Geri
AKADEMİK

TASARIMDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

Tasarım disiplininin 21. yüzyılın sürdürülebilirlik ihtiyaçları ışığında, eleştirel düşünce gibi temel felsefe teknikleriyle çözümlemesi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FELSEFESİ

 

Bu ders; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine tasarım mesleğinin geleceğini sorgulatmayı eleştirel düşünce yöntemleriyle hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, tasarım disiplini çerçevesindde düşünme ve çözümleme yeteneği geliştirme üzerinde haraket eder. Endüstriyel tasarımı ve tasarım çevresini sorunsallaştırmayı, tüketim kültürüne ait itkiler ve tüketimdeki sosyo-psikolojik etkiler gibi geniş çerçeveli bir bağlam içinde işler.  

TASARIMDA BENLİK VE KİMLİK

Ders, kuramsal sunumlar eşliğinde kollektif düşünce geliştirme ve tartışma yöntemleriyle işlenir. Öğrencinin sürdürülebilirlik felsefesine hakim olması, tasarımda kuramsal araştırma alanlarına ait felsefi bilgi ve kavramlaştırma yeteneğini geliştrimesi ve tüm bunları derse aktif katılımla sergilemesi beklenir. Mesleki felsefi metinlerin okunması, yorumlanması ve mesleki sahaya eleştirel bir üslupla uygulanması ders yükümlülüklerinin bağlamını oluştumaktadır.