Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ INT1123560Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerinin, C. Wright Mills’in (1916-1962) terimleriyle, “kişisel problemlerin” ardında yatan “kamusal sorunları” daha iyi anlamalarına yardımcı olacak gerekli sosyolojik araçları edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek","Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek","Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür","Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi","Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar","Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri","Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü",“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”,“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

,"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü","Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti","Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası","Küresel Eşitsizliği Anlamak",“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, temel sosyolojik yaklaşımları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, sosyolojide kullanılan farklı metodolojik yaklaşımları değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, yerel ve küresel kültürler arasında bağlantı kurabilecek ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini yorumlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
4. Öğrenci; aile, eğitim ve din gibi sosyalleşmenin temel unsurlarını tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; sosyolojik bir perspektiften, sapma ve suçun ortaya çıkışına ilişkin eleştirel bir genel bakış elde edebilecek ve ayrıca toplumsal hareketlerin nasıl işlediğine dair anlayışımızı şekillendiren çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.1, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3C
6. Öğrenci; ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırksal eşitsizliklerin yanı sıra, küreselleşmenin hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkilerini sosyolojik olarak eleştirebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, kitle iletişim araçlarının toplumun tüm yönleri üzerindeki etkisi ve nüfus ile çevre arasındaki sorunlu ilişki gibi güncel konuları sosyolojik olarak tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek"Bölüm 1 s. 3-27 Mills, Bölüm 1 s. 3-24 ve Ek s. 195-226
2"Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek"Bölüm 2 s. 29-55
3"Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür"Bölüm 3 s. 57-77
4"Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi"Bölüm 4 s. 79-103
5"Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar"Bölüm 10 s. 243-263
6"Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri"Bölüm 11 s. 265-291
7"Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü"Bölüm 13 s. 319-341
8“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”Bölüm 12 s. 293-317
9“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

Bölüm 5 s. 105-127 ve Bölüm 16 s. 391-413
10"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü"Bölüm 6 s. 129-159
11"Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti"Bölüm 7 s. 161-181
12"Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası"Bölüm 8 s. 183-211
13"Küresel Eşitsizliği Anlamak"Bölüm 9 s. 213-241
14“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
Bölüm 14 s. 343-365 ve Bölüm 15 s. 367-389
Kaynak
Quan-Haase, A., & Tepperman, L. (2018). Real-life sociology: A Canadian approach (1st ed.). Oxford University Press. Mills, C. W. (2000). The sociological imagination. Oxford University Press. (Original work published 1959) Bölüm 1: “The Promise” ve Ek: “On Intellectual Craftmanship”
Ek okumalar, yukarıdaki gerekli ders kitabının (2018) “Daha İleriye: Önerilen Okumalar” kısımlarında listelenen önerilerdir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ INT1123560Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin temel amacı; psikoloji öğrencilerinin, C. Wright Mills’in (1916-1962) terimleriyle, “kişisel problemlerin” ardında yatan “kamusal sorunları” daha iyi anlamalarına yardımcı olacak gerekli sosyolojik araçları edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; "Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek","Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek","Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür","Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi","Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar","Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri","Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü",“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”,“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

,"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü","Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti","Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası","Küresel Eşitsizliği Anlamak",“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, temel sosyolojik yaklaşımları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
2. Öğrenci, sosyolojide kullanılan farklı metodolojik yaklaşımları değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
3. Öğrenci, yerel ve küresel kültürler arasında bağlantı kurabilecek ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini yorumlayabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
4. Öğrenci; aile, eğitim ve din gibi sosyalleşmenin temel unsurlarını tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 8C
5. Öğrenci; sosyolojik bir perspektiften, sapma ve suçun ortaya çıkışına ilişkin eleştirel bir genel bakış elde edebilecek ve ayrıca toplumsal hareketlerin nasıl işlediğine dair anlayışımızı şekillendiren çeşitli teorik yaklaşımları karşılaştırabilecektir.1, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3C
6. Öğrenci; ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırksal eşitsizliklerin yanı sıra, küreselleşmenin hem yüksek gelirli hem de düşük gelirli ülkeler üzerindeki etkilerini sosyolojik olarak eleştirebilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
7. Öğrenci, kitle iletişim araçlarının toplumun tüm yönleri üzerindeki etkisi ve nüfus ile çevre arasındaki sorunlu ilişki gibi güncel konuları sosyolojik olarak tartışabilecektir.1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Tam Öğrenme Modeli, 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1"Sosyolojik Hayal Gücüne İlham Vermek"Bölüm 1 s. 3-27 Mills, Bölüm 1 s. 3-24 ve Ek s. 195-226
2"Gerçek Dünyayı Sosyolojik Olarak Ölçmek"Bölüm 2 s. 29-55
3"Gerçeği Görmenin Yolları Olarak Kültür"Bölüm 3 s. 57-77
4"Çocukların Sosyalleşme Yoluyla Sosyal Varlık Hâline Getirilmesi"Bölüm 4 s. 79-103
5"Aileler, Yaş Grupları ve Sosyal Kalıplar"Bölüm 10 s. 243-263
6"Okul ve Örgün Eğitim Deneyimleri"Bölüm 11 s. 265-291
7"Dini Fikirlerin ve Kurumların Gücü"Bölüm 13 s. 319-341
8“Gerçek Yaşamda Çalışma ve Ekonomi”Bölüm 12 s. 293-317
9“Sapma ve Suçun Toplumsal İnşası" ve “Toplumsal Hareketler ve Kolektif Eylem”

Bölüm 5 s. 105-127 ve Bölüm 16 s. 391-413
10"Ekonomik Eşitsizlik ve Sınıf Sömürüsü"Bölüm 6 s. 129-159
11"Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsiyet Hâkimiyeti"Bölüm 7 s. 161-181
12"Irksallaştırma ve Toplumsal Marjinalliğin İnşası"Bölüm 8 s. 183-211
13"Küresel Eşitsizliği Anlamak"Bölüm 9 s. 213-241
14“Küresel Çağda Kitle ve Sosyal Medya” ve “Nüfus ve Çevre Üzerindeki Sosyal Etkiler”
Bölüm 14 s. 343-365 ve Bölüm 15 s. 367-389
Kaynak
Quan-Haase, A., & Tepperman, L. (2018). Real-life sociology: A Canadian approach (1st ed.). Oxford University Press. Mills, C. W. (2000). The sociological imagination. Oxford University Press. (Original work published 1959) Bölüm 1: “The Promise” ve Ek: “On Intellectual Craftmanship”
Ek okumalar, yukarıdaki gerekli ders kitabının (2018) “Daha İleriye: Önerilen Okumalar” kısımlarında listelenen önerilerdir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54