Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNE GİRİŞTMZ2222660Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMüziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek; Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek; Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Sistemci okulun kurucusu Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi.,2. On beşinci yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Murat ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.,3. On altıncı yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Beyazıd ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.,4. On yedinci yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi, Solakzade ve Şerif’in eserlerinin makam, usul, güfte ve form açısından değerlendirilmesi.,5. Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ı Söz’deki saz ve sözlü eserlerinin günümüz notasına çevirileri ve makam, usul, form analizleri.,6. Lale Devri’nde bestecilik anlayışı. Dönem bestecilerinin Atrabü’l Asar’dan incelenmesi.,7. Kantemiroğlu ve yazması: Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Teori ve müzik yazısı bölümleri. Makam, usul ve form analizleri. Ara sınav. ARA SINAVI,8. III. Selim Ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Makam çözümlemeleri.,9. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamına etkisi. Muzıkay-ı Hûmayunun kurulması ve eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi,10. Porteli Batı Notası. Nota yayımcılığı. Geleneksel eğitim sistemi: Meşk. Batı tarzı notaya bağlı eğitim sistemi.,11. Cumhuriyet dönemi müzikologları ve yaptıkları çalışmalar. Mahmud Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Rauf Yekta, Hüseyin Saadetin Arel, Abdülkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici.,12. Türk Müziği besteciliğinde farklı üsluplar: Selahattin Pınar ve Sadettin Kaynak.,13. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılığı, virtüozite ve solistlik kavramı: Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk.,14. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılarından kayıtlar dinletilmesi. Dönem ödevlerinin sunumu. FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. On üçüncü ila on dokuzuncu yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimlerini bilir. 2. Yirminci yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimlerini anlatır 3. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlar. -13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Sistemci okulun kurucusu Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi.
22. On beşinci yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Murat ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.
33. On altıncı yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Beyazıd ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.
44. On yedinci yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi, Solakzade ve Şerif’in eserlerinin makam, usul, güfte ve form açısından değerlendirilmesi.
55. Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ı Söz’deki saz ve sözlü eserlerinin günümüz notasına çevirileri ve makam, usul, form analizleri.
66. Lale Devri’nde bestecilik anlayışı. Dönem bestecilerinin Atrabü’l Asar’dan incelenmesi.
77. Kantemiroğlu ve yazması: Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Teori ve müzik yazısı bölümleri. Makam, usul ve form analizleri. Ara sınav. ARA SINAVI
88. III. Selim Ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Makam çözümlemeleri.
99. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamına etkisi. Muzıkay-ı Hûmayunun kurulması ve eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi
1010. Porteli Batı Notası. Nota yayımcılığı. Geleneksel eğitim sistemi: Meşk. Batı tarzı notaya bağlı eğitim sistemi.
1111. Cumhuriyet dönemi müzikologları ve yaptıkları çalışmalar. Mahmud Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Rauf Yekta, Hüseyin Saadetin Arel, Abdülkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici.
1212. Türk Müziği besteciliğinde farklı üsluplar: Selahattin Pınar ve Sadettin Kaynak.
1313. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılığı, virtüozite ve solistlik kavramı: Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk.
1414. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılarından kayıtlar dinletilmesi. Dönem ödevlerinin sunumu. FİNAL SINAVI
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(28/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNE GİRİŞTMZ2222660Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMüziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek; Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek; Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Sistemci okulun kurucusu Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi.,2. On beşinci yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Murat ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.,3. On altıncı yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Beyazıd ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.,4. On yedinci yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi, Solakzade ve Şerif’in eserlerinin makam, usul, güfte ve form açısından değerlendirilmesi.,5. Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ı Söz’deki saz ve sözlü eserlerinin günümüz notasına çevirileri ve makam, usul, form analizleri.,6. Lale Devri’nde bestecilik anlayışı. Dönem bestecilerinin Atrabü’l Asar’dan incelenmesi.,7. Kantemiroğlu ve yazması: Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Teori ve müzik yazısı bölümleri. Makam, usul ve form analizleri. Ara sınav. ARA SINAVI,8. III. Selim Ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Makam çözümlemeleri.,9. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamına etkisi. Muzıkay-ı Hûmayunun kurulması ve eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi,10. Porteli Batı Notası. Nota yayımcılığı. Geleneksel eğitim sistemi: Meşk. Batı tarzı notaya bağlı eğitim sistemi.,11. Cumhuriyet dönemi müzikologları ve yaptıkları çalışmalar. Mahmud Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Rauf Yekta, Hüseyin Saadetin Arel, Abdülkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici.,12. Türk Müziği besteciliğinde farklı üsluplar: Selahattin Pınar ve Sadettin Kaynak.,13. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılığı, virtüozite ve solistlik kavramı: Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk.,14. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılarından kayıtlar dinletilmesi. Dönem ödevlerinin sunumu. FİNAL SINAVI; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. On üçüncü ila on dokuzuncu yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimlerini bilir. 2. Yirminci yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimlerini anlatır 3. Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlar. -13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Türk-İslam Devletleri’nde müzik kültürü. Sistemci okulun kurucusu Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi.
22. On beşinci yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Murat ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.
33. On altıncı yüzyıl Osmanlısında sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. II. Beyazıd ve döneminde müzik anlayışı. Müzik teorisi kitapları, teorisyen ve besteciler.
44. On yedinci yüzyıl Osmanlı tarihi içinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müziğin bu dönemdeki konumu hakkında bilgilendirme. Hafız Post, Itri, Tab’i Mustafa Efendi, Solakzade ve Şerif’in eserlerinin makam, usul, güfte ve form açısından değerlendirilmesi.
55. Ali Ufki Bey’e ait Mecmua-i Saz-ı Söz’deki saz ve sözlü eserlerinin günümüz notasına çevirileri ve makam, usul, form analizleri.
66. Lale Devri’nde bestecilik anlayışı. Dönem bestecilerinin Atrabü’l Asar’dan incelenmesi.
77. Kantemiroğlu ve yazması: Kitabu İlmi’l-Musiki ala vechi’l-Hurufat. Teori ve müzik yazısı bölümleri. Makam, usul ve form analizleri. Ara sınav. ARA SINAVI
88. III. Selim Ekolü. Yeni makam ve usul terkipleri. Makam çözümlemeleri.
99. Batılılaşma ve modernleşme akımlarının Osmanlı sosyal ve kültürel yaşamına etkisi. Muzıkay-ı Hûmayunun kurulması ve eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi
1010. Porteli Batı Notası. Nota yayımcılığı. Geleneksel eğitim sistemi: Meşk. Batı tarzı notaya bağlı eğitim sistemi.
1111. Cumhuriyet dönemi müzikologları ve yaptıkları çalışmalar. Mahmud Ragıp Gazimihal, Halil Bedii Yönetken, Rauf Yekta, Hüseyin Saadetin Arel, Abdülkadir Töre, Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici.
1212. Türk Müziği besteciliğinde farklı üsluplar: Selahattin Pınar ve Sadettin Kaynak.
1313. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılığı, virtüozite ve solistlik kavramı: Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk.
1414. Yirminci yüzyıl çalgı ve ses icracılarından kayıtlar dinletilmesi. Dönem ödevlerinin sunumu. FİNAL SINAVI
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01