Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE SİYASETINT2114418Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans seviyesinde medya ve siyaset ilişkisini irdelemek üzere dizayn edildi. Dersin amacı öncelikle öğrencilere siyasal iletişim ve sosyalleşme medya sistemleri, medyada yanlılık ve çerçeveleme gibi kavramları tanıtmaktır. Medyanın kamuoyu oluşmasında, seçim kampanyalarında, demokratikleşmede ya da siyasi hesap verebilirliğin sağlanmasında ne gibi roller oynayabileceği eleştirel ve öğrenci-merkezli bir yaklaşımla ele alınacaktır. Öğrencilerin derse katılımı, verilen okumaları düzenli olarak yapmaları ve ayrıca edindikleri teorik bilgiyi pratikte bazı vaka ve malzemeler aracılığı ile sınıf içi etkinliklerde kullanmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ,Medya, siyaset ve siyasal iletişim konularında temel kavram ve yaklaşımlar,Siyasal sosyalleşme, psikoloji, siyasal kültür ve kamuoyu üzerine temel kavram ve yaklaşımlar,Karşılaştırmalı medya sistemleri ve siyasal iletişim şekilleri,Medya etkisi: Gündem belirleme, ön hazırlama ve çerçeveleme etkileri,Medya yanlılığı,Sınıf içi tartışma ve uygulama,Algıda seçicilik ve yankı odaları,Yumuşak haber ve eğlence medyası,Sosyal medya ve dijital siyaset,Yalan haber, mezenformasyon, dezenformasyon,Medya ve demokrasi,Medya ve dış politika,Medya ve cinsiyet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Demokrasilerde medyanın oynadığı farklı rolleri ve etkileri açıklar.10, 13, 14, 16, 19, 23, 9A, G
Medyanın çerçeveleme ya da önceleme gibi farklı etki türlerinin neler olduğunu bilir, bunları karşılaştırır ve örnekler verir. 10, 13, 14, 16, 19, 23, 4, 5, 6, 9A, G
Medyanın politika yapım ve kamuoyu oluşturma süreçlerine olan etkilerini açıklar. 10, 13, 14, 16, 19, 9A
Medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi eleştirel bir şekilde irdeler. İlgili aktör, süreç, etki ve sonuçları tanımlar. 10, 13, 14, 16, 19, 9A
Farklı dönemlerde politika yapım süreçlerinde medya siyaset arasında kurulan ilişkileri ve etkileşimleri, temel medya kavramlarını kullanarak tartışır.10, 13, 14, 16, 19, 8, 9A
Farklı medya tür ve araçlarını tanır; geleneksel medya, sosyal medya, eğlence medyası gibi medya türleri ile siyasi seçimler, politika yapım süreçleri, demokrasi gibi kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma yok
2Medya, siyaset ve siyasal iletişim konularında temel kavram ve yaklaşımlarhaftalık okumalar
3Siyasal sosyalleşme, psikoloji, siyasal kültür ve kamuoyu üzerine temel kavram ve yaklaşımlarhaftalık okumalar
4Karşılaştırmalı medya sistemleri ve siyasal iletişim şekilleriHaftalık okumalar
5Medya etkisi: Gündem belirleme, ön hazırlama ve çerçeveleme etkilerihaftalık okumalar
6Medya yanlılığıhaftalık okumalar
7Sınıf içi tartışma ve uygulamayok
9Algıda seçicilik ve yankı odalarıhaftalık okumalar
10Yumuşak haber ve eğlence medyasıhaftalık okumalar
11Sosyal medya ve dijital siyasethaftalık okumalar
12Yalan haber, mezenformasyon, dezenformasyonhaftalık okumalar
13Medya ve demokrasihaftalık okumalar
14Medya ve dış politikayok
15Medya ve cinsiyethaftalık okumalar
Kaynak
- Baker, Edwin C. 2006. Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters. New York: Cambridge University Press. - Chomsky, Noam. 1989. Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. London: Pluto Press. - Esser, Frank, and Barbara Pfetsch, eds. 2004. Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges. Communication, Society and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511606991. - Gainous, Jason and Kevin M. Wager. 2013. Tweeting to Power: The Social Media Revolution in American Politics. Oxford University Press. - Howard, Philip N. And Muzammil M. Hussain. 2013. Democracy’s Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press. - Kenski, Kate and Kathleen Hall Jamieson. 2017. The Political Handbook of Political Communication. New York NY: Oxford University Press., - Ross, Karen. 2010. Gendered Media: Women, Men, and Identity Politics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. - Prior, Markus. 2007. Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. New York: Cambridge University Press.
Her hafta için dersin hocası farklı makale ve kaynaklar önerecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE SİYASETINT2114418Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans seviyesinde medya ve siyaset ilişkisini irdelemek üzere dizayn edildi. Dersin amacı öncelikle öğrencilere siyasal iletişim ve sosyalleşme medya sistemleri, medyada yanlılık ve çerçeveleme gibi kavramları tanıtmaktır. Medyanın kamuoyu oluşmasında, seçim kampanyalarında, demokratikleşmede ya da siyasi hesap verebilirliğin sağlanmasında ne gibi roller oynayabileceği eleştirel ve öğrenci-merkezli bir yaklaşımla ele alınacaktır. Öğrencilerin derse katılımı, verilen okumaları düzenli olarak yapmaları ve ayrıca edindikleri teorik bilgiyi pratikte bazı vaka ve malzemeler aracılığı ile sınıf içi etkinliklerde kullanmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ,Medya, siyaset ve siyasal iletişim konularında temel kavram ve yaklaşımlar,Siyasal sosyalleşme, psikoloji, siyasal kültür ve kamuoyu üzerine temel kavram ve yaklaşımlar,Karşılaştırmalı medya sistemleri ve siyasal iletişim şekilleri,Medya etkisi: Gündem belirleme, ön hazırlama ve çerçeveleme etkileri,Medya yanlılığı,Sınıf içi tartışma ve uygulama,Algıda seçicilik ve yankı odaları,Yumuşak haber ve eğlence medyası,Sosyal medya ve dijital siyaset,Yalan haber, mezenformasyon, dezenformasyon,Medya ve demokrasi,Medya ve dış politika,Medya ve cinsiyet; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Demokrasilerde medyanın oynadığı farklı rolleri ve etkileri açıklar.10, 13, 14, 16, 19, 23, 9A, G
Medyanın çerçeveleme ya da önceleme gibi farklı etki türlerinin neler olduğunu bilir, bunları karşılaştırır ve örnekler verir. 10, 13, 14, 16, 19, 23, 4, 5, 6, 9A, G
Medyanın politika yapım ve kamuoyu oluşturma süreçlerine olan etkilerini açıklar. 10, 13, 14, 16, 19, 9A
Medya ve siyaset arasındaki ilişkiyi eleştirel bir şekilde irdeler. İlgili aktör, süreç, etki ve sonuçları tanımlar. 10, 13, 14, 16, 19, 9A
Farklı dönemlerde politika yapım süreçlerinde medya siyaset arasında kurulan ilişkileri ve etkileşimleri, temel medya kavramlarını kullanarak tartışır.10, 13, 14, 16, 19, 8, 9A
Farklı medya tür ve araçlarını tanır; geleneksel medya, sosyal medya, eğlence medyası gibi medya türleri ile siyasi seçimler, politika yapım süreçleri, demokrasi gibi kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma yok
2Medya, siyaset ve siyasal iletişim konularında temel kavram ve yaklaşımlarhaftalık okumalar
3Siyasal sosyalleşme, psikoloji, siyasal kültür ve kamuoyu üzerine temel kavram ve yaklaşımlarhaftalık okumalar
4Karşılaştırmalı medya sistemleri ve siyasal iletişim şekilleriHaftalık okumalar
5Medya etkisi: Gündem belirleme, ön hazırlama ve çerçeveleme etkilerihaftalık okumalar
6Medya yanlılığıhaftalık okumalar
7Sınıf içi tartışma ve uygulamayok
9Algıda seçicilik ve yankı odalarıhaftalık okumalar
10Yumuşak haber ve eğlence medyasıhaftalık okumalar
11Sosyal medya ve dijital siyasethaftalık okumalar
12Yalan haber, mezenformasyon, dezenformasyonhaftalık okumalar
13Medya ve demokrasihaftalık okumalar
14Medya ve dış politikayok
15Medya ve cinsiyethaftalık okumalar
Kaynak
- Baker, Edwin C. 2006. Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters. New York: Cambridge University Press. - Chomsky, Noam. 1989. Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. London: Pluto Press. - Esser, Frank, and Barbara Pfetsch, eds. 2004. Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges. Communication, Society and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511606991. - Gainous, Jason and Kevin M. Wager. 2013. Tweeting to Power: The Social Media Revolution in American Politics. Oxford University Press. - Howard, Philip N. And Muzammil M. Hussain. 2013. Democracy’s Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press. - Kenski, Kate and Kathleen Hall Jamieson. 2017. The Political Handbook of Political Communication. New York NY: Oxford University Press., - Ross, Karen. 2010. Gendered Media: Women, Men, and Identity Politics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. - Prior, Markus. 2007. Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. New York: Cambridge University Press.
Her hafta için dersin hocası farklı makale ve kaynaklar önerecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54