Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASIINT3210371Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Helin SARI ERTEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Amerikan dış politikasının tanımlayıcı ve teorik bir analizini sağlar. Dünyanın önde gelen ve yönlendirici küresel gücü olarak ABD ve onun dış politikası, dünyadaki siyasi ve akademik çevrelerde büyük bir ilgi ve alaka kaynağıdır. Bu ders Amerikan dış politikasının iç ve dış kaynaklarını, bunun oluşturulmasında çağdaş ve tarihi bağlamlarda etkili olan kurumları ve kişileri tetkik eder. Bu ders Amerikan dış politika gündeminin şekillenmesinde rolü veya etkisi olan iç ekonomik, kültürel, sosyal faktörleri de içerir. Amerika'nın uluslararası ilişkilerinde hayati rol oynayan uluslararası sistemdeki gelişmeler ve diğer küresel ve bölgesel güçler bu dersin odaklarındandır. Bu ders, Amerikan dış politikası yapımındaki önemli teoriler, yaklaşımlar, kavramlar ve argümanlar için bir genel bakış açısı sunar.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve dersin yönlendirilmesi,Amerikan Dş Politikasında Teoriler,
Amerikan Ayrıksıcılığı,ABD iktidara yükselişi: 1776-1945,
Bir süper gücün ekonomik yükselişi:
Washington'dan Trump'a,
Dış politika yapımında yurtiçi etkiler,
Medya ve ABD Dış Politikası,Ara Sınav,
ABD'nin Ortadoğu'daki Dış Politikası,
ABD Dış Politikası ve AB ve Avrupa,
Dış Politika ve Rusya,
Dış Politika ve Asya-Pasifik,
Latin Amerika ve Afrika'da ABD Dış Politikası,Latin Amerika ve Afrika'da Amerikan Dış Politikası,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler, -Amerikan dış politikasının temel kavramlarını ve gelişmelerini tartışabilir. -Amerikan dış politikası yapımında ana süreçlerin, aktörlerin, kurumların ve etkileşimlerin rollerini açıklayıp tartışabilir. -Başkanın, Kongre'nin, ABD Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıklarının ve diğer bürokratik kurumların, siyasi partilerin ve seçimlerin dış ilişkilerdeki etkisini ve rolünü açıklayabilir ve tartışabilir. -Çağdaş ve geçmiş Amerikan siyasetini ve Amerika'nın dünyadaki diplomatik bağlarıyla ilişkisini anlayacak analitik beceri geliştirebilir. -Amerikan dış politikasını anlayacak ve analiz edecek teorik bir çerçeve geliştirebilir. -Öğrenciler Amerikan federal anayasal sistemini, kuvvetler ayrımını ve bunun dış politika yapımındaki özgün sonuçlarını anlayabilir ve -Avrupa, SSCB/Rusya, Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş-sonrası Amerikan dış politikasının açıklamasını ve kavrayışını geliştirebilir.10, 12, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve dersin yönlendirilmesi
2Amerikan Dş Politikasında Teoriler-
3
Amerikan Ayrıksıcılığı
4ABD iktidara yükselişi: 1776-1945
5
Bir süper gücün ekonomik yükselişi:
Washington'dan Trump'a
6
Dış politika yapımında yurtiçi etkiler
7
Medya ve ABD Dış Politikası
8Ara Sınav
9
ABD'nin Ortadoğu'daki Dış Politikası
10
ABD Dış Politikası ve AB ve Avrupa
11
Dış Politika ve Rusya
12
Dış Politika ve Asya-Pasifik
13
Latin Amerika ve Afrika'da ABD Dış Politikası
14Latin Amerika ve Afrika'da Amerikan Dış Politikası-
15Final Sınavı-
Kaynak
Michael Cox and Doug Stokes, US Foreign Policy, (Textbook), Third edition, Oxford University Press, 2012. Ek makaleler ve PowerPoint sunumları.
