Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASETINT3210369Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, feminiz ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına bir giriş dersidir. Amacı, dersi alan öğrencilere toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin siyaseti nasıl şekillendirdiğini ve siyasetten nasıl şekillendiğini aktarmaktır. Dersi alan öğrenciler, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ataerkillik, iktidar gibi kavramlar başta olmak üzere farklı kavramlara dair bilgilerini arttıracaklar, siyaset ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi anlayacaklar ve siyasetin toplumsal cinsiyet körü olarak yansıtılmasına eleştirel bir görüş geliştirebileceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; ,Türkiye'de Kadın hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi,Week 1: Introduction: What is sex? What is gender? What do we mean by gender equality?,Feminist IR teori, metodoloji ve epistemoloji: Farklı Ne söylüyorlar?,Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınların Siyasal katılımı I,Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınları kim temsil etmeli?,Ekonomide Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet, Global Güvenlik, Savaşlar ve Barış,Sınav öncesi tekrar ,ARASINAV,Türkiye'de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi ,FİLM GÖSTERİMİ,Kitap sunumu ve tartışmaları,Kitap sunumu ve tartışmalar,Kitap Sunumu ve Tartışmalar,Kitap Sunumu ve Tartışmalar,Sınav öncesi tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramlarını tanımlar farkını açıklar.
Ataerkil toplumu tanımlar ataerkil toplum özelliklerini sıralar.
Siyasetin farklı alt alanlarını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla analiz eder.
Savaş, ekonomi, günlük yaşama dair politikaların cinsiyetleri nasıl farklı etkilediğini tartışır.
Toplumsal cinsiyete duyarlı politikayı açıklar ve bu perspektiften politikaları analiz eder.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0
0Türkiye'de Kadın hareketi ve Toplumsal Cinsiyet RejimiHaftalık Okumalar
1Week 1: Introduction: What is sex? What is gender? What do we mean by gender equality?
2Feminist IR teori, metodoloji ve epistemoloji: Farklı Ne söylüyorlar?haftalık okumalar
3Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınların Siyasal katılımı I
4Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınları kim temsil etmeli?Haftalık okumalar
5Ekonomide Toplumsal CinsiyetHaftalık Okumalar
6Toplumsal Cinsiyet, Global Güvenlik, Savaşlar ve BarışHaftalık Okumalar
7Sınav öncesi tekrar
8ARASINAV
9Türkiye'de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi Haftalık okumalar
10FİLM GÖSTERİMİ
11Kitap sunumu ve tartışmaları
12Kitap sunumu ve tartışmalar
13Kitap Sunumu ve Tartışmalar
14Kitap Sunumu ve Tartışmalar
15Sınav öncesi tekrar
Kaynak
Laura J. Shepherd. 2015. Gender Matters in Global Politics A Feminist Introduction to International Relations. New York and London: Routledge. Ali Bilgiç. 2015. “We are Barbarians: Gender Politics and Turkey’s Quest for the West.” International Relations 29(2): 198-218. Pamela. Paxton and Melanie M. Hughes. 2017. Women, Politics and Power A Global Perspective Third Edition. Sage: Washington DC. Kerryn Baker. 2018. “Great Expectations: Gender and Political Representation in the Pacific Islands.” Government and Opposition 53(3): 542-568. Lourdes Beneria, Günseli Berik and Maria S. Floro. 2016. Gender, Development, and Globalization. Second Edition. New York and London: Routledge. Laura J. Shepherd. 2015. Gender Matters in Global Politics A Feminist Introduction to International Relations. New York and London: Routledge. Jane Mansbridge. 1999. “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent “Yes”.” Journal of Politics 61(3): 628-657. Anne Sisson Runyan and V. Spike Peterson. 2014. Global Gender Issues in the New Millennium. Boulder, CO: Westview Press. Joyce P. Kaufman & Kristen P. Williams. 2013. Women at War, Women Building Peace Challenging Gender Norms. Boulder and London: Kumarian Press. Sanam Naraghi Anderlini. 2007. Women Building Peace. What They Do, Why it Matters. Boulder, London: Lynne Rienner. Gül Aldıkaçtı Marshall. 2013. Shaping Gender Policy in Turkey. New York: Sunny Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi41248
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(165/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASETINT3210369Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, feminiz ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına bir giriş dersidir. Amacı, dersi alan öğrencilere toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin siyaseti nasıl şekillendirdiğini ve siyasetten nasıl şekillendiğini aktarmaktır. Dersi alan öğrenciler, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ataerkillik, iktidar gibi kavramlar başta olmak üzere farklı kavramlara dair bilgilerini arttıracaklar, siyaset ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi anlayacaklar ve siyasetin toplumsal cinsiyet körü olarak yansıtılmasına eleştirel bir görüş geliştirebileceklerdir.
