Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ TÜR BİLGİSİTMZ4212247Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk Müziğinde tür terimini kavratmak, Türk Müziği türlerini örnekleriyle tanıtmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk saz mûsikisinin tarifi ve türleri hakkında genel bilgi. ,Taksim ve peşrev formundan değişik örnekler üzerinde çalışmalar.,Saz mûsikisinde saz semâîsi, medhal, longa, sirto, oyun havası türleri hakkında bilgiler. Bu türlerden örnekler üzerinde çalışmalar.,Türk mûsikisinde, sözlü müzik hakkında genel bilgiler. Sözlü mûsikinin dindışı formları konusunda genel bilgiler.,Kâr, kâr-ı nâtık ve kârçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Beste, ağır semâî ve yürük semâî hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Gazel, şarkı, türkü ve köçekçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Cami müziğinin genel özellikleri. Ezan, tesbîh, temcîd ve tekbîr hakkında genel bilgiler.,Tasavvuf (tekke) müziğinin özellikleri. Mevlevî âyini ve örnekleri.,Durak, şuğul ve nefes hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Na't ve salâ hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Mevlîd ve teşbîh hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Mi'raciyye, mersiye ve kasîde hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Genel tekrar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Tür ve form kavramlarını birbirinden ayırır. 2. Türk Müziğinde kullanılan türleri örnekler vererek açıklar.10, 16, 37, 8, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk saz mûsikisinin tarifi ve türleri hakkında genel bilgi.
2Taksim ve peşrev formundan değişik örnekler üzerinde çalışmalar.
3Saz mûsikisinde saz semâîsi, medhal, longa, sirto, oyun havası türleri hakkında bilgiler. Bu türlerden örnekler üzerinde çalışmalar.
4Türk mûsikisinde, sözlü müzik hakkında genel bilgiler. Sözlü mûsikinin dindışı formları konusunda genel bilgiler.
5Kâr, kâr-ı nâtık ve kârçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.
6Beste, ağır semâî ve yürük semâî hakkında genel bilgiler ve örnekler.
7Gazel, şarkı, türkü ve köçekçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.
8Cami müziğinin genel özellikleri. Ezan, tesbîh, temcîd ve tekbîr hakkında genel bilgiler.
9Tasavvuf (tekke) müziğinin özellikleri. Mevlevî âyini ve örnekleri.
10Durak, şuğul ve nefes hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
11Na't ve salâ hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
12Mevlîd ve teşbîh hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
13Mi'raciyye, mersiye ve kasîde hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
14Genel tekrar.
Kaynak
Karadeniz, M., Ekrem. Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1979. İlerici, Kemal., Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, 2. Baskı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1981. Akdoğu Onur, Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler, Bornova Can Ofset, İzmir-1995. Özkan, İsmail Hakkı. Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı ve Kudüm Velveleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul-2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ TÜR BİLGİSİTMZ4212247Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk Müziğinde tür terimini kavratmak, Türk Müziği türlerini örnekleriyle tanıtmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk saz mûsikisinin tarifi ve türleri hakkında genel bilgi. ,Taksim ve peşrev formundan değişik örnekler üzerinde çalışmalar.,Saz mûsikisinde saz semâîsi, medhal, longa, sirto, oyun havası türleri hakkında bilgiler. Bu türlerden örnekler üzerinde çalışmalar.,Türk mûsikisinde, sözlü müzik hakkında genel bilgiler. Sözlü mûsikinin dindışı formları konusunda genel bilgiler.,Kâr, kâr-ı nâtık ve kârçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Beste, ağır semâî ve yürük semâî hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Gazel, şarkı, türkü ve köçekçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.,Cami müziğinin genel özellikleri. Ezan, tesbîh, temcîd ve tekbîr hakkında genel bilgiler.,Tasavvuf (tekke) müziğinin özellikleri. Mevlevî âyini ve örnekleri.,Durak, şuğul ve nefes hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Na't ve salâ hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Mevlîd ve teşbîh hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Mi'raciyye, mersiye ve kasîde hakkında genel bilgiler ve örnekleri.,Genel tekrar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Tür ve form kavramlarını birbirinden ayırır. 2. Türk Müziğinde kullanılan türleri örnekler vererek açıklar.10, 16, 37, 8, 9E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk saz mûsikisinin tarifi ve türleri hakkında genel bilgi.
2Taksim ve peşrev formundan değişik örnekler üzerinde çalışmalar.
3Saz mûsikisinde saz semâîsi, medhal, longa, sirto, oyun havası türleri hakkında bilgiler. Bu türlerden örnekler üzerinde çalışmalar.
4Türk mûsikisinde, sözlü müzik hakkında genel bilgiler. Sözlü mûsikinin dindışı formları konusunda genel bilgiler.
5Kâr, kâr-ı nâtık ve kârçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.
6Beste, ağır semâî ve yürük semâî hakkında genel bilgiler ve örnekler.
7Gazel, şarkı, türkü ve köçekçe hakkında genel bilgiler ve örnekler.
8Cami müziğinin genel özellikleri. Ezan, tesbîh, temcîd ve tekbîr hakkında genel bilgiler.
9Tasavvuf (tekke) müziğinin özellikleri. Mevlevî âyini ve örnekleri.
10Durak, şuğul ve nefes hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
11Na't ve salâ hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
12Mevlîd ve teşbîh hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
13Mi'raciyye, mersiye ve kasîde hakkında genel bilgiler ve örnekleri.
14Genel tekrar.
Kaynak
Karadeniz, M., Ekrem. Türk Mûsikîsinin Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1979. İlerici, Kemal., Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi, 2. Baskı, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul-1981. Akdoğu Onur, Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler, Bornova Can Ofset, İzmir-1995. Özkan, İsmail Hakkı. Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı ve Kudüm Velveleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul-2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01