Geri
AKADEMİK

TASARIMDA DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Tasarımın Temelleri 1 dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğrencilerin yaratıcı düşünme, tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde çözme ve önerilen çözümleri sunma becerilerinin, kavramsal ve estetik bir hassasiyetle birleştirilerek geliştirilmesinin amaçlandığı, uygulama tabanlı bir atölye dersidir.

 

TASARIM SÜRECİ
Ders boyunca yapılan uygulamalar ve projeler üzerinden, verilen herhangi bir probleme bir tasarım problemi olarak yaklaşma, problemi analiz etme ve tanımlama, gerekli bilgiyi toplama, bu bilgileri yaratıcı bir bakış açısıyla yorumlayarak farklı çözüm önerileri geliştirme ve bu önerileri, tasarımın temel elemanlarını ve prensiplerini kullanarak 2 ve 3 boyutlu biçimler içinde ifade edebilme yetilerinin arttırılması hedeflenir.

 

Projeler aynı zamanda, öğrencilere biçim-işlev, beden-nesne, nesne-mekân, soyut düşünme, görsel algı, malzeme ve strüktür gibi konularda arttırılmış bir kavrayış kazandırılmasına ve bir tasarım girdisi olarak farklı malzemelerin davranış biçimlerinin keşfedilmesine odaklanır.

TASARIMDA YARATICILIK

 

Dönem boyunca ortalama 4 ana proje yapılır. Projeler, stüdyo içindeki çeşitli uygulamalar, okumalar ve ödevlerle ilerler. Proje içeriği, proje süreci, proje boyunca beklenenler, ödevler ve teslimler her projenin başında dağıtılan proje föyleri ile açıklanır.

 

Projelerdeki uygulamalar ve tasarım problemlerinin çözümü için kullanılacak çeşitli araştırma, çizim ve malzeme teknikleri dönem boyunca sınıfta tartışılır ve detaylı olarak gösterilir.

 

KAVRAMSAL VE SOYUT DÜŞÜNME

Proje çıktıları jüriler üzerinden değerlendirilir. Jüri sunumları ve kritikleri, öğrencilerin alternatif tasarım yaklaşımlarını görmesine yardımcı olmayı hedefler. Jüriler aynı zamanda, öğrencilerin kendi çalışmalarını etkin bir şekilde sunma yetilerinin arttırılmasını ve başkalarının çalışmalarını anlayıp değerlendirmelerini sağlayacak analitik becerilerin geliştirilmesini amaçlar.