Ana içeriğe atla

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

1

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, kentlerdeki yapılı çevre ile doğal çevre arasındaki ilişkileri düzenleyerek, kamu yararına hizmet eden kentsel mekanları tasarlayacak bilgi ve donanıma sahip peyzaj mimarları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Son dönemde artan nüfus, kentleşme ve iklim değişikliği gibi küresel ölçekte ekolojik açıdan yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle, yapılı çevrenin sürdürülebilirlik eksenli kentsel tasarım araçları ile yenilenmesi ve düzenlemesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel mekânın kalitesinin artırılması, sağlıklı ve yaşanabilir kentler tasarlama, kentsel mekânda tarihi ve kültürel değerlerin korunarak canlandırılması, doğal kaynakların ve doğal mekanların koruma-kullanma dengesi içerisinde organizasyonu, kentsel peyzajın rejenerasyonu gibi; kent ve peyzaja ilişkin çeşitli ölçeklerdeki kentsel tasarım sorunlarının çözümü kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bölümünün temel araştırma ve tartışma konularını oluşturmaktadır.

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı; tasarım, planlama, mimarlık ve mühendislik gibi birçok disiplinin kesiştiği çoğul bir dile sahiptir. Bu çoğul yapı mezunlarımızın disiplinlerarası ortamlarda farklı uzmanlık alanları ile iş birliği içerisinde çalışmasını gerektirmektedir.  1. ve 4. sınıflarda mimarlık, içmimarlık ve endüstriyel tasarım bölümleri ile birlikte yürütülen ortak eğitim programı, bu bölümlerde çiftanadal ve yandal yapma imkânı sağlama yanında, mesleğin içerdiği interdisipliner ilişkileri öğrenciyken deneyimlemeye ve güncel tasarım sorunları üzerinde birlikte pratik yapabilmeye de olanak tanımaktadır.

Tasarımı temel alan eğitim sürecimiz, teknik ve teorik dersler yanında iş birliği içinde olduğumuz yerel yönetimler, meslek profesyonellerinin katkıları, yaz stajı gibi olanaklarıyla sahada öğrenmeye yönelik bir modeli esas almaktadır. Mesleki eğitimi belediye ve özel sektör paydaşlarıyla kurduğumuz ilişkilerle hibritlediğimiz bu modelde, öğrencilerimize kent ölçeğinden bina ölçeğine kadar mekân tasarımı ve organizasyonu konularında gerçek sorunlar üzerinden çözüm geliştirebilmeyi öğretiyoruz. Bunun yanında mesleki alanda güncel teknolojik gelişmeleri yakalamak adına, sektörde kullanılan en güncel mimari yazılım araçlarını kullanabilme yetisine sahip öğrenciler mezun ediyoruz. İlk mezunlarını 2020-2021 akademik yılında vermiş olan bölümümüz; teknoloji, ekoloji ve disiplinlerarasılık eksenli kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı eğitiminde İstanbul ve Türkiye’de öncü olmayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizi, gezegenine duyarlı, ekolojik okur yazarlığa hâkim, doğaya, tarihi ve kültürel çevreye saygılı, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen, yaratıcı ve yeniliklere açık, çağın gerektirdiği teknolojik bilgi ve yetenekleri yakalayabilen, entelektüel birikime sahip kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları olarak yetiştiriyoruz. 

Ekleme Tarihi: 08/04/2022 - 09:45Son Güncelleme Tarihi: 20/09/2022 - 16:34