Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TERÖRİZM, İSYAN VE İÇ SAVAŞINT3210372Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere, nicel yaklaşımı benimseyen en son araştırmalara özellikle vurgu yaparak, iç çatışma ve terörizm literatürünü tanıtmaktadır. Dönem boyunca öğrenciler temel olarak aşağıdaki sorulara odaklanacaktır: İç savaş ve terörizmin kavramsal ve operasyonel tanımları nelerdir? İç çatışmanın nedenleri nelerdir? İsyancı faaliyetlere kimler ve neden katılır? İsyancı gruplar neden terörist saldırılara başvurur? Olası isyan karşıtı stratejiler nelerdir ve isyan faaliyetlerini sonlandırmada ne ölçüde etkilidirler? İç savaşlar nasıl sona erer? İç çatışmaların sosyal ve siyasi sonuçları nelerdir? Bu soruları ele alırken öğrencilerin aşağıdaki öğrenme hedeflerine ulaşmaları beklenmektedir: İlk olarak, iç çatışmayı tetikleyen sosyal ve siyasi mekanizmalar hakkında daha iyi bir fikir sahibi olacaklar ve bunun nedenleri ve sonuçları hakkında daha incelikli bir anlayışa sahip olacaklardır. İkinci olarak, bu mekanizmaların açıklanmasının ne kadar karmaşık olduğunu ve ilgili soruları yanıtlamak için sağlam bir metodolojinin ne kadar gerekli olduğunu fark edeceklerdir. Son olarak ve daha da önemlisi, şimdiye kadar literatürde verilen cevaplara karşı eleştirel bir bakış açısı kazanacaklar - önceki çalışmaları eleştirecekler ve bilinçli bir şekilde bazı politika önerileri getirecekler.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş,3. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Devlet ve Sistem,4. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Etnisite ve Kimlik,5. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş, İsyan ve Terörizm,6. Hafta: İsyancı Katılımı/ Devşirme,7. Hafta: Terörizmin Nedenleri,8. Hafta: Şiddet ve Terörizmin Etkisi,9. Hafta: Stratejilerin Değerlendirilmesi,10. Hafta: Uluslararası Destek ve Dış Yardımlar,11. Hafta: Sonuç: Ne Yapmalı?,12. Hafta: Süreç ve Sonuçlar,13. Hafta: Ders Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İç çatışmayı tetikleyen sosyal ve siyasi mekanizmaları daha iyi anlayacak ve çatışmanın nedenleri ve sonuçları hakkında daha incelikli bir kavrayışa sahip olacaklardır.10, 13, 16, 19, 4, 9A
Öğrenciler, iç savaşı tetikleyen mekanizmaların açıklanmasının ne kadar karmaşık olduğunu ve ilgili soruları yanıtlamak için sağlam bir metodolojinin ne kadar gerekli olduğunu anlayıp metodolojik bir çerçevede açıklayacaklar10, 13, 16, 19, 9A
Öğrenciler, şimdiye kadar iç savaş literatüründe ortaya konan bulgulara karşı eleştirel bir zihniyet kazanacaklar, önceki çalışmaları eleştirecek bir seviyeye gelecekler ve basit politika önerileri geliştirebilecekler.10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç SavaşSambanis, N. (2004). What is civil war? conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48(6):814–858. Walter, B. F. (2017). The new new civil wars. Annual Review of Political Science, 20(1):469–486.
33. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Devlet ve SistemFearon, J. D. and Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review, 97(1):75–90. Collier, P. and Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56(4):563–595.
44. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Etnisite ve KimlikFearon, James D., and David D. Laitin. 2011. “Sons of the Soil, Migrants, and Civil War.” World Development 39 (2): 199–211. Cederman, Lars-Erik, Andreas Wimmer, and Brian Min. 2010. “Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis.” World Politics 62 (1): 87–119.
55. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş, İsyan ve TerörizmHuff, Connor, and Joshua Kertzer. 2018. “How The Public Defines Terrorism.” American Journal of Political Science 62 (1): 55–71.
66. Hafta: İsyancı Katılımı/ DevşirmeHumphreys, Macartan, and Jeremy M. Weinstein. 2008. “Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War.” American Journal of Political Science 52 (2): 436–55. Beber, Bernd, and Christopher Blattman. 2013. “The Logic of Child Soldiering and Coercion.” International Organization 67 (1): 65–104.
