Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ FORM BİLGİSİ TMZ4112246Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk mûsikisinin sözlü ve saz eserleri formları hakkında genç ilim adaylarını bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Form ve Tür kavramlarını tanıtma, örnek vererek açıklama.,Form ve bileşenleri: Bölme; form ve usul ilişkisi; ses, nota, perde, ezgi.,Form ve bileşenleri: Ezgi parçacığı, ezgi parçası.,Form ve bileşenleri: Motif kavramı, Türk Müziğinde motif.,Sekileme (sekvens), ikiz motif (ikiz cümlecik), tema.,Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-1,Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-2,Figür, pasaj (geçit), kadans, cümle.,Dönem (periyod), bölme, köprü.,Bölüm ve çeşitleri.,Müzik formunun notasyonu-1.,Müzik formunun notasyonu-2.,Türk Müziğinde kullanılan formlar.,Genel Tekrar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:16, 9E
1.Türk mûsikisinin saz mûsikisi ve dindışı sözlü mûsiki formları hakkında bilgi verir.
2-Form bilgisini oluşturan elemanları tanımlar ve örneklendirir.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Form ve Tür kavramlarını tanıtma, örnek vererek açıklama.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
2Form ve bileşenleri: Bölme; form ve usul ilişkisi; ses, nota, perde, ezgi.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
3Form ve bileşenleri: Ezgi parçacığı, ezgi parçası.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
4Form ve bileşenleri: Motif kavramı, Türk Müziğinde motif.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
5Sekileme (sekvens), ikiz motif (ikiz cümlecik), tema.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
6Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-1Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
7Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-2Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
8Figür, pasaj (geçit), kadans, cümle.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
9Dönem (periyod), bölme, köprü.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
10Bölüm ve çeşitleri.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
11Müzik formunun notasyonu-1.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
12Müzik formunun notasyonu-2.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
13Türk Müziğinde kullanılan formlar.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
14Genel Tekrar.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Hanefi ÖZBEK, Türk Müziği Form Bilgisi, Ankara-2020. -İsmail Hakkı ÖZKAN, Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri, İstanbul 1984 -Alâeddin YAVAŞÇA, Türk Mûsikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul 2002 -M.Nazmi ÖZALP, Türk Mûsikisi Beste Formları, Ankara 1992

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK MÜZİĞİ FORM BİLGİSİ TMZ4112246Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 15:30-16:15

Çarşamba 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Hanefi ÖZBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürk mûsikisinin sözlü ve saz eserleri formları hakkında genç ilim adaylarını bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Form ve Tür kavramlarını tanıtma, örnek vererek açıklama.,Form ve bileşenleri: Bölme; form ve usul ilişkisi; ses, nota, perde, ezgi.,Form ve bileşenleri: Ezgi parçacığı, ezgi parçası.,Form ve bileşenleri: Motif kavramı, Türk Müziğinde motif.,Sekileme (sekvens), ikiz motif (ikiz cümlecik), tema.,Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-1,Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-2,Figür, pasaj (geçit), kadans, cümle.,Dönem (periyod), bölme, köprü.,Bölüm ve çeşitleri.,Müzik formunun notasyonu-1.,Müzik formunun notasyonu-2.,Türk Müziğinde kullanılan formlar.,Genel Tekrar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:16, 9E
1.Türk mûsikisinin saz mûsikisi ve dindışı sözlü mûsiki formları hakkında bilgi verir.
2-Form bilgisini oluşturan elemanları tanımlar ve örneklendirir.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Form ve Tür kavramlarını tanıtma, örnek vererek açıklama.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
2Form ve bileşenleri: Bölme; form ve usul ilişkisi; ses, nota, perde, ezgi.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
3Form ve bileşenleri: Ezgi parçacığı, ezgi parçası.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
4Form ve bileşenleri: Motif kavramı, Türk Müziğinde motif.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
5Sekileme (sekvens), ikiz motif (ikiz cümlecik), tema.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
6Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-1Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
7Türk Müziğinde motif geliştirme yöntemleri-2Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
8Figür, pasaj (geçit), kadans, cümle.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
9Dönem (periyod), bölme, köprü.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
10Bölüm ve çeşitleri.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
11Müzik formunun notasyonu-1.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
12Müzik formunun notasyonu-2.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
13Türk Müziğinde kullanılan formlar.Önceden verilen ders notlarına hazırlık.
14Genel Tekrar.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Hanefi ÖZBEK, Türk Müziği Form Bilgisi, Ankara-2020. -İsmail Hakkı ÖZKAN, Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri, İstanbul 1984 -Alâeddin YAVAŞÇA, Türk Mûsikisi'nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri, İstanbul 2002 -M.Nazmi ÖZALP, Türk Mûsikisi Beste Formları, Ankara 1992

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01