Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ ITMZ1111591Güz Dönemi0+634
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hayrullah Necip GÜLSES
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı- Tanburun teknik icrasını öğretmek, - İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanbur sazının tanıtılması ve sazın tutuluşu, Mızrabın tanıtımı ve tutuluşu,Tel üzerinde mızrap çalışmaları,Tanbur sapında perdelerin tanıtımı,Tanbur sapında perdelerin tanıtımı,Buselik dörtlüsü ve Buselik beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Kürdi dörtlüsü ve Kürdi beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Nigar dörtlüsü ve Nigar beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Hicaz dörtlüsü ve Hicaz beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Buselik makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Buselik Peşrevi (Akın Özkan).,Kürdi makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Kürdi Peşrevi (Kantemiroğlu).,Nişâbûr dörtlüsü ve Nişâbûr beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr Türkü (Genç Osman).,Uşşâk dörtlüsü ve Hüseynî beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk Peşrevi (Neyzen Salih Dede).,Hüseynî makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Hüseynî Peşrevi (Lavtacı Andon Efendi).,Isfahan makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Isfahan Peşrevi (Tanbûrî Cemil Bey).; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
6, 8H
Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Tanbur sazının tarihçesini bilir. 2. Tanbur sazını ve teknik özelliklerini tanıtır. 3. List the curtains of the tanbur instrument. 4. Kürdi, nigâr, hicaz, bûselik, uşşâk, hüseynî ve nişâbûr dörtlü ve beşlilerini bilir ve tanbur üzerinde gösterir.
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanbur sazının tanıtılması ve sazın tutuluşu, Mızrabın tanıtımı ve tutuluşu
2Tel üzerinde mızrap çalışmaları
3Tanbur sapında perdelerin tanıtımı
4Tanbur sapında perdelerin tanıtımı
5Buselik dörtlüsü ve Buselik beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
6Kürdi dörtlüsü ve Kürdi beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
7Nigar dörtlüsü ve Nigar beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
8Hicaz dörtlüsü ve Hicaz beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
9Buselik makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Buselik Peşrevi (Akın Özkan).
10Kürdi makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Kürdi Peşrevi (Kantemiroğlu).
11Nişâbûr dörtlüsü ve Nişâbûr beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr Türkü (Genç Osman).
12Uşşâk dörtlüsü ve Hüseynî beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk Peşrevi (Neyzen Salih Dede).
13Hüseynî makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Hüseynî Peşrevi (Lavtacı Andon Efendi).
14Isfahan makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Isfahan Peşrevi (Tanbûrî Cemil Bey).
Kaynak
Emin Akan, Tanbur Metodu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Yayınları No: 89, İzmir-1989.
Dersin hocasının notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEMEL TANBUR EĞİTİMİ ITMZ1111591Güz Dönemi0+634
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Salı 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hayrullah Necip GÜLSES
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı- Tanburun teknik icrasını öğretmek, - İlgili alana çalgı icrası ile katkı sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanbur sazının tanıtılması ve sazın tutuluşu, Mızrabın tanıtımı ve tutuluşu,Tel üzerinde mızrap çalışmaları,Tanbur sapında perdelerin tanıtımı,Tanbur sapında perdelerin tanıtımı,Buselik dörtlüsü ve Buselik beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Kürdi dörtlüsü ve Kürdi beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Nigar dörtlüsü ve Nigar beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Hicaz dörtlüsü ve Hicaz beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi,Buselik makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Buselik Peşrevi (Akın Özkan).,Kürdi makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Kürdi Peşrevi (Kantemiroğlu).,Nişâbûr dörtlüsü ve Nişâbûr beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr Türkü (Genç Osman).,Uşşâk dörtlüsü ve Hüseynî beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk Peşrevi (Neyzen Salih Dede).,Hüseynî makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Hüseynî Peşrevi (Lavtacı Andon Efendi).,Isfahan makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Isfahan Peşrevi (Tanbûrî Cemil Bey).; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
6, 8H
Bu dersin sonunda öğrenci: 1. Tanbur sazının tarihçesini bilir. 2. Tanbur sazını ve teknik özelliklerini tanıtır. 3. List the curtains of the tanbur instrument. 4. Kürdi, nigâr, hicaz, bûselik, uşşâk, hüseynî ve nişâbûr dörtlü ve beşlilerini bilir ve tanbur üzerinde gösterir.
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli
Ölçme Yöntemleri:H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanbur sazının tanıtılması ve sazın tutuluşu, Mızrabın tanıtımı ve tutuluşu
2Tel üzerinde mızrap çalışmaları
3Tanbur sapında perdelerin tanıtımı
4Tanbur sapında perdelerin tanıtımı
5Buselik dörtlüsü ve Buselik beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
6Kürdi dörtlüsü ve Kürdi beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
7Nigar dörtlüsü ve Nigar beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
8Hicaz dörtlüsü ve Hicaz beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi
9Buselik makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Buselik Peşrevi (Akın Özkan).
10Kürdi makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Kürdi Peşrevi (Kantemiroğlu).
11Nişâbûr dörtlüsü ve Nişâbûr beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Nişâbûr Türkü (Genç Osman).
12Uşşâk dörtlüsü ve Hüseynî beşlisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Uşşâk Peşrevi (Neyzen Salih Dede).
13Hüseynî makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Hüseynî Peşrevi (Lavtacı Andon Efendi).
14Isfahan makamı ses dizisinin tanbur üzerinde gösterilmesi. Isfahan Peşrevi (Tanbûrî Cemil Bey).
Kaynak
Emin Akan, Tanbur Metodu, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Yayınları No: 89, İzmir-1989.
Dersin hocasının notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01