Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI GÖÇINT4211133Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders güncel insan hareketliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını inceler. Ders, öğrencileri göç çalışmalarını, güncel göç akışlarını ve devletlerin göçü düzenleme çabalarını tanıtır. Ders, öğrencileri göçe dair temel terimlerle, temel sözleşmelerle, bölgesel ve küresel organizasyonlarla tanıştırır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?,Göç: Dönüştürücü Bir Güç,Güncel Göç Hareketleri I,Güncel Göç Hareketleri II,Türkiye'nin Göç Dinamikleri I,Türkiye'nin Göç Dinamikleri II,Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol Arayışı,Devlet - Diaspora İlişkileri,Mülteciler, Uluslararası Mülteci Rejimi ve Mülteci Krizi,Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Düzensiz Göç
,Toplumların Göçe Yaklaşımı,Göçün Güvenlikleştirilmesi,Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel göç hareketlerini ve dinamiklerini belirler ve yorumlar10, 13, 14, 16, 19, 4, 6, 9A
Göç nedenlerini analiz eder.10, 16, 9A
Göç kuramlarını tartışır ve güncel göç hareketlerine uygular10, 16, 19, 6, 9A
Devletlerin göç politika hedeflerini yorumlar ve karşılaştırır10, 13, 14, 16, 19, 9A
Siyasi ve ekonomik gelişmeleri göç hareketleri ile bağlantılandırır.10, 16, 9A
Gelecekteki göç akışları ve göç dinamiklerindeki değişiklikler hakkında bilgiye dayanan tahminler geliştirir.10, 16, 9A
Uluslararası mülteci rejimindeki sorunları belirler10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse GirişInternational Organization for Migration, Key Migration Terms: http://www.iom.int/key- migration-terms Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/ UN International Migration Report 2017: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/ MigrationReport2017_Highlights.pdf Top 10 Migration Issues of 2017 https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/top-10-migration-issues- 2017
2
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?
Castles, Chp. 2 Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466.
3Göç: Dönüştürücü Bir GüçCastles, Chp. 3
4Güncel Göç Hareketleri ICastles, Chps. 4, 5, 6, 7, and 8.
5Güncel Göç Hareketleri IICastles, Chps. 4, 5, 6, 7, and 8.
6Türkiye'nin Göç Dinamikleri IA. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press. Introduction and Conclusion
7Türkiye'nin Göç Dinamikleri IIA. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press. Introduction and Conclusion
8Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol ArayışıCastles, Chp. 5 John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’,” Sociological Theory Vol. 16, No. 3 (1998): pp. 239-259 Freeman, Gary. 2006. “National Models, Policy Types and the Politics of Immigration in Liberal Democracies.” West European Politics 29(2): 227-247* İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2013). Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective. Perceptions: Journal of International Affairs, 18(3), 167-190.
9Devlet - Diaspora İlişkileriAlan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
10Mülteciler, Uluslararası Mülteci Rejimi ve Mülteci KriziUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
11Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Düzensiz Göç
Alan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
12Toplumların Göçe YaklaşımıUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
13Göçün GüvenlikleştirilmesiJef Huysmans, “The European Union and the Securitization of Migration,” Journal of Common Market Studies Vol. 38, No. 5 (2000): pp. 751-777. Christina Boswell, “Migration Control in Europe After 9/11: Explaining the Absence of Securitization,” Journal of Common Market Studies Vol. 45, No. 3 (2007): pp. 589-610.
14Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular
Kaynak
De Haas, H., Castles, S., & Miller, M. J. (2019). The age of migration: International population movements in the modern world. Bloomsbury Publishing.
A. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press., Introduction and Conclusion John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’,” Sociological Theory Vol. 16, No. 3 (1998): pp. 239-259 Freeman, Gary. 2006. “National Models, Policy Types and the Politics of Immigration in Liberal Democracies.” West European Politics 29(2): 227-247*

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler21020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14545
Genel Sınav ve Hazırlığı16060
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(167/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI GÖÇINT4211133Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders güncel insan hareketliliğinin nedenlerini ve sonuçlarını inceler. Ders, öğrencileri göç çalışmalarını, güncel göç akışlarını ve devletlerin göçü düzenleme çabalarını tanıtır. Ders, öğrencileri göçe dair temel terimlerle, temel sözleşmelerle, bölgesel ve küresel organizasyonlarla tanıştırır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş,
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?,Göç: Dönüştürücü Bir Güç,Güncel Göç Hareketleri I,Güncel Göç Hareketleri II,Türkiye'nin Göç Dinamikleri I,Türkiye'nin Göç Dinamikleri II,Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol Arayışı,Devlet - Diaspora İlişkileri,Mülteciler, Uluslararası Mülteci Rejimi ve Mülteci Krizi,Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Düzensiz Göç
,Toplumların Göçe Yaklaşımı,Göçün Güvenlikleştirilmesi,Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel göç hareketlerini ve dinamiklerini belirler ve yorumlar10, 13, 14, 16, 19, 4, 6, 9A
Göç nedenlerini analiz eder.10, 16, 9A
Göç kuramlarını tartışır ve güncel göç hareketlerine uygular10, 16, 19, 6, 9A
Devletlerin göç politika hedeflerini yorumlar ve karşılaştırır10, 13, 14, 16, 19, 9A
Siyasi ve ekonomik gelişmeleri göç hareketleri ile bağlantılandırır.10, 16, 9A
Gelecekteki göç akışları ve göç dinamiklerindeki değişiklikler hakkında bilgiye dayanan tahminler geliştirir.10, 16, 9A
Uluslararası mülteci rejimindeki sorunları belirler10, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse GirişInternational Organization for Migration, Key Migration Terms: http://www.iom.int/key- migration-terms Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/ UN International Migration Report 2017: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/ MigrationReport2017_Highlights.pdf Top 10 Migration Issues of 2017 https://www.migrationpolicy.org/programs/migration-information-source/top-10-migration-issues- 2017
2
Göçün Nedenleri - İnsanlar neden göç eder?
Castles, Chp. 2 Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. Population and development review, 431-466.
3Göç: Dönüştürücü Bir GüçCastles, Chp. 3
4Güncel Göç Hareketleri ICastles, Chps. 4, 5, 6, 7, and 8.
5Güncel Göç Hareketleri IICastles, Chps. 4, 5, 6, 7, and 8.
6Türkiye'nin Göç Dinamikleri IA. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press. Introduction and Conclusion
7Türkiye'nin Göç Dinamikleri IIA. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923- 2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press. Introduction and Conclusion
8Devlet ve Uluslararası Göç: Kontrol ArayışıCastles, Chp. 5 John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’,” Sociological Theory Vol. 16, No. 3 (1998): pp. 239-259 Freeman, Gary. 2006. “National Models, Policy Types and the Politics of Immigration in Liberal Democracies.” West European Politics 29(2): 227-247* İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2013). Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective. Perceptions: Journal of International Affairs, 18(3), 167-190.
9Devlet - Diaspora İlişkileriAlan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
10Mülteciler, Uluslararası Mülteci Rejimi ve Mülteci KriziUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
11Devletler sınırlarını kontrol edebilir mi? Düzensiz Göç
Alan Gamlen, “Diaspora Engagement Policies: What Are They, and What Kind of States Use Them?,” University of Oxford Centre on Migration, Policy and Society Working Paper 32 (2006): https://www.compas.ox.ac.uk/2006/wp-2006-032- gamlen_diaspora_engagement_policies/; Aksel, D. B. (2014). Kins, distant workers, diasporas: constructing Turkey's transnational members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195-219.
12Toplumların Göçe YaklaşımıUN 1951 Refugee Convention: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. International Review of the Red Cross, 83(843), 727-738. EU’s response to Syrian refugee crisis: Genç, H. D., & Öner, N. A. Ş. (2019). Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union. International Journal of Political Science and Urban Studies, 7(1), 1-18. On Syrians’ in Turkey: Öner, N. A. Ş., & Genç, D. (2015). Vulnerability leading to mobility: Syrians’ exodus from Turkey. Migration Letters, 12 (3), 251-262. Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye'deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
13Göçün GüvenlikleştirilmesiJef Huysmans, “The European Union and the Securitization of Migration,” Journal of Common Market Studies Vol. 38, No. 5 (2000): pp. 751-777. Christina Boswell, “Migration Control in Europe After 9/11: Explaining the Absence of Securitization,” Journal of Common Market Studies Vol. 45, No. 3 (2007): pp. 589-610.
14Özetleme, final kağıtları ile ilgili sorular
Kaynak
De Haas, H., Castles, S., & Miller, M. J. (2019). The age of migration: International population movements in the modern world. Bloomsbury Publishing.
A. İçduygu, S. Erder and Ö. F. Gençkaya (editörler), Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, TÜBİTAK 1001_106K291 Projesi Raporu. İçduygu, A., & Kirişci, K. (Eds.). (2009). Land of diverse migrations: Challenges of emigration and immigration in Turkey (Vol. 10). Istanbul Bilgi University Press., Introduction and Conclusion John Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate ‘Means of Movement’,” Sociological Theory Vol. 16, No. 3 (1998): pp. 239-259 Freeman, Gary. 2006. “National Models, Policy Types and the Politics of Immigration in Liberal Democracies.” West European Politics 29(2): 227-247*

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
2
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
3
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
6
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
7
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
8
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
9
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
10
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
11
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
12
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:52Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 13:54