Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLICA ITMZ4113370Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKültürümüzün önemli bir unsuru olan Osmanlı Türkçesinin genç ilim adaylarına öğretilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Osmanlıca'nın önemi hakkında bilgiler, lügat kullanımı.,2. Alfabe, Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri.,3. Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları; bu konuda temrinler.,4. Vav, Ya ve Elif harflaerinin harf ve vokal olarak fonksiyonları.,5. Türkçe kelimelerin yazılışı: a. Sessizlerin yazılışında uygulanacak kaideler, b. Seslilerin yazılışı.,6. Geçmiş derslerin metinler üzerinde özet çalışması.,7. Hareke ve bazı özel işaretler (şedde, tenvin vb). ARASINAV,8. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.,9. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.,10. Şimdiye kadarki konular üzerinde özet çalışması.,11. Arapça kelimeler hakkında genel bilgi.,12. İsm-i fail, ismi mef'ul mefhumlarının anlatılması ve bu konuda temrinler.,13. Arapça rakamlar, elif-i maksure, elif- memdude, hemzenin yazılışı (bu konuda alıştırmalar).,14. Harf-i tarif, Arapça isim tamlamaları, alıştırmalar.,GENEL SINAV.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Osmanlıca'nın önemini bilir; Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri, harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını açıklar. 2. Türkçe kelimelerin yazılışında uygulanacak kaideleri ve sesli ve sessizlerin yazılışını özetler. 3. Arapça ve Farsça kelimelerin imlasını özetler; ism-i fail, ismi mef'ul mefhumlarını izah eder; harf-i tarif ve Arapça isim tamlamalarına örnekler verir.10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Osmanlıca'nın önemi hakkında bilgiler, lügat kullanımı.
22. Alfabe, Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri.
33. Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları; bu konuda temrinler.
44. Vav, Ya ve Elif harflaerinin harf ve vokal olarak fonksiyonları.
55. Türkçe kelimelerin yazılışı: a. Sessizlerin yazılışında uygulanacak kaideler, b. Seslilerin yazılışı.
66. Geçmiş derslerin metinler üzerinde özet çalışması.
77. Hareke ve bazı özel işaretler (şedde, tenvin vb). ARASINAV
88. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.
99. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.
1010. Şimdiye kadarki konular üzerinde özet çalışması.
1111. Arapça kelimeler hakkında genel bilgi.
1212. İsm-i fail, ismi mef'ul mefhumlarının anlatılması ve bu konuda temrinler.
1313. Arapça rakamlar, elif-i maksure, elif- memdude, hemzenin yazılışı (bu konuda alıştırmalar).
1414. Harf-i tarif, Arapça isim tamlamaları, alıştırmalar.
15GENEL SINAV.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Osmanlı Türkçesi'ne Giriş, Prof. Dr. Faruk Kadir Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, Prof. Dr. İsmail Kurt, Osmanlı Türkçesi I, Prof. Dr. Hayati develi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)36
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(36/30)1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OSMANLICA ITMZ4113370Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKültürümüzün önemli bir unsuru olan Osmanlı Türkçesinin genç ilim adaylarına öğretilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Osmanlıca'nın önemi hakkında bilgiler, lügat kullanımı.,2. Alfabe, Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri.,3. Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları; bu konuda temrinler.,4. Vav, Ya ve Elif harflaerinin harf ve vokal olarak fonksiyonları.,5. Türkçe kelimelerin yazılışı: a. Sessizlerin yazılışında uygulanacak kaideler, b. Seslilerin yazılışı.,6. Geçmiş derslerin metinler üzerinde özet çalışması.,7. Hareke ve bazı özel işaretler (şedde, tenvin vb). ARASINAV,8. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.,9. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.,10. Şimdiye kadarki konular üzerinde özet çalışması.,11. Arapça kelimeler hakkında genel bilgi.,12. İsm-i fail, ismi mef'ul mefhumlarının anlatılması ve bu konuda temrinler.,13. Arapça rakamlar, elif-i maksure, elif- memdude, hemzenin yazılışı (bu konuda alıştırmalar).,14. Harf-i tarif, Arapça isim tamlamaları, alıştırmalar.,GENEL SINAV.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Osmanlıca'nın önemini bilir; Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri, harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını açıklar. 2. Türkçe kelimelerin yazılışında uygulanacak kaideleri ve sesli ve sessizlerin yazılışını özetler. 3. Arapça ve Farsça kelimelerin imlasını özetler; ism-i fail, ismi mef'ul mefhumlarını izah eder; harf-i tarif ve Arapça isim tamlamalarına örnekler verir.10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Osmanlıca'nın önemi hakkında bilgiler, lügat kullanımı.
22. Alfabe, Osmanlı Alfabesi, alfabedeki bazı harflerin özellikleri.
33. Harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları; bu konuda temrinler.
44. Vav, Ya ve Elif harflaerinin harf ve vokal olarak fonksiyonları.
55. Türkçe kelimelerin yazılışı: a. Sessizlerin yazılışında uygulanacak kaideler, b. Seslilerin yazılışı.
66. Geçmiş derslerin metinler üzerinde özet çalışması.
77. Hareke ve bazı özel işaretler (şedde, tenvin vb). ARASINAV
88. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.
99. Arapça ve Farsça kelimelerin imlası.
1010. Şimdiye kadarki konular üzerinde özet çalışması.
1111. Arapça kelimeler hakkında genel bilgi.
1212. İsm-i fail, ismi mef'ul mefhumlarının anlatılması ve bu konuda temrinler.
1313. Arapça rakamlar, elif-i maksure, elif- memdude, hemzenin yazılışı (bu konuda alıştırmalar).
1414. Harf-i tarif, Arapça isim tamlamaları, alıştırmalar.
15GENEL SINAV.
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Osmanlı Türkçesi'ne Giriş, Prof. Dr. Faruk Kadir Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, Prof. Dr. İsmail Kurt, Osmanlı Türkçesi I, Prof. Dr. Hayati develi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01