Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİINT2214738Bahar Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma Yöntem ve Teknikleri alanında öncelikle bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri ve önemli kavramlarını öğrenerek, araştırma planı, varsayımı, gözlem, soru/anket hazırlama, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, araştırma raporunun hazırlanması konuları incelenmektedir. Bu dersin en önemli hedefi öğrencilere bilimsel araştırma zihniyetini kazandıracak, yapacakları her türlü araştırmada kavramsal, yöntem ve yaklaşımsal açılardan bilgili ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Sosyal bilimlerde iki ana yaklaşım olan nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede öğrenci farklı yöntemlerin hangi şartlarda, nasıl kullanılıp, nasıl yorumlanacağı hususunda bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, uygulama yetkinliği sağlamak için, hazır paket programları arasında en yaygın kullanılanlardan birisi olan STATA uygulamalarına da yer verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı,Siyaset Biliminde Ampirik Yaklaşım,Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taraması,Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler ,Araştırma Sürecinde Ölçüm ,Araştırma Tasarımı,Örneklem,Gözlem tekniği,Bir teknik olarak belge analizi,Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Teknikleri,Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklar,İstatistikte Çıkarım Yapma ,İki değişken arasındaki ilişkinin analizi,Çoklu değişkenli analiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntem ve teknikleri alanında temel kavramları tanır10, 16, 9C, G
2. Araştırma raporu hazırlama becerisi gelişir10, 9C, G
3. Hipotez kurmanın mantığını öğrenir10, 9C, G
4. Anket ve mülakat teknikleri becerisi kazanır10, 16, 9C, G
5. Kütüphane ve internet gibi farklı araçları kullanarak veri toplama becerisi edinir10, 9C, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin TanıtımıAlıştırma kitabından ödevler
2Siyaset Biliminde Ampirik YaklaşımAlıştırma kitabından ödev
3Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taramasıalıştırma kitabından ödev
4Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler alıştırma kitabından ödev
5Araştırma Sürecinde Ölçüm alıştırma kitabından ödev
6Araştırma Tasarımıalıştırma kitabından ödev
7Örneklemalıştırma kitabından ödev
8Gözlem tekniğialıştırma kitabından ödev
9Bir teknik olarak belge analizialıştırma kitabından ödev
10Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Tekniklerialıştırma kitabından ödev
11Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklaralıştırma kitabından ödev
12İstatistikte Çıkarım Yapma alıştırma kitabından ödev
13İki değişken arasındaki ilişkinin analizialıştırma kitabından ödev
14Çoklu değişkenli analizalıştırma kitabından ödev
Kaynak
Zorunlu: 1-) Political Science Research Methods, (2016). (8th edition); Janet Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, Jason D. Mycoff 2-) Working with Political Science Research Methods: Problems and Exercises, (2016). (4th edition); Jason D. Mycoff
1-) Investigating the Social World: The Process and Practice of Research, Russell K. Schutt, 2015, 8th Edition, Sage Press. 2-) Alıştırma Kitabı 2-) Günlük gazeteler 3-) Akademik dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6318
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı414
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15050
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(168/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİINT2214738Bahar Dönemi4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma Yöntem ve Teknikleri alanında öncelikle bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri ve önemli kavramlarını öğrenerek, araştırma planı, varsayımı, gözlem, soru/anket hazırlama, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, araştırma raporunun hazırlanması konuları incelenmektedir. Bu dersin en önemli hedefi öğrencilere bilimsel araştırma zihniyetini kazandıracak, yapacakları her türlü araştırmada kavramsal, yöntem ve yaklaşımsal açılardan bilgili ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Sosyal bilimlerde iki ana yaklaşım olan nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede öğrenci farklı yöntemlerin hangi şartlarda, nasıl kullanılıp, nasıl yorumlanacağı hususunda bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, uygulama yetkinliği sağlamak için, hazır paket programları arasında en yaygın kullanılanlardan birisi olan STATA uygulamalarına da yer verilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı,Siyaset Biliminde Ampirik Yaklaşım,Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taraması,Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler ,Araştırma Sürecinde Ölçüm ,Araştırma Tasarımı,Örneklem,Gözlem tekniği,Bir teknik olarak belge analizi,Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Teknikleri,Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklar,İstatistikte Çıkarım Yapma ,İki değişken arasındaki ilişkinin analizi,Çoklu değişkenli analiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma yöntem ve teknikleri alanında temel kavramları tanır10, 16, 9C, G
2. Araştırma raporu hazırlama becerisi gelişir10, 9C, G
3. Hipotez kurmanın mantığını öğrenir10, 9C, G
4. Anket ve mülakat teknikleri becerisi kazanır10, 16, 9C, G
5. Kütüphane ve internet gibi farklı araçları kullanarak veri toplama becerisi edinir10, 9C, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:C: Çoktan Seçmeli Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin TanıtımıAlıştırma kitabından ödevler
2Siyaset Biliminde Ampirik YaklaşımAlıştırma kitabından ödev
3Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taramasıalıştırma kitabından ödev
4Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler alıştırma kitabından ödev
5Araştırma Sürecinde Ölçüm alıştırma kitabından ödev
6Araştırma Tasarımıalıştırma kitabından ödev
7Örneklemalıştırma kitabından ödev
8Gözlem tekniğialıştırma kitabından ödev
9Bir teknik olarak belge analizialıştırma kitabından ödev
10Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Tekniklerialıştırma kitabından ödev
11Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklaralıştırma kitabından ödev
12İstatistikte Çıkarım Yapma alıştırma kitabından ödev
13İki değişken arasındaki ilişkinin analizialıştırma kitabından ödev
14Çoklu değişkenli analizalıştırma kitabından ödev
Kaynak
Zorunlu: 1-) Political Science Research Methods, (2016). (8th edition); Janet Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, Jason D. Mycoff 2-) Working with Political Science Research Methods: Problems and Exercises, (2016). (4th edition); Jason D. Mycoff
1-) Investigating the Social World: The Process and Practice of Research, Russell K. Schutt, 2015, 8th Edition, Sage Press. 2-) Alıştırma Kitabı 2-) Günlük gazeteler 3-) Akademik dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54