Geri
AKADEMİK
Banner
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, yerleşme sistemleri çerçevesinde, bölgesel, kentsel yerleşme, plan ve programlarına uyumlu stratejik yaklaşımlarla kent yakın çevresi ve kent içi işlev alanları arasında var olan ilişkilerin çağdaş, yerel ve evrensel ölçeklerde tartışılması, irdelenmesi amacıyla kurulmuştur.

Sorun alanlarının çözümlenmesi, çevre ve ulaşım sistemleri yanı sıra koruma ve sağlıklaştırma, dönüşüm planlarının uygun ölçeklerde çözümlenebilmesi için doğru stratejilerin gerçekleştirilmesi ve süreçlerde sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki kamu alanlarında yönlendirici çalışmaların yapılması, uygulamaların gerçekleştirilebilmesi bölümün ana hedefleri arasındadır.

Bu çerçevede sağlıklı çevre ve alt yapı teknolojileri, sürdürülebilir ve akıllı kent yaklaşımları, kent mühendisliği, enerji sistemleri konularında; Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve diğer görsel veri, analiz ve sunum teknolojilerini kullanarak, yerleşmelerin özgün kurgularına da bağlı olarak değişen tasarım ölçeklerinde sürdürülebilir peyzaj ve kamu alanlarının mekânsal tasarımını ve sorunlarını irdelemek ve çözmek Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı'nın odak konularıdır.

Bölümün temel amacına uygun olarak öğrencilerimiz;

  • Evrensel ve geleneksel değerler ve birikimler doğrultusunda çevre ve yerleşmeler sistemi içerisinde, sağlıklı yerleşme planlarının,
  • Kentsel tasarım plan ve projelerinin, dönüşüm plan ve uygulama teknik ve koşullarının, ulaşım sistem ve organizasyonlarının,
  • Kamusal alan ve çevre, peyzaj mimarlığı, plan tasarım ve uygulamalarının, insan ve çevre, kültürel varlıkların sağlığının korunması temel ilkeleri çerçevesinde sorumluluklarını bilen meslek insanları olarak yetişecektir.
Bilgi Talep Formu