Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞINT1222740Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram, kuram, aktör, sistem ve uygulamalarının kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası İlişkilere Giriş: İçerik, kuram, aktör, analiz düzeyleri, coğrafya ve tarihsellik,Güç Siyaseti ve Realizm: Güç, müzakere, uluslararası sistem ve ittifaklar,Güç Siyasetinin Alternatifleri: Liberalizm, feminizm, inşacılık, postmodernizm, barış çalışmaları,Dış Politika: Karar alma süreçleri, devlet içi aktörler, demokrasi ve dış politika,Uluslararası Çatışma: Savaş sebebi, çıkar çatışması, fikir çatışması, çıkar araçları,Askeri kuvvet: Kuvvet kullanımı, konvansiyonel olan ve olmayan araçlar,Uluslararası Örgütler ve Uluslararası Hukuk: Dünya düzeni, BM, Uluslararası Hukukun kaynakları ve uygulamaları,Uluslararası Politik Ekonomi: Uluslararası ticaret ve güvenlik, piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri,Para ve İş: Kur sistemi, devlet finansmanı, çok uluslu iş yaşamı.,Entegrasyon: Entegrasyon kuramı, AB, bilginin gücü, uluslararası kültür,Çevre ve nüfus: Karşılıklı bağımlılık ve çevre, doğal kaynaklar, enerji, nüfus, göç,Kuzey- Güney ilişkileri: Fakirlik, birikim kuramları, bağımlılık, küreselleşme, devrimler ve toplumsal hareketler,Uluslararası Kalkınma: Ekonomik büyüme ve kalkınma, endüstrileşme, kuzey-güney ticareti, dış yardımlar,Uluslararası İlişkilerin Gelecek Yönelimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Uluslararası İlişkilerin tarihsel gelişimini analiz eder10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.1- Uluslararası İlişkiler disiplininin tarihsel gelişimini dönemlere ve kuramlara göre kategorize eder. 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.2- Uluslararası sistemlerin tarihsel dönüşümlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.3- Uluslararası İlişkilerin gelecekte nasıl bir devinim göstereceğine yönelik analiz yapar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2-Uluslararası İlişkilerle ilgili vaka ve alan analizi yapar: 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.1- Aktör ve analiz düzeyi seçimi yapar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.2- Uluslararası İlişkilerin anlanması ve yorumlanması için gerekli kavramları kullanır. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.3- Uluslararası İlişkilerde devlet ve devlet dışı aktörlerin oluşturduğu süreçleri tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.4- Uluslararası siyaset, uluslararası örgütler ve uluslararası hukuk arasındaki etkileşimi saptar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.5- Uluslararası İlişkilerin ekonomi, siyaset, teknoloji ve çevre gibi diğer alanlarla nasıl etkileştiğini saptar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3-Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve kuramlarını analitik araçlar olarak kullanır: 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.1- Uluslararası İlişkiler kuramlarını açıklarken teorinin geçerliğini güçlendiren ya da zayıflatan önermelerde bulunur; örnek ve emsallerden faydalanır.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.2- Farklı kuramların seçili vakada geçerliklerini tartışır ve uygular.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.3- Uluslararası İlişkilerin gündemini oluşturan olayları kuramsal bakış açısıyla anlamlandırır ve tartışır.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4- Uluslararası İlişkilerde sorun tespiti yapar ve çözüm alternatifleri üretir.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.1- Sorun tespitinde ilgili aktörleri ve etkileşim biçimlerini saptar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.2- Alternatif çözümler yolundaki olası güçlükleri ve kolaylaştırıcı faktörleri kategorize eder.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.3- Farklı çözümlerin aktörlerin beklentilerini hangi oranda karşılayacağının süreçle ilişkisini tahlil eder.10, 13, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası İlişkilere Giriş: İçerik, kuram, aktör, analiz düzeyleri, coğrafya ve tarihsellikUluslararası İlişkilerin kavramsal ve tarihsel tanımları
2Güç Siyaseti ve Realizm: Güç, müzakere, uluslararası sistem ve ittifaklarUluslararası İlişkiler kuramlarına giriş
3Güç Siyasetinin Alternatifleri: Liberalizm, feminizm, inşacılık, postmodernizm, barış çalışmalarıUluslararası İlişkiler alternatif kuramlarının karşılıştırılması
4Dış Politika: Karar alma süreçleri, devlet içi aktörler, demokrasi ve dış politikaDış politika iç politika ilişkisinin tahlili
