Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LATİN AMERİKA SİYASETİINT3115016Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans seviyesindeki öğrencilerin Latin America siyaseti konusunda temel bilgi ve anlayışı kazanmaları için tasarlandı. Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm bölgenin sömürge tarihini, bağımsızlık ve devlet inşaası sürecini, geç 19. yüzyıl itibariyle bölgede uygulanmış ekonomi ve kalkınma politikalarını, bölgedeki siyasi kurum ve yapıları, ve ayrıca rejim değişikliklerini irdelemek üzerinedir. Dersin ikinci bölümünde ise Şili, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Küba'ya yakından bakılacaktır. Böylece öğrencilerin hem bu vakaları daha derinlemesine tanımaları hem de ilk bölümde edindikleri teorik bilgiyi, pratikteki örnekleri incelemek için kullanmaları amaçlanmaktadır. Ders ABD-Latin Amerika ilişkileri ve bölgedeki, cinsiyet eşitliği ya da uyuşturucu ticareti gibi, güncel meselelerin tartışılmasıyla son bulacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve dersin içeriği ve yükümlülüklerinin açıklanması,Latin Amerika siyaseti, ülkeler ve toplum ile ilgili temel bazı bilgilerin (ülkelerin konumu, bayrakları, konuşulan diller, etnik gruplar vb.) ele alınması,Tarihi arkaplan: Koloni öncesi medeniyetler, kolonileşme, bağımsızlık ve devlet inşaası,İktisadi arkaplan, kalkınma stratejileri ve iktisat politikaları,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 1,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 2,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 3,Vize haftası,Şili'ye yakından bakış,Arjantin'e yakından bakış,Brezilya'ya yakından bakış,Meksika'ya yakından bakış,Küba'ya yakından bakış,Film haftası (Değerlendirme ödevinin yazılması),ABD-Latin Amerika ilişkileri ve Latin Amerika siyasetinde güncel meseleler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Latin Amerika ile bahsedilen coğrafya ve ülkeleri tanır.16, 34, 6, 9K
Latin Amerika'nın koloni tarihini bilir ve bunun ile bölgedeki siyasi kurumlar ile güncel siyasi meseleler arasındaki bağlantıları açıklayabilir.10, 13, 16, 19, 6, 9A, G
Bölgenin iktisadi tarihini genel olarak öğrenir, farklı dönemlerde uygulanmış olan iktisadi politikaların neden ve sonuçlarını özetler ve ülkelerden örnekler verir.10, 16, 6, 9A
Bölgedeki ülkelerin siyasi sistemlerini idari yapılanma, yasama-yürütme ilişkileri ya da yargı organının konumu ve işlevi açısından tanır ve başka ülkelerle karşılaştırabilir.10, 13, 16, 6, 9A
Bölgedeki siyasi rejimleri sınıflandırır, rejim değişikliklerini anlar, demokratikleşmeye dair sorunlar tartışabilir.10, 16, 19, 9A
Bölge ülkeleri ile ABD ilişkilerini tarihsel olarak anlar ve güncel dış politika konularının irdeler. 10, 13, 16, 19, 6, 9A
Bölgedeki iktisadi değişimler ile sosyo-politik değişimler arasında bağlantı kurar, endüstrileşme ve şehirleşme gibi olgular ile parti siyaseti ve siyasi katılım gibi olgular arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 22, 23, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 22: Bilgi Haritaları Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 34: Eğitsel Oyun Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav, K: Öz değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve dersin içeriği ve yükümlülüklerinin açıklanmasıYok
2Latin Amerika siyaseti, ülkeler ve toplum ile ilgili temel bazı bilgilerin (ülkelerin konumu, bayrakları, konuşulan diller, etnik gruplar vb.) ele alınmasıHaftalık okumalar ve malzemeler
3Tarihi arkaplan: Koloni öncesi medeniyetler, kolonileşme, bağımsızlık ve devlet inşaasıHaftalık okumalar ve diğer materyaller
4İktisadi arkaplan, kalkınma stratejileri ve iktisat politikalarıHaftalık okumalar ve diğer materyaller
5Siyasi rejim, kurum ve aktörler 1Haftalık okumalar ve diğer materyaller
6Siyasi rejim, kurum ve aktörler 2Haftalık okumalar ve diğer materyaller
7Siyasi rejim, kurum ve aktörler 3Haftalık okumalar ve materyaller
8Vize haftası
9Şili'ye yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
10Arjantin'e yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
11Brezilya'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
12Meksika'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
13Küba'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
14Film haftası (Değerlendirme ödevinin yazılması)
15ABD-Latin Amerika ilişkileri ve Latin Amerika siyasetinde güncel meselelerHaftalık okumalar ve diğer materyaller
Kaynak
Hellinger, Daniel C. 2015. Comparative Politics of Latin America: Democracy at Last? 2nd edition. New York: Routledge. Kingstone,Peter and Deborah J. Yashar. 2012. Routledge Handbook of Latin American Politics. New York: Routledge. Kline, Harvey K. and Christine J. Wade, eds. 2023. Latin American Politics and Development. 10th edition. New York: Routledge. Skidmore, Thomas E. and Peter H. Smith. 2005. Modern Latin America. 6th Edition. NY: Oxford University Press.
