Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEMOKRASİ VE OTOKRASİINT4213313Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans öğrencilerinin demokratik ve otokratik siyasi rejimler hakkında temel meseleleri ve bilimsel çalışmaları irdelemek için tasarlanmıştır. Demokrasi nedir? Bir siyasi rejim neye göre demokrasi ya da otokrasi olarak sınıflandırılır? Neden bazı ülkeler demokratik, diğerleri değildir? Demokrasiler neden ve nasıl ortadan kalkar? Günümüzde demokratik gerileme olarak adlandırılan olgu hakkında ne biliyoruz? Ders boyunca başlıca bu sorular, siyaset bilimi yazınındaki temel kavram, teori ve ampirik çalışmalar ışığında tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; ,,,,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Demokrasinin çeşitli tanımlarını ve farklı ölçme yollarını öğrenir; bir siyasi rejimin hangi kriterlere göre demokrasi olarak sınıflandırılabileceğini özetler, bu kriterlere göre örnek siyasi rejimlerin nasıl sınıflandırılabileceğini açıklar.10, 13, 14, 19, 23, 5, 9A, E
Otokratik bir rejimin ne olduğunu ve temel özelliklerini tanımlar, farklı otokratik rejim türlerini karşılaştırır.10, 13, 16, 19, 6, 9A
Demokratik konsolidasyon ve siyasi kültür kavramlarını tanımlar, bunlar ile demokrasinin idamesi arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 16, 6, 9A
Siyasi rejimleri demokrasi-otokrasi spektrumu doğrultusunda konumlandırır, hibrit rejimleri örneklendirir.10, 16, 19, 6, 9A
Demokratikleşme olgusunu tanımlar, farklı teorik açıklamaları özetler.10, 16, 19, 6, 9A
Demokrasilerin neden ve nasıl çöktüğünü açıklar, ilgili örnekleri tartışır.10, 16, 9A
Siyasete askeri müdahalenin farklı yollarını tanımlar, bunların demokrasinin geleceği üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini özetler.10, 16, 19, 9A
Yönetişim kavramını öğrenir, bununla siyasi rejimler arasındaki ilişkiyi irdeler ve farklı siyasi rejimlerin ekonomi, sosyal refah ya fa uluslararası ilişkiler açısından kabiliyet ve performanslarını karşılaştırır.10, 16, 9A
Popülizm, kutuplaşma ve yolsuzluk kavramlarını tanır, bunlar ile demokratik gerileme ya da çöküş arasındaki ilişkileri açıklar ve örneklendirir.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kaynak
Çeşitli makale ve kitap bölümlerinden oluşturulmuş okuma listesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEMOKRASİ VE OTOKRASİINT4213313Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ATEŞ EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders lisans öğrencilerinin demokratik ve otokratik siyasi rejimler hakkında temel meseleleri ve bilimsel çalışmaları irdelemek için tasarlanmıştır. Demokrasi nedir? Bir siyasi rejim neye göre demokrasi ya da otokrasi olarak sınıflandırılır? Neden bazı ülkeler demokratik, diğerleri değildir? Demokrasiler neden ve nasıl ortadan kalkar? Günümüzde demokratik gerileme olarak adlandırılan olgu hakkında ne biliyoruz? Ders boyunca başlıca bu sorular, siyaset bilimi yazınındaki temel kavram, teori ve ampirik çalışmalar ışığında tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; ,,,,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Demokrasinin çeşitli tanımlarını ve farklı ölçme yollarını öğrenir; bir siyasi rejimin hangi kriterlere göre demokrasi olarak sınıflandırılabileceğini özetler, bu kriterlere göre örnek siyasi rejimlerin nasıl sınıflandırılabileceğini açıklar.10, 13, 14, 19, 23, 5, 9A, E
Otokratik bir rejimin ne olduğunu ve temel özelliklerini tanımlar, farklı otokratik rejim türlerini karşılaştırır.10, 13, 16, 19, 6, 9A
Demokratik konsolidasyon ve siyasi kültür kavramlarını tanımlar, bunlar ile demokrasinin idamesi arasındaki ilişkileri açıklar.10, 13, 16, 6, 9A
Siyasi rejimleri demokrasi-otokrasi spektrumu doğrultusunda konumlandırır, hibrit rejimleri örneklendirir.10, 16, 19, 6, 9A
Demokratikleşme olgusunu tanımlar, farklı teorik açıklamaları özetler.10, 16, 19, 6, 9A
Demokrasilerin neden ve nasıl çöktüğünü açıklar, ilgili örnekleri tartışır.10, 16, 9A
Siyasete askeri müdahalenin farklı yollarını tanımlar, bunların demokrasinin geleceği üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini özetler.10, 16, 19, 9A
Yönetişim kavramını öğrenir, bununla siyasi rejimler arasındaki ilişkiyi irdeler ve farklı siyasi rejimlerin ekonomi, sosyal refah ya fa uluslararası ilişkiler açısından kabiliyet ve performanslarını karşılaştırır.10, 16, 9A
Popülizm, kutuplaşma ve yolsuzluk kavramlarını tanır, bunlar ile demokratik gerileme ya da çöküş arasındaki ilişkileri açıklar ve örneklendirir.10, 16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kaynak
Çeşitli makale ve kitap bölümlerinden oluşturulmuş okuma listesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54