Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİTİRME ÇALIŞMASITMZ4270170Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN, Prof.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel araştırma üslubuna uygun araştırma yapabilmek ve elde edilen verileri akademik yazım kuralları doğrultusunda yazıya dökebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.,Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bitirme çalışması içerik planlamasının oluşturulması.,Başlıklara göre alt konu başlıklarının oluşturulması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturma.,Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması ve yazım kontrolü.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır: 1) Kendi alanı ile ilgili bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve öğrenme yetkinliği kazanır. 2) Bir araştırmayı yaparken amaç, kapsam ve uygun yöntemleri belirleme konusunda yetkinlik kazanır. 3) Araştırmada içerik planı yapma, bilgileri sınıflama, yorumlama ve sonuca ulaşma konularını bilir. 4) Bitirme çalışması ile ilgili araştırdığı konuyu bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.
2Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.
3Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
4Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
5Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
6Bitirme çalışması içerik planlamasının oluşturulması.
7Başlıklara göre alt konu başlıklarının oluşturulması.
8Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
9Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
10Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
11Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
12Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
13Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturma.
14Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması ve yazım kontrolü.
Kaynak
Sait Gürbüz, Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık. Mehmet Saray, Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı, Boğaziçi yayınları, Boğaziçi Yayınları. Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.
Müzik Bölümü Bitirme Çalısması Formatı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİTİRME ÇALIŞMASITMZ4270170Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Cumartesi 08:00-08:45

Cumartesi 09:00-09:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN, Prof.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilimsel araştırma üslubuna uygun araştırma yapabilmek ve elde edilen verileri akademik yazım kuralları doğrultusunda yazıya dökebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.,Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.,Bitirme çalışması içerik planlamasının oluşturulması.,Başlıklara göre alt konu başlıklarının oluşturulması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.,Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturma.,Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması ve yazım kontrolü.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır: 1) Kendi alanı ile ilgili bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve öğrenme yetkinliği kazanır. 2) Bir araştırmayı yaparken amaç, kapsam ve uygun yöntemleri belirleme konusunda yetkinlik kazanır. 3) Araştırmada içerik planı yapma, bilgileri sınıflama, yorumlama ve sonuca ulaşma konularını bilir. 4) Bitirme çalışması ile ilgili araştırdığı konuyu bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.
2Bitirme çalışması konu başlığının oluşturulması, amaç, kapsam ve yöntem belirleme.
3Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
4Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
5Bilgi kaynaklarına erişim ve okuma.
6Bitirme çalışması içerik planlamasının oluşturulması.
7Başlıklara göre alt konu başlıklarının oluşturulması.
8Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
9Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
10Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
11Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
12Bilgilerin işlenişi ve yorumlanması.
13Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturma.
14Önsöz, giriş, sonuç ve kaynakça oluşturulması ve yazım kontrolü.
Kaynak
Sait Gürbüz, Faruk Şahin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık. Mehmet Saray, Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı, Boğaziçi yayınları, Boğaziçi Yayınları. Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Funda Demirel, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.
Müzik Bölümü Bitirme Çalısması Formatı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01