Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Alanında yetkin sanatçı, eğitimci ve araştırmacılar yetiştirerek Türk müziği kültürünü eğitim-öğretim, tanıtım, araştırma-geliştirme ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarma yönünde faaliyetlerde bulunmak.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yetenek puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TMZ1111591TEMEL TANBUR EĞİTİMİ ITürkçe-4
TMZ1111593SES EĞİTİMİ ITürkçe2+4-4
TMZ1112233TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ ITürkçe2+2-6
TMZ1113280BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ ITürkçe1+2-2
TMZ1113290TEMEL PİYANO ITürkçe-2
TMZ1113330USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA ITürkçe1+2-2
TMZ1154970ANA ÇALGI EĞİTİMİ ITürkçe-2
TMZ1154350TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ ITürkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TMZ1211592TEMEL TANBUR EĞİTİMİ IITürkçe-4
TMZ1211594SES EĞİTİMİ IITürkçe2+4-4
TMZ1212234TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ IITürkçe2+2-6
TMZ1213380BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ IITürkçe1+2-2
TMZ1213390TEMEL PİYANO IITürkçe-2
TMZ1213430USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA IITürkçe1+2-2
TMZ1254980ANA ÇALGI EĞİTİMİ IITürkçe-2
TMZ1254380TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ IITürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Devlet Koroları gibi kamu kuruluşlarında, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Volkan GİDİŞ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
ANA ÇALGI EĞİTİMİ I223354335433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ II134554355433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ III123453355533
ANA ÇALGI EĞİTİMİ IV124353345533
ANA ÇALGI EĞİTİMİ V243453355433
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VI132453325233
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VII123253325333
ANA ÇALGI EĞİTİMİ VIII121251325133
ANA ÇALGI RESİTAL PERFORMANSI111043313053
BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ I543444535123
BATI MÜZİĞİ SOLFEJ VE TEORİSİ II542534552545
BİLGİSAYAR ORTAMINDA NOTA YAZIMI512222231522
BİTİRME ÇALIŞMASI334545535455
DİKSİYON VE KONUŞMA TEKNİKLERİ111521242332
FİKRİ MÜLKİYET VE SANAT HUKUKU135252323145
MUSİKİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ I345454545545
MUSİKİ VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ II343534242535
MÜZİK ÜRETİM YAZILIM PROGRAMI I125155431511
MÜZİK ÜRETİM YAZILIM PROGRAMI II125155431511
OSMANLICA I111412331135
OSMANLICA II111515441145
SAHA GÖZLEMLERİ I344524334435
SAHA GÖZLEMLERİ II344543345543
SES EĞİTİMİ I234524534533
SES EĞİTİMİ II342525334542
SES EĞİTİMİ III344455345445
SES EĞİTİMİ IV343543525435
SES EĞİTİMİ V422443333143
SES EĞİTİMİ VI342344345445
SES, KAYIT VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ I345455434554
SES, KAYIT VE MÜZİK TEKNOLOJİSİ II235434334435
TEMEL PİYANO I531443422122
TEMEL PİYANO II531443422122
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ I512342254555
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ II514532254555
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ I333523544244
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ II333523544244
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) II343443445445
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) III334433445455
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) IV233233243435
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) V334454453545
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) VI332232324245
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) II243553424235
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) III334334434432
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) IV345424454443
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) V231443245445
TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) VI332232424245
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) I234234453445
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) II335334455345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) IV323343454545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) V342343454545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (ÇALGI) VI233243243455
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) I233445434453
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) II234453454554
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) III344535435454
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) IV233233433345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) V233434344345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ REPERTUVARI (SES) VI323233445345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) I434345454553
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) II324433454455
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) III233243434344
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (ÇALGI) IV232323232345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) I344325354555
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) II343443434445
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) III332223324435
TÜRK KLASİK MÜZİĞİ TOPLU UYGULAMA (SES) IV232343342325
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (ÇALGI) I 345434545545
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (ÇALGI) II 233234334345
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (SES) I 323443434435
TÜRK KLASİK MÜZİĞİNDE ÜSLUP VE TAVIR (SES) II 223344552435
TÜRK MÜZİĞİ FORM BİLGİSİ 541123322144
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ I223354335433
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ II345253445435
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ III542534552045
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ IV345455345555
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ V553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VI553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VII553533432332
TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ VE MAKAM TEORİSİ VIII553533432322
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNE GİRİŞ141311331125
TÜRK MÜZİĞİ TÜR BİLGİSİ342344324545
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA I223354335433
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA II223354335433
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA III545554554355
USUL BİLGİSİ VE RİTİM UYGULAMA IV334455323345
İlişkili Ders Sayısı / 85/102236260262301308293302298312297307342

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu