Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ IITMZ1254380Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAlan araştırmaları ve tarihi yazılı kaynaklar yoluyla tespit edilen Türk Müziğinin şehir ve köy halk yaşantısına dayalı geleneksel müzik tür ve çeşitlerini, karakteristik müzikal yapıları ile birlikte ve genel hatlarıyla tanıtmak ve onları bu yolla bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Türk Halk Müziği (Tavır-Üslûp-Yorum).,Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Aşık Müziği İlişkisi (Aşık Tarzı, Aşık Ağzı, Tegannî, Tegannîde İnşâd, Aşık Ağzı-Halk Ağzı Münâsebeti).,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Mani.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Hoyrat.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Bayatı.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koşma.,Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Semai.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Güzelleme.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koçaklama.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Destan.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Ağıt.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Diğerleri.,Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) Türk Halk Müziğini tanımlar, Türk Halk Müziğinin yayılışını ve kaynaklarını özetler. 2) Türk Halk Müziği türlerini ve biçimlerini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Türk Halk Müziği (Tavır-Üslûp-Yorum).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Aşık Müziği İlişkisi (Aşık Tarzı, Aşık Ağzı, Tegannî, Tegannîde İnşâd, Aşık Ağzı-Halk Ağzı Münâsebeti).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Mani.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Hoyrat.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Bayatı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koşma.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.-
8Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Semai.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Güzelleme.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koçaklama.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Destan.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Ağıt.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Diğerleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.
Kaynak
Ali UFKİ [Haz. Prof. Dr. Şükrü Elçin], Mecmua-i Sâz u Söz, İstanbul, 1976, M.E.Basımevi ARSUNAR, Ferruh, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler/I-II-III, Ankara, 1947,1948,1948, CHP Halkevleri Yayınları Milli Kültür Araştırmaları: IV, V,VI ATAMAN, Yaver, 100 Türk Halk Oyunu, İstanbul, 1975, ATAMAN, Sadi Yaver, Barlar, İstanbul, 1977, Sarıaltın Yayınları BARTOK, Bela, Turkish Folk Music From Asia Minör, 1976, Princeton University Press COOK, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, London, 1992, GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp [Kösemihal], Türk Halk Musıkılerinin Tonal Hususiyetleri Meselesi, İstanbul, 1936, Nümune Matbaası, KORAY, Fuad, Müzik Formları, İstanbul, 1957, NETTL, Bruno, The Study Of Ethnomusicology, 1983, University Of Illinois Press, ÖZTÜRK, Ali Osman, Das Turkische Volkslied Als Sprachliches Kuntswerk, Bern, 1994, Peter Lang REINHARD, Ursula -Kurt, Musik der Türkei, B.2, 1984, Berlin SALCI, Vahit Lütfi, Gizli Türk Halk Musikisi ve Türk Musikisinde Armoni Meseleleri, İstanbul, 1940, Numune Matbaası SARISÖZEN, Muzaffer, Türk Halk Musıkısi Usulleri, Ankara, 1962, SAYGUN, A.Adnan, Töresel Musıki, İstanbul, 1967, ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, IV.Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1991 ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Beste, Makam ve Ayak Kavramları Üzerine”, V.Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1995.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler224
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ IITMZ1254380Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Volkan GİDİŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nuri ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAlan araştırmaları ve tarihi yazılı kaynaklar yoluyla tespit edilen Türk Müziğinin şehir ve köy halk yaşantısına dayalı geleneksel müzik tür ve çeşitlerini, karakteristik müzikal yapıları ile birlikte ve genel hatlarıyla tanıtmak ve onları bu yolla bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Türk Halk Müziği (Tavır-Üslûp-Yorum).,Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Aşık Müziği İlişkisi (Aşık Tarzı, Aşık Ağzı, Tegannî, Tegannîde İnşâd, Aşık Ağzı-Halk Ağzı Münâsebeti).,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Mani.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Hoyrat.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Bayatı.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koşma.,Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Semai.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Güzelleme.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koçaklama.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Destan.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Ağıt.,Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Diğerleri.,Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler: 1) Türk Halk Müziğini tanımlar, Türk Halk Müziğinin yayılışını ve kaynaklarını özetler. 2) Türk Halk Müziği türlerini ve biçimlerini sıralar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Türk Halk Müziği (Tavır-Üslûp-Yorum).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2Türk Halk Edebiyatı/Aşık Edebiyatı-Aşık Müziği İlişkisi (Aşık Tarzı, Aşık Ağzı, Tegannî, Tegannîde İnşâd, Aşık Ağzı-Halk Ağzı Münâsebeti).Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Mani.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Hoyrat.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Bayatı.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koşma.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.-
8Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Semai.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Güzelleme.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Koçaklama.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Destan.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Ağıt.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13Türk Halk Müziği'nin Edebi Yapısı, Türler ve Biçimler (Hece Vezinli Türler): Diğerleri.Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14Öğrenilen Bilgilerin Tekrarı.