5Uluslararası Çatışma: Savaş sebebi, çıkar çatışması, fikir çatışması, çıkar araçlarıÇatışma, savaş ve barış kavramlarının uluslararası hukuk ve siyasetteki konumu
6Askeri kuvvet: Kuvvet kullanımı, konvansiyonel olan ve olmayan araçlarKonvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kuvvet tanımları
7Uluslararası Örgütler ve Uluslararası Hukuk: Dünya düzeni, BM, Uluslararası Hukukun kaynakları ve uygulamalarıUluslararası kurumlar ve uluslararası hukuk ilişkiselliği
8Uluslararası Politik Ekonomi: Uluslararası ticaret ve güvenlik, piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleriUluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari yönden tanımlanması
9Para ve İş: Kur sistemi, devlet finansmanı, çok uluslu iş yaşamı.Kur ve uluslararası ticaret rejimleri
10Entegrasyon: Entegrasyon kuramı, AB, bilginin gücü, uluslararası kültürEntegrasyon kuramları
11Çevre ve nüfus: Karşılıklı bağımlılık ve çevre, doğal kaynaklar, enerji, nüfus, göçUluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık unsurları
12Kuzey- Güney ilişkileri: Fakirlik, birikim kuramları, bağımlılık, küreselleşme, devrimler ve toplumsal hareketlerUluslararası ekonomik ilişkilerde küreselleşme ve yerelleşme etkisi
13Uluslararası Kalkınma: Ekonomik büyüme ve kalkınma, endüstrileşme, kuzey-güney ticareti, dış yardımlarKalkınma ve ekonomik büyüme kavramları
14Uluslararası İlişkilerin Gelecek YönelimiUluslararsı ilişkilerin tarihsel ve güncel gelişimi
Kaynak
Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pavehouse, Intarnational Relations, Pearson Education. 2014.
Stephen Walt, The Relationship between Theory and Policy in International Relations. Annual Review of Political Science 8, 2005: 23–48. Robert Art and Robert Jervis, eds. International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. Longman, 2006. James Dougherty, and Robert L. Pfaltzgraff. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. Longman, 2001. Michael Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism. Norton, 1997. Robert C. North, War, Peace, Survival: Global Politics and Conceptual Synthesis. Westview, 1990. Dower, Nigel. An Introduction to Global Citizenship. Edinburgh, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme144
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı51050
Genel Sınav ve Hazırlığı61060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(156/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞINT1222740Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram, kuram, aktör, sistem ve uygulamalarının kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası İlişkilere Giriş: İçerik, kuram, aktör, analiz düzeyleri, coğrafya ve tarihsellik,Güç Siyaseti ve Realizm: Güç, müzakere, uluslararası sistem ve ittifaklar,Güç Siyasetinin Alternatifleri: Liberalizm, feminizm, inşacılık, postmodernizm, barış çalışmaları,Dış Politika: Karar alma süreçleri, devlet içi aktörler, demokrasi ve dış politika,Uluslararası Çatışma: Savaş sebebi, çıkar çatışması, fikir çatışması, çıkar araçları,Askeri kuvvet: Kuvvet kullanımı, konvansiyonel olan ve olmayan araçlar,Uluslararası Örgütler ve Uluslararası Hukuk: Dünya düzeni, BM, Uluslararası Hukukun kaynakları ve uygulamaları,Uluslararası Politik Ekonomi: Uluslararası ticaret ve güvenlik, piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri,Para ve İş: Kur sistemi, devlet finansmanı, çok uluslu iş yaşamı.,Entegrasyon: Entegrasyon kuramı, AB, bilginin gücü, uluslararası kültür,Çevre ve nüfus: Karşılıklı bağımlılık ve çevre, doğal kaynaklar, enerji, nüfus, göç,Kuzey- Güney ilişkileri: Fakirlik, birikim kuramları, bağımlılık, küreselleşme, devrimler ve toplumsal hareketler,Uluslararası Kalkınma: Ekonomik büyüme ve kalkınma, endüstrileşme, kuzey-güney ticareti, dış yardımlar,Uluslararası İlişkilerin Gelecek Yönelimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Uluslararası İlişkilerin tarihsel gelişimini analiz eder10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.1- Uluslararası İlişkiler disiplininin tarihsel gelişimini dönemlere ve kuramlara göre kategorize eder. 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.2- Uluslararası sistemlerin tarihsel dönüşümlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
