Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) lisans programı, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Diplomasi, Dış Politika, Yönetim, Siyasal Sistemler ve Aktörler alanlarında; temel kavramları, kuramları, ilkeleri, yöntemleri, yaklaşımlar ile sorunları anlamayı ve çözümlemede kullanılacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
INT1145960HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARIİngilizce3-5
INT1145970İLERİ İNGİLİZCEİngilizce4-4
INT1172090SİYASET BİLİMİNE GİRİŞİngilizce3-5
INT1172110MESLEKİ, SOSYAL VE İLETİŞİM BECERİLERİİngilizce2-2
INT1148670MİKROEKONOMİİngilizce3-5
INT1123560SOSYOLOJİYE GİRİŞ İngilizce3-5
ATA1110300ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Iİngilizce2-2
TDL1110400TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
INT1213304ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMAİngilizce3-3
INT1222740ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞİngilizce3-5
INT1213305OSMANLI DİPLOMASI TARİHİİngilizce3-4
INT1242380ANAYASA HUKUKUİngilizce3-5
INT1210664MAKROEKONOMİİngilizce3-5
INT1212715SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİKİngilizce3-4
ATA1210500ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIİngilizce2-2
TDL1210600TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Osman Zeki GÖKÇE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
AFRİKA'DA ÇAĞDAŞ SİYASET443332344433
AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI452531113144
ANAYASA HUKUKU424442205054
AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ454424444354
ÇATIŞMA, ŞİDDET VE BARIŞ İNŞASI TEORİLERİ443343344434
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ555452244253
DİPLOMASİ TARİHİ I252120455221
DİPLOMASİ TARİHİ II252120455221
DİPLOMATİK BELGELERİN VE METİNLERİN ANALİZİ444443344433
DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL MESELELER554522555255
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI414323533443
İLERİ İNGİLİZCE555555555555
İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE POLİTİKA255321521115
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET554543444433
KÜRESEL ÇEVRE SİYASETİ343343334433
KÜRESEL YÖNETİM VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER455311314243
MAKROEKONOMİ122321134223
MEDYA VE SİYASET323232435322
MESLEKİ, SOSYAL VE İLETİŞİM BECERİLERİ114125455453
MİKROEKONOMİ011000000000
MİLLİYETÇİLİK ÇALIŞMALARINA GİRİŞ434431555334
MODERN ORTADOĞU343442435433
ORTADOĞU'DA SİYASET443343444433
OSMANLI DİPLOMASI TARİHİ350000001000
OSMANLI SİYASİ TARİHİ454433334433
OSMANLI TARİHİNDE SEÇME KONULAR343343433344
RUSÇA I111111540311
RUSÇA II111111111111
RUSYA VE AVRASYA SİYASETİ343333444434
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ543331334222
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I522331425112
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II443443444444
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK412552112321
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK111111111322
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ514454344435
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ222332444433
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 022330433013
TERÖRİZM, İSYAN VE İÇ SAVAŞ454443544434
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET443553544433
TÜRK DIŞ POLİTİKASI I455453444433
TÜRK İDARİ TARİHİ455443434433
TÜRK SİYASETİNDE MESELELER343553535333
TÜRKİYE SİYASETİ543552445223
ULUSLARARASI ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ454453444433
ULUSLARARASI GÖÇ444442545535
ULUSLARARASI GÜVENLİK444442334334
ULUSLARARASI HUKUK344440305043
ULUSLARARASI İLİŞ. AKADEMİK OKUMA VE YAZMA341320315202
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ545431234144
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ555544544444
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ444333444433
UYGULAMALI BİLGİSAYAR BECERİLERİ211342134533
YEREL SİYASET VE YÖNETİŞİM454444444433
İlişkili Ders Sayısı / 53/66180190169176171112180166201153152160

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu