Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DIŞ POLİTİKASI IINT4111122Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Helin SARI ERTEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel geçmişine sahip Türk devletinin dış politikalarının kapsamlı bir incelemesidir.Türk Dış Politikası'nın temel ilke ve öncelikleri, Türkiye'nin uluslararası politikadaki jeo-politik ve jeo-stratejik özellikleri; Türk diplomatik tarihinin etkili aktörleri; Türk Dış Politikası'nın temel yapısı; ve Türkiye'nin Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş öncesi dönemlerde dış politika arayışı dersin konuları arasında yer alıyor.Tartışılacak konular şunlardır: Kuruluş yıllarında Türk dış politikası, Soğuk Savaş sırasında Türkiye'nin dış politikasının oluşumu, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye- SSCB/Rusya ilişkileri, Türkiye'nin MENA ülkeleriyle ilişkileri ve Kıbrıs sorunu; Türk dış politikasında karar vermenin niteliği.Bölümün temel derslerinden biri olan ders, bu nedenle ders verme odaklı olarak tasarlanacaktır.Dersin hedeflerinden biri, dersin uluslararası ilişkiler öğrencilerine ayrıntılı bilgi sağlaması ve böylece mevcut politikaları analiz edebilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,Geç Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikası (TDP) ve TDP'nin Temel Özellikleri,
Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet Dönemi'nde TDP,
Erken Cumhuriyet Döneminde TDP,II. Dünya Savaşı'nda Türkiye ve Uluslararası Politika,Vize Sınavı,
Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika: Katılım aşaması (1940'lar),
Soğuk Savaş döneminde (1950'ler) Türkiye ve Uluslararası Politika,Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika (1960'lar),
1970'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası,
1980'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası,
Soğuk Savaşın Sonu ve Değişen Türk Dış Politikası,Dersin Genel Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Öğrenciler Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin tarihsel arka planını kavrarlar.10, 13, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, uluslararası yapı ile Türk dış politikası arasındaki etkileşimi analiz ederler.16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türkiye'nin 1923-1979 yılları arasındaki küresel ilişkilerini inceler.10, 16, 19, 9A
-Öğrenciler Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerine ışık tutar.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş
2Geç Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikası (TDP) ve TDP'nin Temel ÖzellikleriOran, Giriş
3
Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet Dönemi'nde TDP
Oran, Bölüm 1
4
Erken Cumhuriyet Döneminde TDP
Oran, Bölüm 2
5II. Dünya Savaşı'nda Türkiye ve Uluslararası PolitikaOran, Bölüm, 3.
6Vize Sınavı
7
Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika: Katılım aşaması (1940'lar)
Oran, Bölüm, 4.
8
Soğuk Savaş döneminde (1950'ler) Türkiye ve Uluslararası Politika
Oran, Bölüm, 4.
9Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika (1960'lar)Oran, Bölüm, 5.
10
1970'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası
Oran, Bölüm, 5
11
1980'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası
Oran, Bölüm 6
12
Soğuk Savaşın Sonu ve Değişen Türk Dış Politikası
13Dersin Genel Değerlendirmesi
Kaynak
1. Baskın Oran (ed.) Turkish Foreign Policy Facts and Analysis with Documents, Utah, Utah University Press, 2010. 2. William Hale, Turkish Foreign Policy 1774-2000, (Portland: Frank Cass, 2001)
Faruk Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, İstanbul, Der Yayınları, 2011. Faruk Sönmezoğlu, İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul, Der Yayınları, 2006. Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Özlem Terzi (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 2012. Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara, Siyasal, 2006. Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası, Etkileşim, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı60160
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DIŞ POLİTİKASI IINT4111122Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDoç.Dr. Helin SARI ERTEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel geçmişine sahip Türk devletinin dış politikalarının kapsamlı bir incelemesidir.Türk Dış Politikası'nın temel ilke ve öncelikleri, Türkiye'nin uluslararası politikadaki jeo-politik ve jeo-stratejik özellikleri; Türk diplomatik tarihinin etkili aktörleri; Türk Dış Politikası'nın temel yapısı; ve Türkiye'nin Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş öncesi dönemlerde dış politika arayışı dersin konuları arasında yer alıyor.Tartışılacak konular şunlardır: Kuruluş yıllarında Türk dış politikası, Soğuk Savaş sırasında Türkiye'nin dış politikasının oluşumu, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye- SSCB/Rusya ilişkileri, Türkiye'nin MENA ülkeleriyle ilişkileri ve Kıbrıs sorunu; Türk dış politikasında karar vermenin niteliği.Bölümün temel derslerinden biri olan ders, bu nedenle ders verme odaklı olarak tasarlanacaktır.Dersin hedeflerinden biri, dersin uluslararası ilişkiler öğrencilerine ayrıntılı bilgi sağlaması ve böylece mevcut politikaları analiz edebilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,Geç Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikası (TDP) ve TDP'nin Temel Özellikleri,
Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet Dönemi'nde TDP,
Erken Cumhuriyet Döneminde TDP,II. Dünya Savaşı'nda Türkiye ve Uluslararası Politika,Vize Sınavı,
Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika: Katılım aşaması (1940'lar),
Soğuk Savaş döneminde (1950'ler) Türkiye ve Uluslararası Politika,Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika (1960'lar),
1970'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası,
1980'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası,
Soğuk Savaşın Sonu ve Değişen Türk Dış Politikası,Dersin Genel Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Öğrenciler Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin tarihsel arka planını kavrarlar.10, 13, 16, 19, 9A
-Öğrenciler, uluslararası yapı ile Türk dış politikası arasındaki etkileşimi analiz ederler.16, 19, 9A
-Öğrenciler, Türkiye'nin 1923-1979 yılları arasındaki küresel ilişkilerini inceler.10, 16, 19, 9A
-Öğrenciler Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerine ışık tutar.10, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş
2Geç Osmanlı Dönemi Türk Dış Politikası (TDP) ve TDP'nin Temel ÖzellikleriOran, Giriş
3
Kurtuluş Savaşı ve erken Cumhuriyet Dönemi'nde TDP
Oran, Bölüm 1
4
Erken Cumhuriyet Döneminde TDP
Oran, Bölüm 2
5II. Dünya Savaşı'nda Türkiye ve Uluslararası PolitikaOran, Bölüm, 3.
6Vize Sınavı
7
Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika: Katılım aşaması (1940'lar)
Oran, Bölüm, 4.
8
Soğuk Savaş döneminde (1950'ler) Türkiye ve Uluslararası Politika
Oran, Bölüm, 4.
9Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Uluslararası Politika (1960'lar)Oran, Bölüm, 5.
10
1970'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası
Oran, Bölüm, 5
11
1980'lerde Uluslararası Politika ve Türk Dış Politikası
Oran, Bölüm 6
12
Soğuk Savaşın Sonu ve Değişen Türk Dış Politikası
13Dersin Genel Değerlendirmesi
Kaynak
1. Baskın Oran (ed.) Turkish Foreign Policy Facts and Analysis with Documents, Utah, Utah University Press, 2010. 2. William Hale, Turkish Foreign Policy 1774-2000, (Portland: Frank Cass, 2001)
Faruk Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, İstanbul, Der Yayınları, 2011. Faruk Sönmezoğlu, İkinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul, Der Yayınları, 2006. Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Özlem Terzi (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 2012. Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara, Siyasal, 2006. Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası, Etkileşim, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54