1.3- Uluslararası İlişkilerin gelecekte nasıl bir devinim göstereceğine yönelik analiz yapar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2-Uluslararası İlişkilerle ilgili vaka ve alan analizi yapar: 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.1- Aktör ve analiz düzeyi seçimi yapar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.2- Uluslararası İlişkilerin anlanması ve yorumlanması için gerekli kavramları kullanır. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.3- Uluslararası İlişkilerde devlet ve devlet dışı aktörlerin oluşturduğu süreçleri tanımlar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.4- Uluslararası siyaset, uluslararası örgütler ve uluslararası hukuk arasındaki etkileşimi saptar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
2.5- Uluslararası İlişkilerin ekonomi, siyaset, teknoloji ve çevre gibi diğer alanlarla nasıl etkileştiğini saptar. 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3-Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve kuramlarını analitik araçlar olarak kullanır: 10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.1- Uluslararası İlişkiler kuramlarını açıklarken teorinin geçerliğini güçlendiren ya da zayıflatan önermelerde bulunur; örnek ve emsallerden faydalanır.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.2- Farklı kuramların seçili vakada geçerliklerini tartışır ve uygular.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
3.3- Uluslararası İlişkilerin gündemini oluşturan olayları kuramsal bakış açısıyla anlamlandırır ve tartışır.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4- Uluslararası İlişkilerde sorun tespiti yapar ve çözüm alternatifleri üretir.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.1- Sorun tespitinde ilgili aktörleri ve etkileşim biçimlerini saptar.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.2- Alternatif çözümler yolundaki olası güçlükleri ve kolaylaştırıcı faktörleri kategorize eder.10, 13, 14, 16, 4, 9A, E
4.3- Farklı çözümlerin aktörlerin beklentilerini hangi oranda karşılayacağının süreçle ilişkisini tahlil eder.10, 13, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası İlişkilere Giriş: İçerik, kuram, aktör, analiz düzeyleri, coğrafya ve tarihsellikUluslararası İlişkilerin kavramsal ve tarihsel tanımları
2Güç Siyaseti ve Realizm: Güç, müzakere, uluslararası sistem ve ittifaklarUluslararası İlişkiler kuramlarına giriş
3Güç Siyasetinin Alternatifleri: Liberalizm, feminizm, inşacılık, postmodernizm, barış çalışmalarıUluslararası İlişkiler alternatif kuramlarının karşılıştırılması
4Dış Politika: Karar alma süreçleri, devlet içi aktörler, demokrasi ve dış politikaDış politika iç politika ilişkisinin tahlili
5Uluslararası Çatışma: Savaş sebebi, çıkar çatışması, fikir çatışması, çıkar araçlarıÇatışma, savaş ve barış kavramlarının uluslararası hukuk ve siyasetteki konumu
6Askeri kuvvet: Kuvvet kullanımı, konvansiyonel olan ve olmayan araçlarKonvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kuvvet tanımları
7Uluslararası Örgütler ve Uluslararası Hukuk: Dünya düzeni, BM, Uluslararası Hukukun kaynakları ve uygulamalarıUluslararası kurumlar ve uluslararası hukuk ilişkiselliği
8Uluslararası Politik Ekonomi: Uluslararası ticaret ve güvenlik, piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleriUluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari yönden tanımlanması
9Para ve İş: Kur sistemi, devlet finansmanı, çok uluslu iş yaşamı.Kur ve uluslararası ticaret rejimleri
10Entegrasyon: Entegrasyon kuramı, AB, bilginin gücü, uluslararası kültürEntegrasyon kuramları
11Çevre ve nüfus: Karşılıklı bağımlılık ve çevre, doğal kaynaklar, enerji, nüfus, göçUluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık unsurları
12Kuzey- Güney ilişkileri: Fakirlik, birikim kuramları, bağımlılık, küreselleşme, devrimler ve toplumsal hareketlerUluslararası ekonomik ilişkilerde küreselleşme ve yerelleşme etkisi
13Uluslararası Kalkınma: Ekonomik büyüme ve kalkınma, endüstrileşme, kuzey-güney ticareti, dış yardımlarKalkınma ve ekonomik büyüme kavramları
14Uluslararası İlişkilerin Gelecek YönelimiUluslararsı ilişkilerin tarihsel ve güncel gelişimi
Kaynak
Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pavehouse, Intarnational Relations, Pearson Education. 2014.
Stephen Walt, The Relationship between Theory and Policy in International Relations. Annual Review of Political Science 8, 2005: 23–48. Robert Art and Robert Jervis, eds. International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. Longman, 2006. James Dougherty, and Robert L. Pfaltzgraff. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. Longman, 2001. Michael Doyle, Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism. Norton, 1997. Robert C. North, War, Peace, Survival: Global Politics and Conceptual Synthesis. Westview, 1990. Dower, Nigel. An Introduction to Global Citizenship. Edinburgh, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54