Ek makaleler verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı15555
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(167/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASIINT3210371Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Helin SARI ERTEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Amerikan dış politikasının tanımlayıcı ve teorik bir analizini sağlar. Dünyanın önde gelen ve yönlendirici küresel gücü olarak ABD ve onun dış politikası, dünyadaki siyasi ve akademik çevrelerde büyük bir ilgi ve alaka kaynağıdır. Bu ders Amerikan dış politikasının iç ve dış kaynaklarını, bunun oluşturulmasında çağdaş ve tarihi bağlamlarda etkili olan kurumları ve kişileri tetkik eder. Bu ders Amerikan dış politika gündeminin şekillenmesinde rolü veya etkisi olan iç ekonomik, kültürel, sosyal faktörleri de içerir. Amerika'nın uluslararası ilişkilerinde hayati rol oynayan uluslararası sistemdeki gelişmeler ve diğer küresel ve bölgesel güçler bu dersin odaklarındandır. Bu ders, Amerikan dış politikası yapımındaki önemli teoriler, yaklaşımlar, kavramlar ve argümanlar için bir genel bakış açısı sunar.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve dersin yönlendirilmesi,Amerikan Dş Politikasında Teoriler,
Amerikan Ayrıksıcılığı,ABD iktidara yükselişi: 1776-1945,
Bir süper gücün ekonomik yükselişi:
Washington'dan Trump'a,
Dış politika yapımında yurtiçi etkiler,
Medya ve ABD Dış Politikası,Ara Sınav,
ABD'nin Ortadoğu'daki Dış Politikası,
ABD Dış Politikası ve AB ve Avrupa,
Dış Politika ve Rusya,
Dış Politika ve Asya-Pasifik,
Latin Amerika ve Afrika'da ABD Dış Politikası,Latin Amerika ve Afrika'da Amerikan Dış Politikası,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler, -Amerikan dış politikasının temel kavramlarını ve gelişmelerini tartışabilir. -Amerikan dış politikası yapımında ana süreçlerin, aktörlerin, kurumların ve etkileşimlerin rollerini açıklayıp tartışabilir. -Başkanın, Kongre'nin, ABD Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıklarının ve diğer bürokratik kurumların, siyasi partilerin ve seçimlerin dış ilişkilerdeki etkisini ve rolünü açıklayabilir ve tartışabilir. -Çağdaş ve geçmiş Amerikan siyasetini ve Amerika'nın dünyadaki diplomatik bağlarıyla ilişkisini anlayacak analitik beceri geliştirebilir. -Amerikan dış politikasını anlayacak ve analiz edecek teorik bir çerçeve geliştirebilir. -Öğrenciler Amerikan federal anayasal sistemini, kuvvetler ayrımını ve bunun dış politika yapımındaki özgün sonuçlarını anlayabilir ve -Avrupa, SSCB/Rusya, Ortadoğu, Latin Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş-sonrası Amerikan dış politikasının açıklamasını ve kavrayışını geliştirebilir.10, 12, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve dersin yönlendirilmesi
2Amerikan Dş Politikasında Teoriler-
3
Amerikan Ayrıksıcılığı
4ABD iktidara yükselişi: 1776-1945
5
Bir süper gücün ekonomik yükselişi:
Washington'dan Trump'a
6
Dış politika yapımında yurtiçi etkiler
7
Medya ve ABD Dış Politikası
8Ara Sınav
9
ABD'nin Ortadoğu'daki Dış Politikası
10
ABD Dış Politikası ve AB ve Avrupa
11
Dış Politika ve Rusya
12
Dış Politika ve Asya-Pasifik
13
Latin Amerika ve Afrika'da ABD Dış Politikası
14Latin Amerika ve Afrika'da Amerikan Dış Politikası-
15Final Sınavı-
Kaynak
Michael Cox and Doug Stokes, US Foreign Policy, (Textbook), Third edition, Oxford University Press, 2012. Ek makaleler ve PowerPoint sunumları.
Ek makaleler verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54