77. Hafta: Terörizmin NedenleriKrueger, Alan B., and Jitka Maleckova. 2003. “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection?” Journal of Economic Perspectives 17 (4): 119–44. Aksoy, Deniz, and David B. Carter. 2014. “Electoral Institutions and the Emergence of Terrorist Groups.” British Journal of Political Science 44 (1): 181–204. Laitin, David and Jacob Shapiro. 2008. “The Sources of Terrorism: An Ecological and Organizational Perspective.” In Keefer, Philip and Norman Loayza (eds.) Terrorism, Economic Development, and Political Openness. Cambridge: Cambridge University Press.
88. Hafta: Şiddet ve Terörizmin EtkisiPape, Robert A. 2003. “The Strategic Logic of Suicide Terrorism.” American Political Science Review 97 (3): 343–61. Abrahms, Max. 2006. “Why Terrorism Does Not Work.” International Security 31 (2): 42–78. Kıbrıs, Arzu. 2010. “Funerals and Elections: The Effects of Terrorism on Voting Behavior in Turkey.” Journal of Conflict Resolution 55 (2): 220–47.
99. Hafta: Stratejilerin DeğerlendirilmesiLyall, Jason. 2009. “Does Indiscriminate Violence Incite Insurgent Attacks? Evidence from Chechnya.” Journal of Conflict Resolution 53 (3): 331–62. Lyall, Jason. 2010. “Are Coethnics More Effective Counterinsurgents? Evidence from the Second Chechen War.” American Political Science Review 104 (1): 1–20. Shapiro, Jacob N., and Nils B. Weidmann. 2015. “Is the Phone Mightier Than the Sword? Cellphones and Insurgent Violence in Iraq.” International Organization 69 (2): 247–74.
1010. Hafta: Uluslararası Destek ve Dış YardımlarSan Akca, Belgin. 2009. “Supporting Non-State Armed Groups: A Resort to Illegality?” Journal of Strategic Studies 32 (4): 589–613.
1111. Hafta: Sonuç: Ne Yapmalı?
1212. Hafta: Süreç ve SonuçlarKibris, A. (2015). The conflict trap revisited: Civil conflict and educational achievement. Journal of Conflict Resolution, 59(4):645–670.
1313. Hafta: Ders Tekrarı
Kaynak
Konu kapsamına göre her dönem güncellenen haftalık bilimsel makaleler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı16060
Genel Sınav ve Hazırlığı17070
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TERÖRİZM, İSYAN VE İÇ SAVAŞINT3210372Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders öğrencilere, nicel yaklaşımı benimseyen en son araştırmalara özellikle vurgu yaparak, iç çatışma ve terörizm literatürünü tanıtmaktadır. Dönem boyunca öğrenciler temel olarak aşağıdaki sorulara odaklanacaktır: İç savaş ve terörizmin kavramsal ve operasyonel tanımları nelerdir? İç çatışmanın nedenleri nelerdir? İsyancı faaliyetlere kimler ve neden katılır? İsyancı gruplar neden terörist saldırılara başvurur? Olası isyan karşıtı stratejiler nelerdir ve isyan faaliyetlerini sonlandırmada ne ölçüde etkilidirler? İç savaşlar nasıl sona erer? İç çatışmaların sosyal ve siyasi sonuçları nelerdir? Bu soruları ele alırken öğrencilerin aşağıdaki öğrenme hedeflerine ulaşmaları beklenmektedir: İlk olarak, iç çatışmayı tetikleyen sosyal ve siyasi mekanizmalar hakkında daha iyi bir fikir sahibi olacaklar ve bunun nedenleri ve sonuçları hakkında daha incelikli bir anlayışa sahip olacaklardır. İkinci olarak, bu mekanizmaların açıklanmasının ne kadar karmaşık olduğunu ve ilgili soruları yanıtlamak için sağlam bir metodolojinin ne kadar gerekli olduğunu fark edeceklerdir. Son olarak ve daha da önemlisi, şimdiye kadar literatürde verilen cevaplara karşı eleştirel bir bakış açısı kazanacaklar - önceki çalışmaları eleştirecekler ve bilinçli bir şekilde bazı politika önerileri getirecekler.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Hafta: Giriş,2. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş,3. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Devlet ve Sistem,4. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Etnisite ve Kimlik,5. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş, İsyan ve Terörizm,6. Hafta: İsyancı Katılımı/ Devşirme,7. Hafta: Terörizmin Nedenleri,8. Hafta: Şiddet ve Terörizmin Etkisi,9. Hafta: Stratejilerin Değerlendirilmesi,10. Hafta: Uluslararası Destek ve Dış Yardımlar,11. Hafta: Sonuç: Ne Yapmalı?,12. Hafta: Süreç ve Sonuçlar,13. Hafta: Ders Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İç çatışmayı tetikleyen sosyal ve siyasi mekanizmaları daha iyi anlayacak ve çatışmanın nedenleri ve sonuçları hakkında daha incelikli bir kavrayışa sahip olacaklardır.10, 13, 16, 19, 4, 9A
Öğrenciler, iç savaşı tetikleyen mekanizmaların açıklanmasının ne kadar karmaşık olduğunu ve ilgili soruları yanıtlamak için sağlam bir metodolojinin ne kadar gerekli olduğunu anlayıp metodolojik bir çerçevede açıklayacaklar10, 13, 16, 19, 9A
Öğrenciler, şimdiye kadar iç savaş literatüründe ortaya konan bulgulara karşı eleştirel bir zihniyet kazanacaklar, önceki çalışmaları eleştirecek bir seviyeye gelecekler ve basit politika önerileri geliştirebilecekler.10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Hafta: Giriş
22. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç SavaşSambanis, N. (2004). What is civil war? conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48(6):814–858. Walter, B. F. (2017). The new new civil wars. Annual Review of Political Science, 20(1):469–486.
33. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Devlet ve SistemFearon, J. D. and Laitin, D. D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. American Political Science Review, 97(1):75–90. Collier, P. and Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Economic Papers, 56(4):563–595.
44. Hafta: Çatışmanın Nedenleri: Etnisite ve KimlikFearon, James D., and David D. Laitin. 2011. “Sons of the Soil, Migrants, and Civil War.” World Development 39 (2): 199–211. Cederman, Lars-Erik, Andreas Wimmer, and Brian Min. 2010. “Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis.” World Politics 62 (1): 87–119.
55. Hafta: Kavramsal Sorunlar: İç Savaş, İsyan ve TerörizmHuff, Connor, and Joshua Kertzer. 2018. “How The Public Defines Terrorism.” American Journal of Political Science 62 (1): 55–71.
66. Hafta: İsyancı Katılımı/ DevşirmeHumphreys, Macartan, and Jeremy M. Weinstein. 2008. “Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War.” American Journal of Political Science 52 (2): 436–55. Beber, Bernd, and Christopher Blattman. 2013. “The Logic of Child Soldiering and Coercion.” International Organization 67 (1): 65–104.
77. Hafta: Terörizmin NedenleriKrueger, Alan B., and Jitka Maleckova. 2003. “Education, Poverty and Terrorism: Is There a Causal Connection?” Journal of Economic Perspectives 17 (4): 119–44. Aksoy, Deniz, and David B. Carter. 2014. “Electoral Institutions and the Emergence of Terrorist Groups.” British Journal of Political Science 44 (1): 181–204. Laitin, David and Jacob Shapiro. 2008. “The Sources of Terrorism: An Ecological and Organizational Perspective.” In Keefer, Philip and Norman Loayza (eds.) Terrorism, Economic Development, and Political Openness. Cambridge: Cambridge University Press.
88. Hafta: Şiddet ve Terörizmin EtkisiPape, Robert A. 2003. “The Strategic Logic of Suicide Terrorism.” American Political Science Review 97 (3): 343–61. Abrahms, Max. 2006. “Why Terrorism Does Not Work.” International Security 31 (2): 42–78. Kıbrıs, Arzu. 2010. “Funerals and Elections: The Effects of Terrorism on Voting Behavior in Turkey.” Journal of Conflict Resolution 55 (2): 220–47.
99. Hafta: Stratejilerin DeğerlendirilmesiLyall, Jason. 2009. “Does Indiscriminate Violence Incite Insurgent Attacks? Evidence from Chechnya.” Journal of Conflict Resolution 53 (3): 331–62. Lyall, Jason. 2010. “Are Coethnics More Effective Counterinsurgents? Evidence from the Second Chechen War.” American Political Science Review 104 (1): 1–20. Shapiro, Jacob N., and Nils B. Weidmann. 2015. “Is the Phone Mightier Than the Sword? Cellphones and Insurgent Violence in Iraq.” International Organization 69 (2): 247–74.
1010. Hafta: Uluslararası Destek ve Dış YardımlarSan Akca, Belgin. 2009. “Supporting Non-State Armed Groups: A Resort to Illegality?” Journal of Strategic Studies 32 (4): 589–613.
1111. Hafta: Sonuç: Ne Yapmalı?
1212. Hafta: Süreç ve SonuçlarKibris, A. (2015). The conflict trap revisited: Civil conflict and educational achievement. Journal of Conflict Resolution, 59(4):645–670.
1313. Hafta: Ders Tekrarı
Kaynak
Konu kapsamına göre her dönem güncellenen haftalık bilimsel makaleler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54