Akademik makaleler, bölge haberleri, yardımcı okumalar, raporlar ve istatistiki veriler, ilgili sesli blog ya da diğer yayınlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LATİN AMERİKA SİYASETİINT3115016Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans seviyesindeki öğrencilerin Latin America siyaseti konusunda temel bilgi ve anlayışı kazanmaları için tasarlandı. Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm bölgenin sömürge tarihini, bağımsızlık ve devlet inşaası sürecini, geç 19. yüzyıl itibariyle bölgede uygulanmış ekonomi ve kalkınma politikalarını, bölgedeki siyasi kurum ve yapıları, ve ayrıca rejim değişikliklerini irdelemek üzerinedir. Dersin ikinci bölümünde ise Şili, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Küba'ya yakından bakılacaktır. Böylece öğrencilerin hem bu vakaları daha derinlemesine tanımaları hem de ilk bölümde edindikleri teorik bilgiyi, pratikteki örnekleri incelemek için kullanmaları amaçlanmaktadır. Ders ABD-Latin Amerika ilişkileri ve bölgedeki, cinsiyet eşitliği ya da uyuşturucu ticareti gibi, güncel meselelerin tartışılmasıyla son bulacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve dersin içeriği ve yükümlülüklerinin açıklanması,Latin Amerika siyaseti, ülkeler ve toplum ile ilgili temel bazı bilgilerin (ülkelerin konumu, bayrakları, konuşulan diller, etnik gruplar vb.) ele alınması,Tarihi arkaplan: Koloni öncesi medeniyetler, kolonileşme, bağımsızlık ve devlet inşaası,İktisadi arkaplan, kalkınma stratejileri ve iktisat politikaları,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 1,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 2,Siyasi rejim, kurum ve aktörler 3,Vize haftası,Şili'ye yakından bakış,Arjantin'e yakından bakış,Brezilya'ya yakından bakış,Meksika'ya yakından bakış,Küba'ya yakından bakış,Film haftası (Değerlendirme ödevinin yazılması),ABD-Latin Amerika ilişkileri ve Latin Amerika siyasetinde güncel meseleler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Latin Amerika ile bahsedilen coğrafya ve ülkeleri tanır.16, 34, 6, 9K
Latin Amerika'nın koloni tarihini bilir ve bunun ile bölgedeki siyasi kurumlar ile güncel siyasi meseleler arasındaki bağlantıları açıklayabilir.10, 13, 16, 19, 6, 9A, G
Bölgenin iktisadi tarihini genel olarak öğrenir, farklı dönemlerde uygulanmış olan iktisadi politikaların neden ve sonuçlarını özetler ve ülkelerden örnekler verir.10, 16, 6, 9A
Bölgedeki ülkelerin siyasi sistemlerini idari yapılanma, yasama-yürütme ilişkileri ya da yargı organının konumu ve işlevi açısından tanır ve başka ülkelerle karşılaştırabilir.10, 13, 16, 6, 9A
Bölgedeki siyasi rejimleri sınıflandırır, rejim değişikliklerini anlar, demokratikleşmeye dair sorunlar tartışabilir.10, 16, 19, 9A
Bölge ülkeleri ile ABD ilişkilerini tarihsel olarak anlar ve güncel dış politika konularının irdeler. 10, 13, 16, 19, 6, 9A
Bölgedeki iktisadi değişimler ile sosyo-politik değişimler arasında bağlantı kurar, endüstrileşme ve şehirleşme gibi olgular ile parti siyaseti ve siyasi katılım gibi olgular arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 22, 23, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 22: Bilgi Haritaları Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 34: Eğitsel Oyun Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav, K: Öz değerlendirme

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve dersin içeriği ve yükümlülüklerinin açıklanmasıYok
2Latin Amerika siyaseti, ülkeler ve toplum ile ilgili temel bazı bilgilerin (ülkelerin konumu, bayrakları, konuşulan diller, etnik gruplar vb.) ele alınmasıHaftalık okumalar ve malzemeler
3Tarihi arkaplan: Koloni öncesi medeniyetler, kolonileşme, bağımsızlık ve devlet inşaasıHaftalık okumalar ve diğer materyaller
4İktisadi arkaplan, kalkınma stratejileri ve iktisat politikalarıHaftalık okumalar ve diğer materyaller
5Siyasi rejim, kurum ve aktörler 1Haftalık okumalar ve diğer materyaller
6Siyasi rejim, kurum ve aktörler 2Haftalık okumalar ve diğer materyaller
7Siyasi rejim, kurum ve aktörler 3Haftalık okumalar ve materyaller
8Vize haftası
9Şili'ye yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
10Arjantin'e yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
11Brezilya'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
12Meksika'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
13Küba'ya yakından bakışHaftalık okumalar ve diğer materyaller
14Film haftası (Değerlendirme ödevinin yazılması)
15ABD-Latin Amerika ilişkileri ve Latin Amerika siyasetinde güncel meselelerHaftalık okumalar ve diğer materyaller
Kaynak
Hellinger, Daniel C. 2015. Comparative Politics of Latin America: Democracy at Last? 2nd edition. New York: Routledge. Kingstone,Peter and Deborah J. Yashar. 2012. Routledge Handbook of Latin American Politics. New York: Routledge. Kline, Harvey K. and Christine J. Wade, eds. 2023. Latin American Politics and Development. 10th edition. New York: Routledge. Skidmore, Thomas E. and Peter H. Smith. 2005. Modern Latin America. 6th Edition. NY: Oxford University Press.
Akademik makaleler, bölge haberleri, yardımcı okumalar, raporlar ve istatistiki veriler, ilgili sesli blog ya da diğer yayınlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54