Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLI SİYASİ TARİHİINT3112805Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Dersi VerenlerProf.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine son dönem Osmanlı siyasi tarihini aktararak Çağdaş Türk siyasi tarihini daha sağlıklı anlamalarına katkı yapmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders izlencesi ve kaynakların tanıtımı,18.yy ikinci yarısında Osmanlı Devleti ve başta Rusya olmak üzere Büyük Devletlerle ilişkiler, Osmanlı-Rus Savaşları ve Şark Meselesi anlayışının oluşumu.,Osmanlı Yenileşme çabaları ve Fransa’nın Mısır işgalinin etkileri,Osmanlı Rusya ilişkileri, uluslararası nüfuz mücadelesi ve Osmanlı siyasetine etkileri,Balkanlarda Osmanlı Hıristiyan nüfusunda ayrılıkçı hareketler ve Yunan isyanı,Fransa’nın Mısır işgalinin Mısır ve diğer Osmanlı Arap vilayetlerine etkileri ve bölgede Fransa, İngiltere ve Rusya rekabetinin şekillenmeye başlaması,Yunan isyanı sonrasında Osmanlı Devleti üzerinde Büyük Devletler rekabetinin artması ve 1853-56 Kırım Harbine giden yol.,Tanzimat Dönemi reform çabaları ve Osmanlı Devleti’nin yerel ve uluslararası konumuna etkileri,1870’lerdeki Balkan krizi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve sonuçları.,II. Abdülhamid dönemi reform politikaları, muhalefet ve yeni fikir akımlarının doğuşu, II. Abdülhamid döneminde uluslararası yeni arayışlar ve Osmanlı-Alman yakınlaşması,Uluslararası kutuplaşmalar ve Osmanlı siyasetine etkileri: II. Abdülhamid dönemi sonu,İttihat ve Terakki Dönemi, yeni siyaset dönemi ve gerginliklerin artması,Birinci Dünya savaşına giden yol ve genel değerlendirme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders izlencesi ve kaynakların tanıtımı
218.yy ikinci yarısında Osmanlı Devleti ve başta Rusya olmak üzere Büyük Devletlerle ilişkiler, Osmanlı-Rus Savaşları ve Şark Meselesi anlayışının oluşumu.
3Osmanlı Yenileşme çabaları ve Fransa’nın Mısır işgalinin etkileri
4Osmanlı Rusya ilişkileri, uluslararası nüfuz mücadelesi ve Osmanlı siyasetine etkileri
5Balkanlarda Osmanlı Hıristiyan nüfusunda ayrılıkçı hareketler ve Yunan isyanı
6Fransa’nın Mısır işgalinin Mısır ve diğer Osmanlı Arap vilayetlerine etkileri ve bölgede Fransa, İngiltere ve Rusya rekabetinin şekillenmeye başlaması
7Yunan isyanı sonrasında Osmanlı Devleti üzerinde Büyük Devletler rekabetinin artması ve 1853-56 Kırım Harbine giden yol.
8Tanzimat Dönemi reform çabaları ve Osmanlı Devleti’nin yerel ve uluslararası konumuna etkileri
91870’lerdeki Balkan krizi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve sonuçları.
10II. Abdülhamid dönemi reform politikaları, muhalefet ve yeni fikir akımlarının doğuşu
11 II. Abdülhamid döneminde uluslararası yeni arayışlar ve Osmanlı-Alman yakınlaşması
12Uluslararası kutuplaşmalar ve Osmanlı siyasetine etkileri: II. Abdülhamid dönemi sonu
13İttihat ve Terakki Dönemi, yeni siyaset dönemi ve gerginliklerin artması
14Birinci Dünya savaşına giden yol ve genel değerlendirme.
