Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI KALKINMA POLİTİKALARIINT4114611Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet ADAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; öğrencilere kalkınma kavramını ve küresel bağlamdaki önemini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kalkınmanın çeşitli boyutları ve karmaşıklıkları hakkında sağlam bir kavrayışa sahip olacaktır. Bir diğer temel hedef de öğrencileri uluslararası kalkınmaya ilişkin başlıca teori ve yaklaşımlarla tanıştırmaktır. Bu teorilerin eleştirel analizi ve incelenmesi yoluyla, öğrenciler kalkınma konusundaki farklı perspektifleri değerlendirmek ve yorumlamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştireceklerdir. Ders, Adam Smith'in ekonomik büyüme teorisi ve David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisi de dahil olmak üzere klasik kalkınma teorilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu teorileri inceleyerek öğrenciler, kalkınma düşüncesinin tarihsel temelleri hakkında fikir sahibi olacak ve erken dönem kalkınma teorilerini şekillendiren ilkeleri anlayacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta: Klasik Kalkınma Teorileri,3. Hafta Modernleşme Kuramı,4. Hafta: Bağımlılık Teorisi,5. Hafta Sosyalist Kalkınma Teorileri,6. Hafta Yapısalcı Yaklaşımlar,7. Hafta Neoliberalizm ve Piyasa Odaklı Yaklaşımlar,8. Hafta: İnsani Kalkınma,9. Hafta: Post- Kalkınma Kuramı,10. Hafta: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler),11. Hafta: Katılımcı Kalkınma ve Güçlendirme,12.Hafta: Küreselleşme ve Kalkınma,13. Hafta: Kalkınma Yardımları ve Destekleri,14. Hafta: Kalkınma Teorilerine Yönelik Tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
- Öğrenciler kalkınma teorileri ve kavramları hakkında bilgi edinirler.10, 16, 6, 9A
- Öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmaya yönelik Küresel Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 10, 16, 9A
- Öğrenciler kalkınma politikalarının nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını öğrenirler. 10, 16, 9A
- Öğrenciler kalkınma politikalarının sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini keşfederler. 10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta: Klasik Kalkınma Teorileri
33. Hafta Modernleşme Kuramı
44. Hafta: Bağımlılık Teorisi
55. Hafta Sosyalist Kalkınma Teorileri
66. Hafta Yapısalcı Yaklaşımlar
77. Hafta Neoliberalizm ve Piyasa Odaklı Yaklaşımlar
88. Hafta: İnsani Kalkınma
99. Hafta: Post- Kalkınma Kuramı
1010. Hafta: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler)
1111. Hafta: Katılımcı Kalkınma ve Güçlendirme
1212.Hafta: Küreselleşme ve Kalkınma
1313. Hafta: Kalkınma Yardımları ve Destekleri
1414. Hafta: Kalkınma Teorilerine Yönelik Tartışmalar
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI KALKINMA POLİTİKALARIINT4114611Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet ADAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; öğrencilere kalkınma kavramını ve küresel bağlamdaki önemini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kalkınmanın çeşitli boyutları ve karmaşıklıkları hakkında sağlam bir kavrayışa sahip olacaktır. Bir diğer temel hedef de öğrencileri uluslararası kalkınmaya ilişkin başlıca teori ve yaklaşımlarla tanıştırmaktır. Bu teorilerin eleştirel analizi ve incelenmesi yoluyla, öğrenciler kalkınma konusundaki farklı perspektifleri değerlendirmek ve yorumlamak için gerekli bilgi ve becerileri geliştireceklerdir. Ders, Adam Smith'in ekonomik büyüme teorisi ve David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisi de dahil olmak üzere klasik kalkınma teorilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu teorileri inceleyerek öğrenciler, kalkınma düşüncesinin tarihsel temelleri hakkında fikir sahibi olacak ve erken dönem kalkınma teorilerini şekillendiren ilkeleri anlayacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta: Klasik Kalkınma Teorileri,3. Hafta Modernleşme Kuramı,4. Hafta: Bağımlılık Teorisi,5. Hafta Sosyalist Kalkınma Teorileri,6. Hafta Yapısalcı Yaklaşımlar,7. Hafta Neoliberalizm ve Piyasa Odaklı Yaklaşımlar,8. Hafta: İnsani Kalkınma,9. Hafta: Post- Kalkınma Kuramı,10. Hafta: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler),11. Hafta: Katılımcı Kalkınma ve Güçlendirme,12.Hafta: Küreselleşme ve Kalkınma,13. Hafta: Kalkınma Yardımları ve Destekleri,14. Hafta: Kalkınma Teorilerine Yönelik Tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
- Öğrenciler kalkınma teorileri ve kavramları hakkında bilgi edinirler.10, 16, 6, 9A
- Öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmaya yönelik Küresel Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 10, 16, 9A
- Öğrenciler kalkınma politikalarının nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını öğrenirler. 10, 16, 9A
- Öğrenciler kalkınma politikalarının sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini keşfederler. 10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta: Klasik Kalkınma Teorileri
33. Hafta Modernleşme Kuramı
44. Hafta: Bağımlılık Teorisi
55. Hafta Sosyalist Kalkınma Teorileri
66. Hafta Yapısalcı Yaklaşımlar
77. Hafta Neoliberalizm ve Piyasa Odaklı Yaklaşımlar
88. Hafta: İnsani Kalkınma
99. Hafta: Post- Kalkınma Kuramı
1010. Hafta: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler)
1111. Hafta: Katılımcı Kalkınma ve Güçlendirme
1212.Hafta: Küreselleşme ve Kalkınma
1313. Hafta: Kalkınma Yardımları ve Destekleri
1414. Hafta: Kalkınma Teorilerine Yönelik Tartışmalar
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54