Kaynak
Ali UFKİ [Haz. Prof. Dr. Şükrü Elçin], Mecmua-i Sâz u Söz, İstanbul, 1976, M.E.Basımevi ARSUNAR, Ferruh, Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler/I-II-III, Ankara, 1947,1948,1948, CHP Halkevleri Yayınları Milli Kültür Araştırmaları: IV, V,VI ATAMAN, Yaver, 100 Türk Halk Oyunu, İstanbul, 1975, ATAMAN, Sadi Yaver, Barlar, İstanbul, 1977, Sarıaltın Yayınları BARTOK, Bela, Turkish Folk Music From Asia Minör, 1976, Princeton University Press COOK, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, London, 1992, GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp [Kösemihal], Türk Halk Musıkılerinin Tonal Hususiyetleri Meselesi, İstanbul, 1936, Nümune Matbaası, KORAY, Fuad, Müzik Formları, İstanbul, 1957, NETTL, Bruno, The Study Of Ethnomusicology, 1983, University Of Illinois Press, ÖZTÜRK, Ali Osman, Das Turkische Volkslied Als Sprachliches Kuntswerk, Bern, 1994, Peter Lang REINHARD, Ursula -Kurt, Musik der Türkei, B.2, 1984, Berlin SALCI, Vahit Lütfi, Gizli Türk Halk Musikisi ve Türk Musikisinde Armoni Meseleleri, İstanbul, 1940, Numune Matbaası SARISÖZEN, Muzaffer, Türk Halk Musıkısi Usulleri, Ankara, 1962, SAYGUN, A.Adnan, Töresel Musıki, İstanbul, 1967, ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Uzun Hava Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler”, IV.Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1991 ŞENEL, Süleyman, “Türk Halk Müziğinde Beste, Makam ve Ayak Kavramları Üzerine”, V.Uluslararası Folklor Kongresi Bildirileri, Ankara, 1995.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Türk ve Avrupa Müziği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Bu kavramlar arasındaki ilişkileri sıralar, araştırma yöntem ve tekniklerinden haberdardır.
X
2
Bir bilim ve sanat dalı olarak Türk ve dünya müzik sistemlerinin tarihi gelişim süreçlerini bilir, sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
X
3
Günümüz müzik dünyasındaki gelişmelerden ve müzik teknolojilerinden haberdardır, ilgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
X
4
Edindiği kuramsal ve uygulamalı birikimler yanında alanıyla ilgili literatür için gerekli dil bilgisini de kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme becerileri kazanır.
X
5
Performans pratiği, etik değerler ve sanat alanındaki yasal sorumlulukların bilinciyle uygulama yapabilme ve en yeni müzik teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
X
6
Müzik alanı ile ilgili sorunları çözmede hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır; alanı ile ilgili bir çalışmayı planlama ve bağımsız olarak yürütebilme yeterliliğine sahip olur; farklı disiplinler ile koordinasyon sağlayarak teknoloji tabanlı işbirliği yetkinliğini kazanır.
X
7
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme ve ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik kazanır, yaşam boyu öğrenmeyi özümser.
X
8
Alanıyla ilgili konuları ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı-sözlü-görsel-işitsel anlatım ve sunum tekniklerini etkili biçimde kullanarak, nitel ve nicel verilerle destekleyerek aktarma yetkinliği kazanır.
X
9
Alanı ile ilgili sosyal çevre için etkinlikler düzenleme yetkinliği kazanır.
X
10
Alanıyla ilgili bilişim, iletişim teknolojileri ile bilgisayar yazılımlarını kullanma yetkinliği kazanır.
X
11
Alanında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun performans pratiği sergileyebilme yetkinliği kazanır.
X
12
Sanatsal ve kültürel değerlerin korunması ile estetik farkındalık konularında bilinç kazanır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 13:55Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:01