Kaynak
M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton Erik Zürcher, Turkey: a Modern History, M. S. Anderson, The Eastern question, London, W. Cleveland, A History of the Modern Middle East,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLI SİYASİ TARİHİINT3112805Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Dersi VerenlerProf.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine son dönem Osmanlı siyasi tarihini aktararak Çağdaş Türk siyasi tarihini daha sağlıklı anlamalarına katkı yapmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders izlencesi ve kaynakların tanıtımı,18.yy ikinci yarısında Osmanlı Devleti ve başta Rusya olmak üzere Büyük Devletlerle ilişkiler, Osmanlı-Rus Savaşları ve Şark Meselesi anlayışının oluşumu.,Osmanlı Yenileşme çabaları ve Fransa’nın Mısır işgalinin etkileri,Osmanlı Rusya ilişkileri, uluslararası nüfuz mücadelesi ve Osmanlı siyasetine etkileri,Balkanlarda Osmanlı Hıristiyan nüfusunda ayrılıkçı hareketler ve Yunan isyanı,Fransa’nın Mısır işgalinin Mısır ve diğer Osmanlı Arap vilayetlerine etkileri ve bölgede Fransa, İngiltere ve Rusya rekabetinin şekillenmeye başlaması,Yunan isyanı sonrasında Osmanlı Devleti üzerinde Büyük Devletler rekabetinin artması ve 1853-56 Kırım Harbine giden yol.,Tanzimat Dönemi reform çabaları ve Osmanlı Devleti’nin yerel ve uluslararası konumuna etkileri,1870’lerdeki Balkan krizi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve sonuçları.,II. Abdülhamid dönemi reform politikaları, muhalefet ve yeni fikir akımlarının doğuşu, II. Abdülhamid döneminde uluslararası yeni arayışlar ve Osmanlı-Alman yakınlaşması,Uluslararası kutuplaşmalar ve Osmanlı siyasetine etkileri: II. Abdülhamid dönemi sonu,İttihat ve Terakki Dönemi, yeni siyaset dönemi ve gerginliklerin artması,Birinci Dünya savaşına giden yol ve genel değerlendirme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 13, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders izlencesi ve kaynakların tanıtımı
218.yy ikinci yarısında Osmanlı Devleti ve başta Rusya olmak üzere Büyük Devletlerle ilişkiler, Osmanlı-Rus Savaşları ve Şark Meselesi anlayışının oluşumu.
3Osmanlı Yenileşme çabaları ve Fransa’nın Mısır işgalinin etkileri
4Osmanlı Rusya ilişkileri, uluslararası nüfuz mücadelesi ve Osmanlı siyasetine etkileri
5Balkanlarda Osmanlı Hıristiyan nüfusunda ayrılıkçı hareketler ve Yunan isyanı
6Fransa’nın Mısır işgalinin Mısır ve diğer Osmanlı Arap vilayetlerine etkileri ve bölgede Fransa, İngiltere ve Rusya rekabetinin şekillenmeye başlaması
7Yunan isyanı sonrasında Osmanlı Devleti üzerinde Büyük Devletler rekabetinin artması ve 1853-56 Kırım Harbine giden yol.
8Tanzimat Dönemi reform çabaları ve Osmanlı Devleti’nin yerel ve uluslararası konumuna etkileri
91870’lerdeki Balkan krizi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve sonuçları.
10II. Abdülhamid dönemi reform politikaları, muhalefet ve yeni fikir akımlarının doğuşu
11 II. Abdülhamid döneminde uluslararası yeni arayışlar ve Osmanlı-Alman yakınlaşması
12Uluslararası kutuplaşmalar ve Osmanlı siyasetine etkileri: II. Abdülhamid dönemi sonu
13İttihat ve Terakki Dönemi, yeni siyaset dönemi ve gerginliklerin artması
14Birinci Dünya savaşına giden yol ve genel değerlendirme.
Kaynak
M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton Erik Zürcher, Turkey: a Modern History, M. S. Anderson, The Eastern question, London, W. Cleveland, A History of the Modern Middle East,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54