Geri
AKADEMİK

Üretime Yönelik Modellemeye Giriş.

 

Karmaşık ürün üretim süreçlerinde zaman ve para maliyetini azaltmak ve montaj canlandırması benzeri tetkik ve gözlemleri tatbik etmek gayesiyle üretilmiş olan modelleme programlarından birinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır. Aslında bu dönem yapılan çalışmalar, bir anlamda  sonraki dönemin ön koşulu niteliğindedir. Tıpkı yazılımcıların kullandığı gibi çalışan, öğrenilmesi oldukça yoğun dikkat isteyen bir katı ve yüzey modelleme yazılımı olan SolidWorks yazılımı kullanılır. Programın çalışma prensipleri ve menülerine hakimiyet sağlanıp; öğrencinin becerilerine nitelikli araçlar eklenir.

İki boyutlu çizimde programda çalışan “Geometrik İlişkilendirme” sistemi her ders tatbik edilerek yazılımın çalışma mantığının içselleştirilmesi amaçlanır. Makine parçaları modellenerek başlanılan dönemin ilerleyen safhalarında basit yüzey formlarının nasıl modelleneceği de gösterilir ve öğrencilerden bunu tatbik etmeleri beklenir. Dönemin sonuna doğru basit montaj bağlantıları yapılarak öğrencinin bir ürünü üretmeden veya prototip yapmadan önce hareketli parçaların nasıl çalışacağını gözlemleme imkanına sahip olması sağlanır.