasi DüşüncesiHaftalık okumalar
12HegelHaftalık okumalar
13Spencer, Green, ve ComteHaftalık okumalar
14Karl MarxHaftalık okumalar
15Tekrarokumalar
Kaynak
Doyle, P. (1961). A history of political thought. London: Bradford and Dickens. Germino, D. (1972). Machiavelli to Marx modern western political thought. Chicago, IL: The University of Chicago Press. Hampsher-Monk, I. (1992). A history of modern political thought. Malden, MA: Blackwell Publishing. Runkle, G. (1968). History of western political thought. New York, NY: The Ronald Press Company. Wiser, J. L. (1983). Political philosophy: a history of the search for order. New Jersey, NJ: Pearson Education.
Dönem içerisinde dersin hocası başka kaynaklar da önerebilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IINT2114416Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı Antik Yunan'dan 19. yüzyıla (Karl Marx'a kadar) geçen süreçte ortaya çıkmış ve etkin olan siyasi düşünürlerin incelenmesidir. Bu bağlamda tarihsel bir süreçte, güç, iktidar, devlet, toplum, özgürlük, haklar, eşitlik, meşruiyet gibi modern siyaset felsefesinin temel kavramlarının farklı dönemlerde nasıl değerlendirildiğini incelemeyi hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma - Derse giriş,Klasik Gelenek: Sokrates, Plato, Aristoteles,Yunan ve Roma Düşüncesi,Erken ve Ortaçağ Hristiyanlık Dönemi,Modernitenin Doğuşu,Hobbes ve Locke,Aydınlanma,Rousseau,Britanya'da 18. yüzyıl Siyasi Düşüncesi (D. Hume ve E. Burke),Faydacılık (J. Bentham ve J.S. Mill),Erken Dönem Amerikan Siyasi Düşüncesi,Hegel,Spencer, Green, ve Comte,Karl Marx,Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern siyaset felsefesinin temellerini açıklar. 10, 14, 16, 19, 9C
Batı siyasi düşünceler tarihinde tartışılan temel kavramların farklı dönemlerde nasıl değerlendirildiğini tartışır. 10, 14, 16, 19, 9C
Siyaset felsefesinin temel düşünürleri ve bu düşünürlerin yaklaşımları açıklar, birbiriyle karşılaştırarak değerlendirir. 14, 16, 19, 9A, G
Batı Siyasi Düşünce tarihinde hangi düşünürün hangi dönemde yaşadığını söyler, düşüncelerinin ortaya çıktığı dönemin şartlarını açıklar14, 16, 9A, C
Güç, iktidar, eşitlik, özgürlük, meşruiyet, yönetim, toplum, birey üzerine temel felsefi tartışmaları karşılaştırmalı açıklar.10, 14, 16, 19, 9C
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma - Derse girişyok
2Klasik Gelenek: Sokrates, Plato, AristotelesHaftalık okumalar
3Yunan ve Roma DüşüncesiHaftalık okumalar
4Erken ve Ortaçağ Hristiyanlık Dönemihaftalık okumalar
5Modernitenin DoğuşuHaftalık okumalar
6Hobbes ve LockeHaftalık okumalar
7AydınlanmaHaftalık okumalar
8RousseauHaftalık okumalar
9Britanya'da 18. yüzyıl Siyasi Düşüncesi (D. Hume ve E. Burke)Haftalık okumalar
10Faydacılık (J. Bentham ve J.S. Mill)Haftalık okumalar
11Erken Dönem Amerikan Siyasi DüşüncesiHaftalık okumalar
12HegelHaftalık okumalar
13Spencer, Green, ve ComteHaftalık okumalar
14Karl MarxHaftalık okumalar
15Tekrarokumalar
Kaynak
Doyle, P. (1961). A history of political thought. London: Bradford and Dickens. Germino, D. (1972). Machiavelli to Marx modern western political thought. Chicago, IL: The University of Chicago Press. Hampsher-Monk, I. (1992). A history of modern political thought. Malden, MA: Blackwell Publishing. Runkle, G. (1968). History of western political thought. New York, NY: The Ronald Press Company. Wiser, J. L. (1983). Political philosophy: a history of the search for order. New Jersey, NJ: Pearson Education.
Dönem içerisinde dersin hocası başka kaynaklar da önerebilir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54