Dersin İçeriğiBu ders; ,Türkiye'de Kadın hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi,Week 1: Introduction: What is sex? What is gender? What do we mean by gender equality?,Feminist IR teori, metodoloji ve epistemoloji: Farklı Ne söylüyorlar?,Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınların Siyasal katılımı I,Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınları kim temsil etmeli?,Ekonomide Toplumsal Cinsiyet,Toplumsal Cinsiyet, Global Güvenlik, Savaşlar ve Barış,Sınav öncesi tekrar ,ARASINAV,Türkiye'de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi ,FİLM GÖSTERİMİ,Kitap sunumu ve tartışmaları,Kitap sunumu ve tartışmalar,Kitap Sunumu ve Tartışmalar,Kitap Sunumu ve Tartışmalar,Sınav öncesi tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramlarını tanımlar farkını açıklar.
Ataerkil toplumu tanımlar ataerkil toplum özelliklerini sıralar.
Siyasetin farklı alt alanlarını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla analiz eder.
Savaş, ekonomi, günlük yaşama dair politikaların cinsiyetleri nasıl farklı etkilediğini tartışır.
Toplumsal cinsiyete duyarlı politikayı açıklar ve bu perspektiften politikaları analiz eder.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0
0Türkiye'de Kadın hareketi ve Toplumsal Cinsiyet RejimiHaftalık Okumalar
1Week 1: Introduction: What is sex? What is gender? What do we mean by gender equality?
2Feminist IR teori, metodoloji ve epistemoloji: Farklı Ne söylüyorlar?haftalık okumalar
3Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınların Siyasal katılımı I
4Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset: Kadınları kim temsil etmeli?Haftalık okumalar
5Ekonomide Toplumsal CinsiyetHaftalık Okumalar
6Toplumsal Cinsiyet, Global Güvenlik, Savaşlar ve BarışHaftalık Okumalar
7Sınav öncesi tekrar
8ARASINAV
9Türkiye'de Kadın Hareketi ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi Haftalık okumalar
10FİLM GÖSTERİMİ
11Kitap sunumu ve tartışmaları
12Kitap sunumu ve tartışmalar
13Kitap Sunumu ve Tartışmalar
14Kitap Sunumu ve Tartışmalar
15Sınav öncesi tekrar
Kaynak
Laura J. Shepherd. 2015. Gender Matters in Global Politics A Feminist Introduction to International Relations. New York and London: Routledge. Ali Bilgiç. 2015. “We are Barbarians: Gender Politics and Turkey’s Quest for the West.” International Relations 29(2): 198-218. Pamela. Paxton and Melanie M. Hughes. 2017. Women, Politics and Power A Global Perspective Third Edition. Sage: Washington DC. Kerryn Baker. 2018. “Great Expectations: Gender and Political Representation in the Pacific Islands.” Government and Opposition 53(3): 542-568. Lourdes Beneria, Günseli Berik and Maria S. Floro. 2016. Gender, Development, and Globalization. Second Edition. New York and London: Routledge. Laura J. Shepherd. 2015. Gender Matters in Global Politics A Feminist Introduction to International Relations. New York and London: Routledge. Jane Mansbridge. 1999. “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent “Yes”.” Journal of Politics 61(3): 628-657. Anne Sisson Runyan and V. Spike Peterson. 2014. Global Gender Issues in the New Millennium. Boulder, CO: Westview Press. Joyce P. Kaufman & Kristen P. Williams. 2013. Women at War, Women Building Peace Challenging Gender Norms. Boulder and London: Kumarian Press. Sanam Naraghi Anderlini. 2007. Women Building Peace. What They Do, Why it Matters. Boulder, London: Lynne Rienner. Gül Aldıkaçtı Marshall. 2013. Shaping Gender Policy in Turkey. New York: Sunny Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54